viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S3 Gorzów Wlkp.- Międzyrzecz

oddział: Zielona Góra

długość – 37 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2011 - 2014

wartość robót: 761 mln zł

 

GDDKiA

1. Etap zrealizowany:

22.12.2006 - wydanie decyzji środowiskowej

31.03.2010 - uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej

16.06.2011 - podpisanie umowy

14.07.2011 - rozpoczęcie budowy

15.05.2014 - oddanie do użytku

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji: http://www.drogas3.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Droga ekspresowa S3 biegnie „nowym śladem” z południa na północ, w pobliżu istniejącej byłej drogi krajowej DK3 i łączy miasta Gorzów Wielkopolski, Skwierzyna i Międzyrzecz. W zagospodarowaniu terenu przeważają w 90% obszary leśne przeplatane lokalnie polami uprawnymi. Droga ekspresowa S3 na tym odcinku przecina się z istniejącą byłą drogą krajową nr 3 w czterech miejscach tj. 14+575, 18+457, 25+542 i 35+317 oraz przybliża się, lub oddala się od niej na odległość od ok. 100 m do ok. 1,5 km. Droga omija skupiska zabudowy mieszkaniowej, przybliża się do zabudowy mieszkaniowej w rejonie m. Karnin i Deszczno. W zagospodarowaniu terenu  w rejonie miejscowości Karnin i Deszczno trasa przebiega przez teren o charakterze równinnym, a od miejscowości Trzebiszewo przechodzi w zalesiony teren falisty. Na odcinku Karnin – Deszczno  pas drogowy został zlokalizowany w sąsiedztwie linii kolejowej. Wybudowana droga ekspresowa rozpoczyna się na końcu obwodnicy Gorzowa Wlkp., a kończy na początku obwodnicy Międzyrzecza. Trasa drogowa posiada dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda. Ruch drogowy na drodze i w węzłach jest całkowicie bezkolizyjny, a dostęp do trasy ekspresowej jest możliwy tylko w węzłach. Na ekspresowym odcinku drogi wybudowano dwa węzły drogowe: „Skwierzyna Zachód" i Skwierzyna Południe", zlokalizowane na obwodnicy Skwierzyny na przecięciu nowej drogi z istniejącą drogą nr 24/22 ze Skwierzyny do Kostrzyna nad Odrą na zachód od miasta oraz na przecięciu z istniejącą byłą drogą krajową nr 3 w rejonie Skwierzynki i Popowa na południe od miasta. W zakres przedsięwzięcia włączono również odcinek obwodnicy Skwierzyny położony poza projektowaną byłą drogą krajową nr 3, pozwalający na korzystanie z obwodnicy w relacji Kostrzyn / Gorzów Wlkp. - Poznań, tj. w korytarzu dróg krajowych nr 22 i nr 24 Kostrzyn - Skwierzyna - Poznań. W ramach przedsięwzięcia powstały ponadto liczne poprzeczne przejazdy nad drogą oraz kładki dla pieszych. Nad rzeką Obrą został wybudowany nowy most. Wzdłuż drogi powstały liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy oraz do gruntów rolnych i leśnych. W zakres przedsięwzięcia włączono również budowę obwodu utrzymania drogowego oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym przebudowę naftociągów dalekosiężnych. Wybudowany odcinek drogi ekspresowej S3 jest położony w województwie lubuskim, w powiatach: gorzowskim i międzyrzeckim, w miastach i gminach: Gorzów Wielkopolski, Deszczno, Bledzew, Skwierzyna, Przytoczna i Międzyrzecz. Trasa ekspresowa przebiega w niewielkiej odległości od byłej drogi krajowej nr 3.

 

GDDKiA

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2.5m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji
Trasa S3 na odcinku Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr S3 ze Szczecina do Zielonej Góry i dalej do Legnicy (do autostrady A4).

