viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp.- Sulechów

GDDKiA 
Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski – Sulechów


Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-038/11-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 08.09.2011
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 24.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 30.01.2014 r.

Data podpisania Aneksu nr 4 do Umowy o Dofinansowanie: 09.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 2 111 586 841,41 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 569 427 811,73 PLN

 

Strona internetowa projektu 


Opis inwestycji:

Projekt obejmował budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku od Gorzowa Wielkopolskiego do Sulechowa z wyłączeniem istniejących jednojezdniowych obwodnic Międzyrzecza oraz Gorzowa Wlkp., które mają parametry drogi ekspresowej. Projekt składał się z dwóch odcinków od Gorzowa Wielkopolskiego do Międzyrzecza oraz od Międzyrzecza do Sulechowa. Łączna długość obu odcinków wynosi 79,688 km. Zakres inwestycji obejmował  wykonanie nowego, dwujezdniowego przekroju drogi z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na całym realizowanym odcinku, niezależnie od istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 3.

 

Główne cele projektu:
Przedmiotowy projekt obejmujący budowę drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp.-Sulechów jest inwestycją, która pozwoli osiągnąć główny cel polityki transportowej województwa lubuskiego, którym jest zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz jego wewnętrznej spójności. Umożliwi również osiągnąć cele poszczególnych Strategii i Planów jednostek samorządu terytorialnego, przez które przebiega droga.
Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do realizacji celów zewnętrznych otoczenia projektu.
Do grupy celów niemierzalnych należą:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej
 • podwyższenie komfortu jazdy podróżujących,
 • usprawnienie przejazdu,
 • polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości, przez które przebiegała istniejąca droga krajowa nr 3,
 • polepszenie warunków dostępności terenów, poprzez podwyższenie jakości i klasy drogi, przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i mieszkańców regionu oraz zwiększy atrakcyjność terenów pod przyszłe inwestycje.

Celami mierzalnymi ze społeczno – gospodarczego punktu widzenia będą:

 • zwiększenie przepustowości i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników,
 • redukcja liczby wypadków,
 • oszczędności wynikające z redukcji toksycznych składników spalin

Przedmiotowy projekt umożliwia realizację polityki równych szans, poprzez fakt budowy drogi ekspresowej będącej drogą publiczną (powszechną). Na żadnym z etapów realizacji i eksploatacji Projektu nie przewiduje się wykluczenia jakiejkolwiek grupy społecznej lub jej dyskryminowania. Dotyczy to między innymi kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, które będą posiadać dostęp do realizowanej drogi na tych samych zasadach.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu: 

 Kontrakt I (odcinek 2) - Budowa drogi ekspresowej S3 od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Północ od km 0+500 do km 18+040
 • Data podpisania umowy: 16.06.2011 r.
 • Numer umowy: R1/95/2011
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider - Mota - Engel Central Europe S.A. Partner - Mota - Engel, Engenharia e Construcao S.A, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,Partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
 • Wartość:  336 482 166,03 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 25 miesięcy - bez wliczania okresu od 15 grudnia do 15 marca.
 • W dniu 15.05.2014 r. oddano do ruchu odcinek 2. Świadectwo Przejęcia zostało wydane dnia 15.05.2014 r., gdzie potwierdzono, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową dnia 14.05.2014 r.
Tytuł kontraktu: 
 Kontrakt 2 (odcinek 1 i 3) Budowa drogi ekspresowej S3 od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Północ od km 18+040 do km 37 +146
 • Data podpisania umowy: 16.06.2011 r.
 • Numer umowy: R1/94/2011
 • Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o
 • Wartość:  424 994 111,36 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 25 miesięcy - bez wliczania okresu od 15 grudnia do 15 marca.
 • W dniu 15.05.2014 r. oddano do ruchu  odcinki 1 i 3. Świadectwo Przejęcia zostało wydane dnia 15.05.2014 r., gdzie potwierdzono, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową dnia 14.05.2014 r.

Tytuł kontraktu:
Zarządzanie projektem POIiŚ : Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, podzadanie Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz ” w km 0+(-) 500 do 37 + 146

 • Data podpisania umowy: 07.09.2010 r.
 • Numer umowy: R-1/164/2010
 • Wykonawca:  konsorcjum firm: Lider - PROMOST Sp. z o.o. ,  Partner - Ingenieurburo Dipl.-Ing. Vossing GmbH Niemcy
 • Wartość:  15 125 279,69 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 51 miesięcy - z uwzględnieniem trzech okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

Tytuł kontraktu:
Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzec Południe do węzła Sulechów odcinek 1: od km 0+000 do km 17+100

 • Data podpisania umowy: 23.07.2010 r.
 • Numer umowy: R1/129/2010
 • Wykonawca: konsorcjum: Lider - Mota-Engil Central Europe S.A., Partner - Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A., Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Partner - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.
 • Wartość:  376 116 969,83 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 25 miesięcy - do czasu realizacji nie wliczania okresów miedzy
  15 grudnia a 15 marca
 • Zgodnie z Aneksem do umowy z dnia 10.06.2013 r. przedłużono Czas na Ukończenie o 87 dni tj. dnia 12.09.2013 r.
 • W dniu 21.08.2013 r. oddano do ruchu cały odcinek 1. Świadectwo Przejęcia zostało wydane dnia 27.08.2013 r., gdzie potwierdzono, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową dnia 21.08.2013 r.

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzec Południe do węzła Sulechów odcinek 2: od km 17+100 do km 24+500”

 • Data podpisania umowy: 23.07.2010 r.
 • Numer umowy: R1/130/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum: Lider – STRABAG Sp. z o.o. (dawniej: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o.), Partner - HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Partner - Hermann Kirchner Hoch-u.Ingenierurbau GmbH
 • Wartość:  206 356 692,83 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 25 miesięcy – do czasu realizacji nie wliczania okresów miedzy
  15 grudnia a 15 marca.
 • Zgodnie z Aneksem do umowy z dnia 14.06.2013 r. przedłużono Czas na Ukończenie o 25 dni tj. dnia 12.07.2013 r.
 • W dniu 11.07.2013 r. oddano do ruchu cały odcinek 2. Świadectwo Przejęcia zostało wydane dnia 22.07.2013 r., gdzie potwierdzono, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową dnia 11.07.2013 r.

Tytuł kontraktu: „Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Międzyrzec Południe do węzła Sulechów odcinek 3 i 4: od km 24+500 - 42+953,96”

 • Data podpisania umowy: 23.07.2010 r.
 • Numer umowy: R1/131/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum: Lider - Budimex Dromex S.A, Partner - Ferrovial Agroman S.A. Campo de las Naciones
 • Wartość:  338 274 402,99 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 25 miesięcy - do czasu realizacji nie wliczania okresów miedzy 15 grudnia a 15 marca.
 • W dniu 18.06.2013 r. oddano do ruchu cały odcinek 3 i 4. Świadectwo Przejęcia zostało wydane dnia 10.07.2013 r., gdzie potwierdzono, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową dnia 17.06.2013 r. Świadectwo Wykonania zostało wydane dnia 24.07.2014 r., gdzie potwierdzono, że Wykonawca z dniem 24.07.2014 r. wypełnił wszystkie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych.

Tytuł kontraktu: „Zarządzanie projektem POIiŚ: Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, podzadanie Międzyrzec - Sulechów w km 0+000 do 42+953,96”

 • Data podpisania umowy: 18.08.2010 r.
 • Numer umowy: R1/144/2010
 • Wykonawca:  ARCADIS Sp. z o. o.
 • Wartość:  22 059 908,87 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 51 miesięcy.