viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.2

Budowa drogi ekspresowej S 17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski

GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski
Nr projektu wg UoD: POIS.06.02.00-00-001/10
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie:  12.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do UoD: 27.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do UoD: 26.11.2013 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do UoD: 09.12.2014 r.
Data podpisania Aneksu nr 4 do UoD: 13.02.2015 r.
Całkowita wartość projektu (wg ostatniego aneksu):  3 346 797 539,58 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania (wg ostatniego aneksu): 2 668 612 011,35 PLN, w tym Fundusz Spójności: 2 268 320 209,64 PLN, oraz wkład krajowy 400 291 801,71 PLN.

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski o długości 66,83 km, która ma swój początek w miejscowości Sielce, a kończy się na początku istniejącej obwodnicy Piask. Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje teren województwa lubelskiego, powiatów puławskiego (gminy Końskowola, Kurów, Markuszów), lubelskiego (gminy Garbów, Jastków, Niemce, Wólka, miasto Lublin i graniczy z gminą Głusk) oraz świdnickiego (gmina Świdnik, Mełgiew, Piaski). Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 17/12 (i przyszłej drogi ekspresowej S17/12) Kurów - Lublin - Piaski jest zlokalizowany na sieci TEN-T. Budowa drogi ekspresowej S17/S12 odbywać się będzie zarówno po nowym śladzie, jak i w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Droga będzie posiadała wspólny przebieg z drogą ekspresową S12, a na części, tj. od węzła „Dąbrowica” do węzła „Lubartów” także z projektowaną drogą ekspresową S19. Dodatkowo, projekt uzupełniają odcinki dróg stanowiące powiązania drogi ekspresowej z otaczającą siecią drogową i sąsiadującym terenem.

 

Główne cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego, komfortowego i efektywnego pod względem warunków i czasu podróży odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T,
 • usprawnienie prowadzenia ruchu tranzytowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zapewnienie obejścia miejscowości zlokalizowanych bezpośrednio przy istniejącej drodze, w tym zwłaszcza miasta Lublin,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu,
 • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego, podniesienie poziomu dostępności komunikacyjnej obszaru i przeciwdziałanie jego marginalizacji,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa.

Informacja na temat kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:

 

Zadanie 1

• Data podpisania umowy: 3 marca 2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2/418/S17-Kurów-Piaski-1/11

• Wykonawca: konsorcjum: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Mota-Engil Engenharia e Construcao, S.A. (partner), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. (partner), Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie (partner), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. (partner)

• Wartość: 629 480 879,10 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące

• Odcinek oddany do ruchu w dniu 28.05.2013 r.

 

Zadanie 2 i 2a

• Data podpisania umowy: 9 czerwca 2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2/418/S17-Kurów-Piaski-2/11

• Wykonawca: konsorcjum: Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner)

• Wartość: 415 121 411,12 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące i 137 dni

• Odcinek oddany do ruchu 25.09.2014 r.

 

Zadanie 3

• Data podpisania umowy: 06.12.2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2af/418/S17-Kurów-Piaski-3/11

• Wykonawca: DRAGADOS S.A.

• Wartość: 474 801 609,99 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące i 49 dni

• Odcinek oddany do ruchu 31.10.2014 r.

 

Zadanie 4

• Data podpisania umowy: 06.12.2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2jł/S17-Kurów-Piaski-4/11

• Wykonawca: DRAGADOS S.A.

• Wartość:  629 070 061,68 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące 54 dni

• Odcinek oddany do ruchu 15.10.2014 r.

 

Zadanie 5 i 5a

• Data podpisania umowy: 12 listopada 2010 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2pk/S17-Kurów-Piaski-5/10

• Wykonawca: konsorcjum: Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner)

• Wartość: 399 121 132,91 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 27.01.2013 r.

• Odcinek został oddany do ruchu w dniu 21.12.2012 r.

 

Tytuł kontraktu: "Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski,
w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”.

 • Data podpisania umowy: 20 sierpnia 2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2-417-ZiN S17/10
 • Wykonawca:  konsorcjum firm: ECM Group Polska S.A. (lider), AECOM Ltd. (partner), AECOM Sp. z o.o. (partner)
 • Wartość: 36 549 875,53 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 47 miesięcy