 

ODCINEK 1 obejmował:

 • budowę dwujezdniowej obwodnicy m. SKWIERZYNA w klasie drogi ekspresowej S3 od km 18+040 do km 25+500 o dł. 7,460 km,
 • budowę nowego odcinka drogi klasy GP łączącej nowoprojektowaną trasę S-3, z istniejącą
 • drogą krajową nr 24 na POZNAŃ w rejonie m. Chełmsko k/Skwierzyny o dł. ok. 4,180 km,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów,
 • budowę obiektu mostowego przez rz. Obrę oraz wiaduktów drogowych i przepustów,
 • budowę węzłów drogowych Skwierzyna Zachód i Skwierzyna Południe.
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zastosowanie rozwiązań chroniących ludzi oraz florę i faunę przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu na przyległych do trasy obszarach terenu,
 • budowę urządzeń ochrony ekologicznej,
 • budowę nowej infrastruktury pod i nadziemnej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

ODCINEK 2 obejmował:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 od km (-)0+500,00 do km 18+040,00 o dł. 18,540 km,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów,
 • budowę wiaduktów drogowych i przepustów,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zastosowanie rozwiązań chroniących miejscową ludność oraz florę i faunę przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu na przyległych do trasy obszarach terenu,
 • budowę urządzeń ochrony ekologicznej,
 • budowę nowej infrastruktury pod i nadziemnej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

ODCINEK 3 obejmował:

 • budowę dwujezdniowej drogi w klasie drogi ekspresowej S3 od km 25+500 do km 37+146 o dł. ll,646km,
 • budowę obwodu utrzymania drogowego (OUD) dla drogi S-3, z lokalizacją na węźle „Międzyrzecz Północ",
 • budowę ronda na łącznicach wjazdowych na węzeł Międzyrzecz Północ z istniejącej drogi krajowej nr3 w celu skomunikowania projektowanego OUD i dróg lokalnych,
 • budowę i przebudowę istniejących dróg zapewniających obsługę komunikacyjną przyległych terenów,
 • budowę wiaduktów drogowych i przepustów,
 • rozbudowę węzła drogowego Skwierzyna Południe budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • zastosowanie rozwiązań chroniących miejscową ludność oraz florę i faunę przed niekorzystnym oddziaływaniem ruchu na przyległych do trasy obszarach terenu.
 • budowę urządzeń ochrony ekologicznej, wydzielenie terenu pod miejsca obsługi podróżnych,
 • budowę nowej infrastruktury pod i nadziemnej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

