viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S17 Piaski – Hrebenne

oddział: Lublin

długość – ok. 120  km

obecny etap – w przygotowaniu

 

Etap zrealizowany:

listopad 2008 r. - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe – ETAP II na budowę drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku: Piaski – Zamość”.

02.03.2009 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA dla odcinka Piaski – Zamość.

31.03.2009 r. - KOPI dla odcinka Zamość – Hrebenne.

wrzesień 2009 r. - opracowano Studium Wykonalności inwestycji.

listopad 2009 r. - opracowano uzupełnienia i zmiany uwzględniające zapisy protokołu KOPI dla odcinka: Piaski – Zamość.

listopad 2009 r. - opracowano uzupełnienia i zmiany uwzględniające zapisy protokołu KOPI dla odcinka: Zamość – Hrebenne (granica państwa).

kwiecień 2010 r. - opracowano aktualizację Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla odcinka Piaski – Zamość.

marzec 2010 r. - opracowano aktualizację Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla odcinka Zamość – Hrebenne (granica państwa); w lipcu 2010 r. został uzgodniony przez Departament Środowiska.

12.04.2011 r. - złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski - Hrebenne (granica państwa).

Wniosek do RDOŚ

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - streszczenie w języku niespecjalistycznym

8.04.2016 r. - RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla wariantów rekomendowanych: na odcinku Piaski - Zamość przebieg według wariantu S_pk z podwariantem S2, a od Zamościa do Hrebennego według wariantu P. 

30.11.2018 r. - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla pięciu z siedmiu odcinków realizacyjnych przyszłej S17. W przypadku dwóch odcinków, na które wpłynęły odwołania, uznał wycofanie przez GDDKiA o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzję utrzymano dla odcinków: Piaski (w. Chełm) - w. Łopiennik (15,9 km), w. Krasnystaw I - w. Sitaniec (27,1 km); w. Hrubieszów - Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy 29,3 km oraz Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) 17,3 km. Wniosek o decyzje środowiskową wycofano dla odcinków: w. Łopiennik - w. Krasnystaw I (10,8 km) oraz w. Sitaniec - w. Hrubieszów (12,9 km)

18.12.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla trzech cześci, KP dla cz. 1 i 2, STEŚ-R dla cz. 3 

 • cz. 1 węzeł Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km) oraz w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km),
 • cz. 2 w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km),
 • cz 3. w. Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km).

  21.01.2019 r. - otwarto oferty

 

Etap w realizacji:

15.04.2019 r. - podpisano umowę na wykonanie STEŚ-R dla cz. 3 w. Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km). Wykonawca: Mosty Katowice, wartość - 4,3 mln zł.

23.04.2019 r. - podpisano umowę na wykonanie KP dla cz. 1 w. Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km) oraz w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km). Wykonawca: Mosty Katowice, wartość - 8,4 mln zł.

29.04.2019 r. - podpisano umowę na wykonanie KP dla cz. 2 w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km). Wykonawca: IVIA, wartość - 9,7 mln zł

 

II Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne położona jest w obszarze województwa lubelskiego, na terenie powiatu świdnickiego, krasnostawskiego i  zamojskiego. Przebiega po terenie następujących miast i gmin: Piaski, Fajsławice, Łopiennik Górny, Krasnystaw, Izbica, Stary Zamość, Zamość, Sitno, Łabunie, Komarów, Krynice, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Bełżec i Lubycza Królewska.

Przebieg drogi ekspresowej S17 rozpoczyna się w węźle Chełm (obecnie: Piaski Wschód) na obwodnicy m. Piaski, a kończy się przed obwodnicą m. Hrebenne.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne stanowi element ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako nr E372. Dla omawianego odcinka S17 w węźle Piaski Wschód nastąpi najbliższe połączenie z drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12/S17 i istniejące węzły na obwodnicy Lublina, nastąpi także połączenie z drogą ekspresową S19.

S17 wraz z S12 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, łączących największe ośrodki gospodarcze kraju z największymi ośrodkami Polski Wschodniej.

  

 GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski - Zamość, ark. 1.

  

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski - Zamość, ark. 2.

 

GDDKiA 

 Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Zamość - Hrebenne

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)

 • prędkość projektowa - 100 km/h

 • prędkość miarodajna – 110 km/h

 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m

 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m

 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – od 1,25 do 2,2 m (uzależnione od sąsiedztwa z barierami skrajnymi, słupami oświetleniowymi i ekranami akustycznymi.

