viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

Kolejny odcinek AOW oddany do ruchu

18-05-2011

Pierwsze samochody pojechały nowo otwartym odcinkiem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Ponad 7-kilometrowy odcinek prowadzi  od węzła Wrocław Południe (skrzyżowanie z A4) do węzła Lotnisko. Łącznie z odcinkiem od łącznika Kobierzyce, oddanym do ruchu  30 grudnia 2010 roku, kierowcy mają do dyspozycji nową, ponad 14-kilometrową trasę, dzięki której szybko i komfortowo mogą ominąć południową część Wrocławia. Przejazd odcinkiem od Kobierzyc do ul. Granicznej  zajmuje jedynie 8 minut. Południowy odcinek Obwodnicy w znaczący  sposób odciąży węzeł Bielański oraz miejscowości: Bielany Wrocławskie i Domasław.

Udostępniony  do  ruchu  odcinek od węzła Kobierzyce do węzła Lotnisko stanowi  jedną z trzech  części Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Kolejny odcinek od węzła Lotnisko  do łącznika Długołęka wraz z mostem przez Odrę zostanie oddany do ruchu w wakacje tego  roku. 

Umowa obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy od łącznika Kobierzyce do węzła Lotnisko została podpisana 6 października 2008  roku  z firmą Budimex. Odcinek od łącznika Kobierzyce do węzła Lotnisko ma ok. 14,5 km. Składa się z drogi klasy GP (ok. 2,5 km),  z drogi  ekspresowej S (ok. 4,5 km) oraz z autostrady (ok. 7,4 km). Odcinek autostradowy składający  się z dwóch  jezdni po trzy pasy  ruchu  i pas awaryjny  rozpoczyna się węźle Wrocław Południe, łączącym  obwodnicę z autostradą A4. Węzeł Wrocław Południe jest jednym  z największych  węzłów autostradowych  w Polsce i  najważniejszym  na AOW.

W ramach  budowy  tego odcinka powstało:

- 21 obiektów inżynieryjnych

- 21 przepustów żelbetowych

- ponad 9 km ekranów akustycznych o  wysokości od 4 do  7 m

- cztery  węzły: Kobierzyce, Południe, Zachód i Lotnisko

Do  budowy  tego odcinka zużyto ok. 7 mln ton materiałów,  w tym:

- 380 tys ton masy

- 400 tys ton kruszywa

- 70 tys ton betonu

 - 6 150 tys ton materiału na nasyp

Łącznie tonaż AOW to 280 tys. załadowanych ciągników siodłowych.

Przy  budowie tego  ponad 14- kilometrowego odcinka pracowało ok. 800 osób.

Wartość podpisanej  umowy na roboty budowlane dla tego  odcinka to ok. 780 mln. Wartość budowy  całej  Obwodnicy Wrocławia to ponad 4 mld zł (w tym: opracowanie dokumentacji,  roboty przygotowawcze,  prace archeologiczne, roboty budowlane i inne). Inwestycja jest w całości  finansowana z budżetu państwa.  

Autostradowa Obwodnica Wrocławia poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Głównym celem inwestycji jest  skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. Obecnie ruch tranzytowy poprowadzony jest ulicami miejskimi. AOW zatem w znacznym stopniu poprawi rozwiązania komunikacyjne a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.