Budowa drogi ekspresowej S 17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski


GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski
Nr projektu wg UoD: POIS.06.02.00-00-001/10
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie:  12.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do UoD: 27.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do UoD: 26.11.2013 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do UoD: 09.12.2014 r.
Data podpisania Aneksu nr 4 do UoD: 13.02.2015 r.
Całkowita wartość projektu (wg ostatniego aneksu):  3 346 797 539,58 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania (wg ostatniego aneksu): 2 668 612 011,35 PLN, w tym Fundusz Spójności: 2 268 320 209,64 PLN, oraz wkład krajowy 400 291 801,71 PLN.

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski o długości 66,83 km, która ma swój początek w miejscowości Sielce, a kończy się na początku istniejącej obwodnicy Piask. Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje teren województwa lubelskiego, powiatów puławskiego (gminy Końskowola, Kurów, Markuszów), lubelskiego (gminy Garbów, Jastków, Niemce, Wólka, miasto Lublin i graniczy z gminą Głusk) oraz świdnickiego (gmina Świdnik, Mełgiew, Piaski). Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 17/12 (i przyszłej drogi ekspresowej S17/12) Kurów - Lublin - Piaski jest zlokalizowany na sieci TEN-T. Budowa drogi ekspresowej S17/S12 odbywać się będzie zarówno po nowym śladzie, jak i w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 12/17. Droga będzie posiadała wspólny przebieg z drogą ekspresową S12, a na części, tj. od węzła „Dąbrowica” do węzła „Lubartów” także z projektowaną drogą ekspresową S19. Dodatkowo, projekt uzupełniają odcinki dróg stanowiące powiązania drogi ekspresowej z otaczającą siecią drogową i sąsiadującym terenem.

 

Główne cele projektu:

 • stworzenie bezpiecznego, komfortowego i efektywnego pod względem warunków i czasu podróży odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T,
 • usprawnienie prowadzenia ruchu tranzytowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zapewnienie obejścia miejscowości zlokalizowanych bezpośrednio przy istniejącej drodze, w tym zwłaszcza miasta Lublin,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu,
 • poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego, podniesienie poziomu dostępności komunikacyjnej obszaru i przeciwdziałanie jego marginalizacji,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa.

Informacja na temat kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:

 

Zadanie 1

• Data podpisania umowy: 3 marca 2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2/418/S17-Kurów-Piaski-1/11

• Wykonawca: konsorcjum: Mota-Engil Central Europe S.A. (lider), Mota-Engil Engenharia e Construcao, S.A. (partner), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. (partner), Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie (partner), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. (partner)

• Wartość: 629 480 879,10 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące

• Odcinek oddany do ruchu w dniu 28.05.2013 r.

 

Zadanie 2 i 2a

• Data podpisania umowy: 9 czerwca 2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2/418/S17-Kurów-Piaski-2/11

• Wykonawca: konsorcjum: Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner)

• Wartość: 415 121 411,12 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące i 137 dni

• Odcinek oddany do ruchu 25.09.2014 r.

 

Zadanie 3

• Data podpisania umowy: 06.12.2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2af/418/S17-Kurów-Piaski-3/11

• Wykonawca: DRAGADOS S.A.

• Wartość: 474 801 609,99 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące i 49 dni

• Odcinek oddany do ruchu 31.10.2014 r.

 

Zadanie 4

• Data podpisania umowy: 06.12.2011 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2jł/S17-Kurów-Piaski-4/11

• Wykonawca: DRAGADOS S.A.

• Wartość:  629 070 061,68 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 24 miesiące 54 dni

• Odcinek oddany do ruchu 15.10.2014 r.

 

Zadanie 5 i 5a

• Data podpisania umowy: 12 listopada 2010 r.

• Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2pk/S17-Kurów-Piaski-5/10

• Wykonawca: konsorcjum: Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. (partner)

• Wartość: 399 121 132,91 PLN brutto

• Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 27.01.2013 r.

• Odcinek został oddany do ruchu w dniu 21.12.2012 r.

 

Tytuł kontraktu: "Zarządzanie projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski,
w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”.

 • Data podpisania umowy: 20 sierpnia 2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/LU-R2-417-ZiN S17/10
 • Wykonawca:  konsorcjum firm: ECM Group Polska S.A. (lider), AECOM Ltd. (partner), AECOM Sp. z o.o. (partner)
 • Wartość: 36 549 875,53 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 47 miesięcy