S8 Odcinek Walichnowy - Węzeł Złoczew


 

Oddział - Łódź

Długość - 19,0 km

Obecny etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2012 - 2014

Wartość projektu (łączna) - 789,8 mln PLN, w tym roboty budowlane 709.7 mln PLN (brutto).

 

08.01.2010 - Uzyskanie Decyzji Środowiskowej

15.11.2010 - Złożenie wniosku na ZRID

22.09.2011 - Wydanie decyzji ZRID

05.01.2012 - Podpisanie umowy z wykonawcą: konsorcjum firm:

 - Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. - LIDER

 - Hermann Kirchner Bauunternehmung Gmbh - Partner

 

Opis inwestycji

 

Droga ekspresowa S-8 łączy Dolny Śląsk z Warszawą i Łodzią. Jest to trasa, która w naturalny sposób stała się alternatywą na terenie województwa łódzkiego dla zatłoczonych dróg krajowych nr 8 i12. Drugim odcinkiem realizacyjnym jest odcinek od Węzła Wieluń (dawna nazwa Walichnowy) (bez węzła) do Węzła Złoczew wraz węzłem i liczy 19 kilometrów (od km 101+972 do km 120+961). Nowa trasa odpowiada aktualnym standardom drogi ekspresowej. Ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy, (Istnieje możliwość dobudowania trzeciego – zewnętrznego- pasa w przyszłości). Każda jezdnia został wyposażona w pas awaryjny o szerokości 2,5 metra i co istotne, ma nawierzchnię betonową, co gwarantuje znacznie większą trwałość i przedłuża czas do pierwszego remontu.  Po nowej drodze mogą jeździć najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, co oznacza, że nawierzchnia wytrzymuj nacisk 11,5 tony na oś pojazdu. Na drogę można wyjechać, lub z niej zjechać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem węzłów, co oznacza, że nie ma już na niej tradycyjnych skrzyżowań jednopoziomowych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa. Trasa na całej długości została także ogrodzona. Na nowej drodze można jeździć z maksymalną szybkością 120 km/h.

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - S

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m.

Nawierzchnia betonowa.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku 2 powstało: 10 wiaduktów, 3 mosty, 1 kładka dla pieszych 18  przejść dla zwierząt i 75 przepustów.

 

Węzły

 

W ramach budowy odcinka 2 wybudowany został węzeł drogowy: Złoczew (S8/DK45).

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska odpowiada 18 przejść dla zwierząt: w tym trzy unikatowe górme przejścia dla nietoperzy, cztery przejścia dla dużych zwierząt, w tym jedno duże (górne). Ekrany dźwiękochłonne chronią mieszkańców okolicznych miejscowości przed hałasem.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku wybudowana została para MOP-ów Chojny: po wschodniej stronie drogi MOP kategorii II, po zachodniej MOP kategorii I. 

 

Odcinek został oddany do ruchu 29 października 2014 roku. Projekt był wpółfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.