Kolejny odcinek AOW oddany do ruchu

Pierwsze samochody pojechały nowo otwartym odcinkiem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Ponad 7-kilometrowy odcinek prowadzi  od węzła Wrocław Południe (skrzyżowanie z A4) do węzła Lotnisko. Łącznie z odcinkiem od łącznika Kobierzyce, oddanym do ruchu  30 grudnia 2010 roku, kierowcy mają do dyspozycji nową, ponad 14-kilometrową trasę, dzięki której szybko i komfortowo mogą ominąć południową część Wrocławia. Przejazd odcinkiem od Kobierzyc do ul. Granicznej  zajmuje jedynie 8 minut. Południowy odcinek Obwodnicy w znaczący  sposób odciąży węzeł Bielański oraz miejscowości: Bielany Wrocławskie i Domasław.Udostępniony  do  ruchu  odcinek od węzła Kobierzyce do węzła Lotnisko stanowi  jedną z trzech  części Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Kolejny odcinek od węzła Lotnisko  do łącznika Długołęka wraz z mostem przez Odrę zostanie oddany do ruchu w wakacje tego  roku. 

Umowa obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie odcinka obwodnicy od łącznika Kobierzyce do węzła Lotnisko została podpisana 6 października 2008  roku  z firmą Budimex. Odcinek od łącznika Kobierzyce do węzła Lotnisko ma ok. 14,5 km. Składa się z drogi klasy GP (ok. 2,5 km),  z drogi  ekspresowej S (ok. 4,5 km) oraz z autostrady (ok. 7,4 km). Odcinek autostradowy składający  się z dwóch  jezdni po trzy pasy  ruchu  i pas awaryjny  rozpoczyna się węźle Wrocław Południe, łączącym  obwodnicę z autostradą A4. Węzeł Wrocław Południe jest jednym  z największych  węzłów autostradowych  w Polsce i  najważniejszym  na AOW.

W ramach  budowy  tego odcinka powstało:

- 21 obiektów inżynieryjnych

- 21 przepustów żelbetowych

- ponad 9 km ekranów akustycznych o  wysokości od 4 do  7 m

- cztery  węzły: Kobierzyce, Południe, Zachód i Lotnisko

Do  budowy  tego odcinka zużyto ok. 7 mln ton materiałów,  w tym:

- 380 tys ton masy

- 400 tys ton kruszywa

- 70 tys ton betonu

 - 6 150 tys ton materiału na nasyp

Łącznie tonaż AOW to 280 tys. załadowanych ciągników siodłowych.

Przy  budowie tego  ponad 14- kilometrowego odcinka pracowało ok. 800 osób.

Wartość podpisanej  umowy na roboty budowlane dla tego  odcinka to ok. 780 mln. Wartość budowy  całej  Obwodnicy Wrocławia to ponad 4 mld zł (w tym: opracowanie dokumentacji,  roboty przygotowawcze,  prace archeologiczne, roboty budowlane i inne). Inwestycja jest w całości  finansowana z budżetu państwa.  

Autostradowa Obwodnica Wrocławia poprowadzona jest północno-zachodnim obrzeżem miasta. Głównym celem inwestycji jest  skierowanie ruchu tranzytowego poza istniejący układ ulic Wrocławia. Obecnie ruch tranzytowy poprowadzony jest ulicami miejskimi. AOW zatem w znacznym stopniu poprawi rozwiązania komunikacyjne a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu.