viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.2

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok

GDDKiA

Nazwa Projektu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok
Nr projektu wg UoD: POIS.06.02.00-00-002/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011r.
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 30.07.2012
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 28.06.2013
Data podpisania aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 31.01.2014
Całkowita wartość projektu: 1 006 830 002,16 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 10 931 423,64 PLN

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku Jeżewo- Białystok od km 614+850 do km 639+365 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (kilometraż podano wg stanu istniejącego). Długość rozbudowanego odcinka drogi ekspresowej wyniosła 22,20 km, a całkowita długość odcinka drogi objętego niniejszą inwestycją 24,515 km. Inwestycja zlokalizowana była w północno - wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, na terenie powiatu białostockiego, gmin Tykocin i Choroszcz. Początek odcinka znajduje się w rejonie granicy gmin Kobylin Borzymy i Tykocin, a kończy w miejscowości Porosły, w gminie Choroszcz. Droga nr 8 należy do podstawowej sieci dróg w kraju, prowadzi od przejścia granicznego z Republiką Czeską w Kudowie-Zdroju do przejścia granicznego z Republiką Litewską w Budzisku.

 

Przebiega przez obszar pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce. Na odcinku objętym niniejszym wnioskiem obsługuje ciężki ruch tranzytowy od granicy kraju w kierunku centrum, ruch gospodarczy w jej rejonie oraz znaczny ruch turystyczny w okresie letnim. Projekt był częścią zadania polegającego na przebudowie do parametrów drogi ekspresowej S8 odcinek Wyszków- Białystok, odc. Jeżewo - Choroszcz -Białystok, obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo znajdującego się na liście projektów indywidualnych w ramach Priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod numerem POIiŚ 6.2-4.

 

Głównymi celami projektu były:

- poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym,
- zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
- zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
- zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
- poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu),
- zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu:
Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok

 • Data podpisania umowy: 12.08.2009 r.
 • Numer umowy: 21/D/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:  Mota-Engil Polska S.A. (lider), Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A. (partner), Strabag Sp. z o.o. (partner), Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość:  679 935 246,75 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
 • Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem w dniu 18.08.2012 r.
 • Świadectwo Przejęcia zostało wystawione przez Inżyniera Kontraktu w dniu 12.09.2012 r.
 • W dniu 12.09.2012 r. droga została oddana do ruchu.

Tytuł kontraktu:
Przygotowanie i Zarządzanie Programem Pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj- Zamówienie nr 2 – część 1

 • Data podpisania umowy: 02.06.2008 r.
 • Numer umowy: 2006/PL/16/C/PA/003-I-2
 • Wykonawca:  Halcrow Group Sp. z o.o.
 • Wartość:  6 188 816 EUR (netto)
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 72 miesiące od daty podpisania Umowy.