viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Odcinek Walichnowy - Węzeł Złoczew

 

Oddział - Łódź

Długość - 19,0 km

Obecny etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2012 - 2014

Wartość projektu (łączna) - 789,8 mln PLN, w tym roboty budowlane 709.7 mln PLN (brutto).

 

08.01.2010 - Uzyskanie Decyzji Środowiskowej

15.11.2010 - Złożenie wniosku na ZRID

22.09.2011 - Wydanie decyzji ZRID

05.01.2012 - Podpisanie umowy z wykonawcą: konsorcjum firm:

 - Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. - LIDER

 - Hermann Kirchner Bauunternehmung Gmbh - Partner

 

Opis inwestycji

 

Droga ekspresowa S-8 łączy Dolny Śląsk z Warszawą i Łodzią. Jest to trasa, która w naturalny sposób stała się alternatywą na terenie województwa łódzkiego dla zatłoczonych dróg krajowych nr 8 i12. Drugim odcinkiem realizacyjnym jest odcinek od Węzła Wieluń (dawna nazwa Walichnowy) (bez węzła) do Węzła Złoczew wraz węzłem i liczy 19 kilometrów (od km 101+972 do km 120+961). Nowa trasa odpowiada aktualnym standardom drogi ekspresowej. Ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy, (Istnieje możliwość dobudowania trzeciego – zewnętrznego- pasa w przyszłości). Każda jezdnia został wyposażona w pas awaryjny o szerokości 2,5 metra i co istotne, ma nawierzchnię betonową, co gwarantuje znacznie większą trwałość i przedłuża czas do pierwszego remontu.  Po nowej drodze mogą jeździć najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, co oznacza, że nawierzchnia wytrzymuj nacisk 11,5 tony na oś pojazdu. Na drogę można wyjechać, lub z niej zjechać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem węzłów, co oznacza, że nie ma już na niej tradycyjnych skrzyżowań jednopoziomowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Trasa na całej długości została także ogrodzona. Na nowej drodze można jeździć z maksymalną szybkością 120 km/h.

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - S

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m.

Nawierzchnia betonowa.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku 2 powstało: 10 wiaduktów, 3 mosty, 1 kładka dla pieszych 18  przejść dla zwierząt i 75 przepustów.

 

Węzły

 

W ramach budowy odcinka 2 wybudowany został węzeł drogowy: Złoczew (S8/DK45).

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska odpowiada 18 przejść dla zwierząt: w tym trzy unikatowe górme przejścia dla nietoperzy, cztery przejścia dla dużych zwierząt, w tym jedno duże (górne). Ekrany dźwiękochłonne chronią mieszkańców okolicznych miejscowości przed hałasem.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku wybudowana została para MOP-ów Chojny: po wschodniej stronie drogi MOP kategorii II, po zachodniej MOP kategorii I. 

 

Odcinek został oddany do ruchu 29 października 2014 roku. Projekt był wpółfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.