viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa Autostrady A4 Rzeszów - Korczowa

GDDKiA
 

Nazwa Projektu: Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa
Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-037/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 09.09.2011
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2012
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 24.08.2012
Data podpisania aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 21.09.2012

Data podpisania aneksu nr 4 do Umowy o Dofinansowanie: 28.06.2013

Data podpisania aneksu nr 5 do Umowy o Dofinansowanie: 26.11.2014

Data podpisania aneksu nr 6 do Umowy o Dofinansowanie: 29.10.2015
Całkowita wartość projektu: 4 754 825 500,03 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 890 243 728,68 PLN

 

Strona internetowa:

http://www.a4jaroslaw-korczowa.pl/

http://www.a4rzeszow-jaroslaw.pl/index.html

http://a4rzeszowjaroslaw.pl/

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód)(bez węzła) – Korczowa. Całkowita długość projektowanego odcinka autostrady A4 wynosi 88,23 km. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 3 odcinki:
Odcinek 1  
autostrada A4: węzeł „Rzeszów Wschód” ÷ Jarosław węzeł „Wierzbna”
Odcinek 2
autostrada A4: Jarosław węzeł „Wierzbna” ÷ węzeł „Radymno”
Odcinek 3
autostrada A4: węzeł „Radymno” ÷ Korczowa (granica państwa).

 

Projekt obejmuje:
• Budowę autostrady w  nowym przebiegu od km 581+250 do km 622+450,węzłów autostradowych przystosowanych do płatności, dróg serwisowych,  MOP, OUA, 78 obiektów mostowych;
• Zaprojektowanie i budowę autostrady od km 621+800,67 do km 647+455,82 (kilometraż zgodny z Projektem Wstępnym), węzłów drogowych, MOP, SPO, OUA, 23 drogowych obiektów inżynierskich;
• Zaprojektowanie i budowę autostrady od km 647+455,82 do km 668+837,65 (kilometraż zgodny z Projektem Wstępnym), węzła drogowego, MOP, PPO, 21 drogowych obiektów inżynierskich.

 

Główne cele projektu:
Cele społeczno-gospodarcze projektu to  poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach pomiędzy miastami regionu i kraju oraz poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu. W pełni wpisują się one w podstawowy cele szczegółowe VI Osi priorytetowej POIiŚ, przewidujący poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju, w tym głównymi ośrodkami Polski wschodniej oraz przejazdach przez miasta.


Celem ogólnym przedsięwzięcia realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Celem głównym budowy autostrady A4 na przedmiotowym odcinku jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między miastami w południowej części kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Radymno w ramach sieci TEN-T.


Do podstawowych celów bezpośrednich budowy autostrady A-4 należy:
- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
- zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
- zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
jak również:
- zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
- poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
- zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.
W znaczeniu globalnym, budowa autostrady A4 ma na celu usprawnienie przejazdu przez Polskę na kierunku wschód – zachód pomiędzy granicami kraju. W skali regionu realizacja tej inwestycji stworzy alternatywę dla drogi krajowej nr 4 (ciąg międzynarodowy E-40).
W skali makroekonomicznej realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności województwa podkarpackiego, jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej oraz poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej o możliwościach rozwojowych regionów.
 
Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu:

Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowalnymi

 • Data podpisania umowy: 16.09.2014 r.
 • Numer umowy: 2811/27/2014
 • Wykonawca: Konsorcjum: Budimex S.A. (Lider) i Strabag Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość: 719 496 225,45 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 14 miesięcy - bez wliczania okresu od 15 grudnia do 15 marca

Tytuł kontraktu:

Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

 • Data podpisania umowy: 14.01.2015 r.
 • Numer umowy: 2410.2.2015
 • Wykonawca: Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o. - Lider, EUROCONSULT S.A. - Partner, MP-MOSTY Sp. z o.o. - Partner
 • Wartość: 5 984 503,50 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 38 miesięcy

Tytuł kontraktu:

