viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A1 Kotliska – Piątek

Oddział - Łódź

Długość - 9,0 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2010 - 2012

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 512 255 404,00 PLN brutto.

 

10.05.2007 - Podpisanie umowy na projekt - wykonawca: konsorcjum;

  - Arcadis Profil Sp. z o.o. Lider

  - Mosty Katowice Sp. z o.o.

  - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów "Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

  - DHV Polska Sp. z o.o.

10.03.2010 - Złożenie wniosku na ZRID.

30.06.2010 - Uzyskanie ZRID.

09.07.2010 - podpisano umowę z wykonawcą; konsorcjum firm:  

 - SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. o.o. – Lider
 - CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ-SANDO, S.A. – Partner

20.08.2010 - Podpisanie umowy z konsultantem: ZBM.

01.09.2010 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z POIiŚ dla całego odcinka Kowal - Stryków w wysokości - 3.261.883.690,00 PLN.

 

Opis inwestycji

 

Odcinek autostrady A-1 Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) ma 9 kilometrów (od km 261+000 do km 270+000). To trzeci odcinek tej trasy budowany przez Oddział łódzki GDDKiA. Autostrada A-1 połączy polskie wybrzeże z południem Europy. Opisywany odcinek biegnie przez teren powiatów; kutnowskiego i łęczyckiego. Nowa trasa ma parametry klasy „A”, co oznacza, że może przenosić obciążenia rzędu 11,5 tony na oś pojazdu. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, pas awaryjny będzie ma 3 metry szerokości, a pobocze 1,25 m. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie waha się w granicach 11,0 – 11,5 metra, co oznacza, że istnieje możliwość dobudowania w przyszłości trzeciego (lewego) pasa ruchu. Po drodze można się poruszać z maksymalną prędkością 140 km/h. Opisywany odcinek jest najkrótszym z odcinków realizacyjnych. Nie powstał tu żaden węzeł ale, mimo, że liczy sobie zaledwie 9 kilometrów, znajdzie się tu 16 dużych obiektów inżynierskich, w tym; 4 wiadukty drogowe, 1 estakada, 3 mosty, 2 przejścia gospodarcze a także 6 przepustów ekologicznych. Naturalnie wzdłuż całego budowanego odcinka przebudowane zostaną drogi niższych kategorii przecinające autostradę a dodatkowo powstaną; drogi dojazdowe, chodniki, zatoki, parkingi i drogi serwisowe. Standardowo, jak w przypadku pozostałych odcinków, tak i tutaj bardzo dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska. Powstaną zatem urządzenia oczyszczające wodę opadową, ekrany akustyczne służące ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt, a także rowy szczelne (odparowujące) oraz liczne przepusty i przejścia dla zwierząt. W ramach prac planuje się także zasadzenie znacznej liczby drzew i krzewów, oraz obsianie trawą dużych powierzchni w sąsiedztwie drogi. Nowa trasa musi odpowiadać obecnym standardom bezpieczeństwa, zatem znajdą się tu;
      - bariery ochronne,
      - bariery przeciwolśnieniowe,
      - telefony alarmowe,
      - elementy oznakowania poziomego i pionowego
      - ogrodzenie drogi,
      - zjazdy awaryjne,
      - przejazdy awaryjne,
      - wyjścia awaryjne w ekranach akustycznych.
  
Autostrada jest bardzo skomplikowaną technicznie inwestycją. Wymagała więc jeszcze budowy sieci wodociągowej, która zasiliła hydranty i zbiornik przeciwpożarowy a także przebudowania istniejącej sieci wodociągowej, która kolidowała z przedsięwzięciem.
Prace wymuszają także przebudowę kolidujących; linii energetycznych, kanalizacji deszczowej, oraz linii teletechnicznych.

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - A

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,75 m.

Maksymalna dozwolona prędkość - 140 km/h

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 11,5 tony na oś pojazdu.

Nawierzchnia bitumiczna.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku Kotliska - Piątek  powstało 16  większych obiektów inżynierskich: w tym jedna duża estakada w ciągu głównym, 4 wiadukty drogowe, 3 mosty, 2 przejścia gospodarcze a także 6 przepustów ekologicznych.

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska będą odpowiadały liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (wszystkie dołem), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku podróżni mają do dyspozycji 2 MOP-y "Krzyżanów Wschód" i "Krzyżanów Zachód".

 

Odcinek został oddany do użytku 13 listopada 2012 roku.

 

.