viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.1

„Drogi zaufania” - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych

GDDKiA

 

Nr UoD: POIS.08.01.00-00-007/10-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 24.09.2010 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 23 724 059,60 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 20 106 341 PLN

 

Strona internetowa projektu: www.drogizaufania.pl

 

Główne cele projektu:
Celem strategicznym programu „Drogi zaufania” - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych jest znaczne zmniejszenie do roku 2013 liczby śmiertelnych ofiar wypadków na tych drogach. Efektem kampanii społecznej będzie wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w określonych grupach docelowych i trwała zmiana postaw komunikacyjnych wśród adresatów. Doprowadzi to w konsekwencji do spadku liczby śmiertelnych ofiar wśród młodych kierowców, rowerzystów i pieszych.
Program ukierunkowany jest również na wypracowanie w społeczeństwie racjonalnych i trwałych postaw w ruchu drogowym. Działania komunikacyjne podejmowane w jego ramach mają na celu uświadamianie i edukowanie kierowców, pasażerów, pieszych i rowerzystów, ale również budowanie zaufania między nimi a zarządcą dróg krajowych, co jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa.

 

Opis projektu:
Projekt zakłada realizację społecznej kampanii komunikacyjnej adresowanej do użytkowników dróg krajowych, której celem jest wypracowanie postawy partnerstwa w ruchu drogowym. Przejawia się ona przestrzeganiem przepisów prawa, w tym zwłaszcza ograniczeń prędkości. Działania komunikacyjne skierowane zostaną zwłaszcza do społeczności lokalnych w miejscach prowadzenia wzmożonych remontów, wskazując zmiany w organizacji ruchu i potencjalne zagrożenia w czasie prowadzenia prac. Kampania ma też informować o zaletach nowej infrastruktury, która jest przygotowywana tak, by redukować skutki pomyłek czynnika ludzkiego w ruchu drogowym (tzw. infrastruktura wybaczająca błędy kierowców).
W dłuższej perspektywie kampania prowadzić ma też do wykształcenia racjonalnych i trwałych postaw komunikacyjnych. Planowane na lata 2010-2013 działania koncentrują się zwłaszcza na dotarciu z komunikatem informacyjnym i edukacyjnym do grup wysokiego ryzyka śmiertelności w wypadkach na drogach krajowych: mężczyzn w wieku 18-35 lat kierujących samochodami prywatnymi, kierowców zawodowych, rowerzystów, a także pieszych, w tym zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób po 60. roku życia.

 

Kampania realizowana jest m.in. za pomocą:

  • kampanii edukacyjno-informacyjnej w internecie, prasie, stacjach radiowych i telewizyjnych
  • happeningów edukacyjnych
  • seminariów,
  • kongresów,
  • dedykowanej projektowi stronie internetowej: www.drogizaufania.pl