 • obciążenie -115 kN/oś

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Zgodnie z  rozstrzygnięciem GDOŚ w Warszawie z dnia 30.11.2018 r., wariantowanie przebiegu drogi S17 będzie prowadzone wyłącznie w ramach umowy na wykonanie STEŚ-R dla cz. 3, tj. na odcinkach:

 • węzeł Łopiennik (bez węzła) – węzeł Krasnystaw I (obecnie: Krasnystaw Północ, bez węzła),
 • węzeł Sitaniec (obecnie: Zamość Sitaniec, bez węzła) – węzeł Hrubieszów (obecnie: Zamość Wschód, bez węzła).

 

Obiekty inżynierskie

Wiadukty, przejazdy drogowe, przepusty, mosty, estakada i przejścia dla zwierząt. 

 

Węzły:

 • Chełm (Piaski Wschód) – na skrzyżowaniu z DK12.
 • Siedliszczki (Piaski Południe)  – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.
 • Fajsławice – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838.
 • Łopiennik – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.
 • Krasnystaw I (Krasnystaw Północ) – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3159L.
 • Krasnystaw II (Krasnystaw Południe) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 842.
 • Tarzymiechy (Izbica) – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3143L.
 • Stary Zamość  – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3220L.
 • Sitaniec  (Zamość Sitaniec) – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.
 • Skierbieszów (Zamość Północ) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843.
 • Hrubieszów (Zamość Wschód) – na skrzyżowaniu z DK74.
 •  Łabuńki (Zamość Południe) – na przecięciu z drogą powiatową nr 3268L.
 • Tarnawatka – na przecięciu z drogą powiatową nr 3505L.
 • Tomaszów Lub. Północ – na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 – wg projektu obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.
 • Tomaszów Lub. Południe – na przecięciu z istniejącą DK17, połączenie z m. Tomaszów Lubelski.
 • Bełżec – na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 865.
 • Lubycza Królewska – na przecięciu z drogą powiatową nr 3537L.

MOP-y:

 • Ignasin, strona prawa – typ II.

 • Łopiennik, strona lewa – typ II.

 • Łopiennik, strona prawa – typ III.

 • Ostrzyca, strona prawa – typ II, strona lewa – typ III.

 • Czołki, strona prawa - typ III, strona lewa – typ II.

 • Krynice, strona prawa – typ II, strona lewa – typ III.

 • Jeziernia, strona prawa - typ III, strona lewa - typ II.

Obwodody Utrzymania Drogi Ekspresowej:

 • Krasnystaw, w obrębie węzła Krasnystaw I (Krasnystaw Północ)
 • Tarnawatka, w odległości ok. 1 km od węzła Tarnawatka (przebudowa istniejącego OD Tarnawatka, zlokalizowanego w m. Tarnawatka przy istniejącej DK17)

 

III Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego. Z uwagi na występujące liczne wąwozy zaprojektowano poprowadzenie drogi ekspresowej po estakadach w celu zapewnienia ciągłości korytarzy ekologicznych.

  

IV Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach budowy drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne planowana jest realizacja 9 podzadań (odcinków):

 1. Piaski, węzeł Chełm (obecnie: Piaski Wschód) wraz z węzłem – węzeł Łopiennik wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km
 2. węzeł Łopiennik bez węzła – węzeł Krasnystaw I (obecnie: Krasnystaw Północ) bez węzła, o długości ok. 9,8 km
 3. Krasnystaw I (obecnie: Krasnystaw Północ) wraz z węzłem – węzeł Tarzymiechy (obecnie: Izbica) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km
 4. węzeł Tarzymiechy (obecnie: Izbica) bez węzła – węzeł Sitaniec (obecnie: Zamość Sitaniec) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km
 5. węzeł Sitaniec (obecnie: Zamość Sitaniec) bez węzła – węzeł Hrubieszów (obecnie: Zamość Wschód) bez węzła, o długości ok. 12,0 km
 6. węzeł Hrubieszów (obecnie: Zamość Wschód) wraz z węzłem – węzeł Łabuńki (obecnie: Zamość Południe) wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km
 7. węzeł Łabuńki (obecnie: Zamość Południe) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18,0 km
 8. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km
 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km