Budowa Autostrady A4 na odcinku :Rzeszów „węzeł Rzeszów Wschód” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+250 do km 622+450
 • Data podpisania umowy: 23.09.2010 r.
 • Numer umowy: 2811/45/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum: Polimex – Mostostal S.A, Doprastav a.s
 • Wartość: 1 799 937 776,67 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 21 miesięcy - bez wliczania okresu od 15 grudnia do 15 marca
 • Aneks Nr 1/2011 z dnia 27.04.2011r. – Zmiana wysokości stawki podatku VAT
 • Aneks Nr 2/2012 z dnia 07.11.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie zwiększający o 205 dni, zakończenia przedmiotu Umowy w terminie do dnia 12.02.2013r.
 • Aneks Nr 3/2013 z dnia 24.09.2013 r. Przedłużenie Czasu na Ukończenie zwiększający  o 4 dni, zakończenie przedmiotu Umowy w terminie do dnia 16.02.2013 r.  
 • Dnia 14.01.2014 r. nastąpiło odstąpienie Zamawiającego  od Kontraktu  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. Konsorcjum firm.
Tytuł kontraktu:
Zarządzanie projektem Programu operacyjnego Infrastruktura I Środowisko „Budowa Autostrady A4 na odcinku: Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.
 • Data podpisania umowy: 16.09.2010 r.
 • Numer umowy: 2814/77/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: URS POLSKA Sp. z o.o., URS Infrastructure & Environment UK Limited, PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
 • Wartość: 6 795 078,02 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 38 miesiące.
 • Aneks Nr 1/2011 z dnia 27.04.2011r. – Zmiana wysokości stawki podatku VAT
 • Umowa Nr 2814/77/U1/2010/U1/2013 z dnia 24.04.2013 r. – umowa uzupełniająca 
 • Wartość 3 705 942,23 PLN 
 • Planowany czas realizacji do 24.12.2013 r. 
 • Umowa nr 2814/77/2010/U2/2013 z dn. 13.09.2013 r. 
 • Wartość 2 603 043,92 PLN
 • Planowany czas realizacji do 31.05.2014 r. 

Tytuł kontraktu:

Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Jarosław węzeł „Wierzbna” (bez węzła) – Radymno (z węzłem) – długości ok. 25 km

 • Data podpisania umowy: 29.10.2009 r.
 • Numer umowy: 2811/14/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum: BUDIMEX S.A. (w dniu podpisania umowy – BUDIMEX DROMEX S.A.), FERROVIAL AGROMAN S.A.
 • Wartość: 794 450 000,00 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 30.04.2012 r.
 • Aneks Nr 1 z dnia 06.05.2010r. – Zmiana nazwy Lidera Konsorcjum
 • Aneks Nr 2 z dnia 07.04.2011r. – Zmiana wysokości stawki podatku VAT
 • Aneks Nr 3 z dnia 30.04.2012r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 06.07.2012r.
 • Aneks Nr 4 z dnia 16.08.2012r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 14.09.2012r.
 • Aneks Nr 5 z dnia 17.05.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 14.11.2012r.

 • Aneks Nr 6 z dnia 01.07.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 05.01.2013r.
 • Aneks Nr 7 z dnia 15.07.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 14.05.2013r

Oddanie do ruchu:

 • 20.12.2013 r. – od węzła Wierzbna (Jarosław Zachód) do węzła Pawłosiów (Jarosław Wschód),
 • 27.05.2013 r. – od węzła Pawłosiów (Jarosław Wschód) do węzła Radymno (Przemyśl).

 

Tytuł kontraktu:
Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Radymno (bez węzła) – Korczowa długości ok. 22 km

 • Data podpisania umowy: 04.11.2009 r.
 • Numer umowy: 2811/15/2009
 • Wykonawca: J&P – AVAX S.A. General Contractors
 • Wartość: 670 908 000,00 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 30.04.2012 r.
 • Aneks Nr 1 z dnia 10.03.2011r. – Zmiana wysokości stawki podatku VAT
 • Aneks Nr 2 z dnia 11.06.2012r. – Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 09.05.2012r.
 • Aneks Nr 3 z dnia 31.07.2012r. – Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robot objętych przedmiotem kontraktu na dzień 11.09.2012r.
 • Aneks Nr 4 z dnia 10.10.2012r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robót objętych przedmiotem kontraktu na dzień 25.09.2012r.
 • Aneks Nr 5 z dnia 15.02.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robót objętych przedmiotem kontraktu na dzień 01.12.2012r
 • Aneks Nr 6 z dnia 24.04.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robót objętych przedmiotem kontraktu na dzień 09.05.2013r.
 • Aneks Nr 7 z dnia 07.10.2013r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robót objętych przedmiotem kontraktu na dzień 05.06.2013r.
 • Aneks Nr 8 z dnia 30.03.2014r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robót objętych przedmiotem kontraktu na dzień 01.09.2013r.

 • Aneks Nr 9 z dnia 22.04.2014r. - Zwiększenie Maksymalnej Wartości Zobowiązania

 • Aneks Nr 10 z dnia 01.08.2014r. - Przedłużenie czasu na ukończenie projektowania i robót objętych przedmiotem kontraktu na dzień 04.11.2013r.

 • W dniu 23.12.2013 r. oddano do użytkowania ciąg główny odcinka Autostrady A4.

Tytuł kontraktu:
Zarządzanie projektem w zakresie projektowania i wykonania autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa na odcinku Jarosław węzeł Wierzbna (bez węzła) – Korczowa – długości około 47 km w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 27.11.2009 r.
 • Numer umowy: 2814/59/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum: URS Polska Sp. z o.o. (dawniej Scott Wilson Sp. z o.o.), URS Scott Wilson Ltd, URS Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
 • Wartość: 16 987 681,00 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 54 miesiące od daty rozpoczęcia usług