4. Obiekty inżynierskie:

 • wiadukt WS-1 w ciągu trasy S3 w km 0+000, w Gorzowie-Zieleńcu, nad ul. Sulęcińską (istniejącą drogą krajową nr 22),
 • wiadukt WD-3 nad trasą S3 w km 1+580, w Karninie, w ciągu dróg gminnych nr 0085 i nr 0315F Karnin - Kolonia Glinik
 • most MS-4 w ciągu trasy S3 w km 3+360, nad Kanałem Deszczańskim (Rożkowieckim),
 • most MD-4a w ciągu drogi obsługującej, w km 3+360, nad Kanałem Deszczańskim (Rożkowieckim),
 • wiadukt WS-5 w ciągu trasy S3 w km 4+770, w Deszcznie, nad drogą powiatową nr 11305 Deszczno - Glinik,
 • most MS-6 w ciągu trasy S3 w km 5+300, nad Kanałem Maszewskim (Bema),
 • most MD-7 w ciągu drogi obsługującej w km 5+300, nad Kanałem Maszewskim (Bema),
 • przejścia dla płazów i gadów PPG-1 i PPG-1a w Maszewie w km 6+160 (przepust ekologiczny),
 • wiadukt WS-8 w ciągu trasy S3 w km 8+100, w Brzozowcu, nad drogą gminną Brzozowiec - Glinik,
 • przejście dolne dla dużych zwierząt PZD-9 w km 8+750, koło Brzozowca, w Puszczy Bledzewskiej, pod drogą S3,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-1A w Puszczy Bledzewskiej w km 10+930,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-1 w Puszczy Bledzewskiej w km 12+390,
 • wiadukt WD-10 nad trasą S3 w km 13+100, koło Trzebiszewa, w Puszczy Bledzewskiej, nad drogą leśną Trzebiszewo - Bledzew,
 • wiadukt WD-11 nad trasą S3 w km 14+600, koło Trzebiszewa, w Puszczy Bledzewskiej, nad istniejącą drogą krajową nr 3 Gorzów Wlkp. - Skwierzyna,
 • przejście dolne dla dużych zwierząt PZD-12 w km 16+250, koło Rakowa, w Puszczy Bledzewskiej, pod drogą S3,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-2 w Puszczy Bledzewskiej w km 17+500,
 • wiadukt WS-13 w ciągu trasy S3 w km 18+470, w węźle "Skwierzyna Zachód", nad istniejącą drogą krajową nr 3 Gorzów Wlkp. - Skwierzyna,
 • most MS-14 w ciągu trasy S3 w km 18+800, nad Obrą,
 • wiadukt WD-15 nad trasą S3 w km 19+820, w Skwierzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 11552 Skwierzyna - Bledzew,
 • wiadukt WD-16 nad trasą S3 w km 20+800, w Katarzynkach, w ciągu drogi powiatowej nr 11420 Skwierzyna - Zemsko,
 • przejazd wojskowy PW-17 w ciągu trasy S3 w km 21+800, na poligonie Skwierzyna,
 • przejazd wojskowy PW-18 w ciągu trasy S3 w km 23+300, na poligonie Skwierzyna,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-19 pod trasą S3 w km 23+520, w zalesionej części poligonu Skwierzyna,
 • wiadukt WS-20 w ciągu trasy S3 w km 24+940, w Skwierzynce, nad linią kolejową Skwierzyna -Międzyrzecz,
 • wiadukt WD-21 nad trasą S3 w km 25+540, w węźle "Skwierzyna Południe", nad istniejącą drogą krajową nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz,
 • wiadukt WD-22 w ciągu istniejącej drogi krajową nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz w km 25+600, w węźle "Skwierzyna Południe", nad łącznicą,
 • wiadukt WD-22a w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz w km 25+500, w węźle "Skwierzyna Południe", nad łącznicą,
 • wiadukt WD-23 w ciągu łącznicy w km 25+700, w węźle "Skwierzyna Południe", nad trasą S3,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-3 w Popowie w km 26+580,
 • wiadukt WD-24 w ciągu trasy S3 w km 28+850, w Popowie, nad drogą leśną Popowo -Twardzielewo,
 • przejście dla dużych zwierząt PZD-25 w km 29+550, koło Popowa, w Lasach Międzyrzeckich, nad drogą S3,
 • przejście dla płazów i gadów PPG-2 i PZG-2a w Rojewie - Porąbce w km 31+470 (przepust ekologiczny),
 • wiadukt WD-26 nad trasą S3 w km 31+800, w Rajewie - Białych Domkach, w ciągu drogi powiatowej (Międzyrzecz) - Rajewo - Twardzielewo,
 • przejście dolne dla dużych zwierząt PZD-27 w km 32+350, koło Rajewa, w Lasach Międzyrzeckich, pod drogą S3,
 • przejście dla małych zwierząt PZM-4 w Głębokim w km 32+660 (tunel ekologiczny),
 • przejście dla płazów i gadów PPG-3 w Głębokim w km 34+100 (przepust ekologiczny),
 • przejście dla płazów i gadów PPG-4 w Głębokim w km 34+950 (przepust ekologiczny),
 • wiadukt WS-28 w ciągu trasy S3 w km 35+300, w Głębokim, nad linią kolejową Skwierzyna -Międzyrzecz i istniejącą drogą krajową nr 3 Skwierzyna - Międzyrzecz,
 • przejście dla średnich zwierząt PZŚ-29 pod drogą 24 w km 1+320, koło Chełmska, w Lasach Międzyrzeckich, pod drogą nr 24,
 • wiadukt WD-30 nad drogą 24 w km 2+280, w Chełmsku, w ciągu drogi powiatowej Chełmsko -Twardzielewo,
 • przepusty pod trasą główną, drogami poprzecznymi, gospodarczymi i zjazdami;

5. Węzły

 • Skwierzyna Zachód
 • Skwierzyna Południe

6. MOP-y

 • Popowo (budowa MOP zrealizowana jako odrębne zadanie)

III. Ochrona środowiska

 • ustawiono ponad 7,5 km ekranów akustycznych, w tym prawie 3 km przezroczystych;
 • ustawiono ponad 23 km ekranów ochronnych dla nietoperzy (zielona siatka);
 • posadzono ponad 450 tysięcy drzew;
 • wykonano ponad 4 mln m3 nasypów, co równa się 300 tysiącom wywrotek;
 • ułożono ponad 500 tysięcy m2 nawierzchni drogi o grubości ponad 50 cm, co mogłoby zająć ponad 70 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

Szczegółowe informacje o inwestycji:

www.drogas3.pl