viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A1 Sójki – Węzeł Kotliska

Oddział - Łódź

Długość - 15,2 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2010 - 2012

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 542 185 331 PLN brutto.

 

10.05.2007 - Podpisanie umowy na projekt - wykonawca: konsorcjum;

  - Arcadis Profil Sp. z o.o. Lider

  - Mosty Katowice Sp. z o.o.

  - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

  - DHV Polska Sp. z o.o.

07.01.2010 - Złożenie wniosku na ZRID.

04.06.2010 - Uzyskanie ZRID.

18.06.2010 - podpisano umowę z wykonawcą; konsorcjum firm:  

- POLDIM S.A. – Polska – LIDER
- Bogl a Krysl k.s – Czechy
- Bogl a Krysl Polska Sp.z o.o

20.08.2010 - Podpisanie umowy z konsultantem: ZBM.

01.09.2010 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z POIiŚ dla całego odcinka Kowal - Stryków w wysokości - 3.261.883.690,00 PLN

 

Opis inwestycji

 

Odcinek autostrady A-1 Sójki – Kotliska (z węzłem) liczy 15,2 kilometra (od kilometra 245+800 do kilometra 261+000) i jest drugim wybudowanym przez łódzki Oddział GDDKiA odcinkiem tej trasy licząc od północy. Trasa ma połączyć północ Polski z południem a także być w przyszłości łącznikiem między polskim wybrzeżem, a Morzem Śródziemnym. Opisywany odcinek biegnie przez gminy; Strzelce, Oporów, Kutno i Krzyżanów w powiecie kutnowskim. Umowa z wykonawcą tego odcinka została podpisana 18.06.2010 roku, zaś termin zakończenia robót wyznaczono na koniec kwietnia 2012 roku. Nowa trasa ma parametry klasy „A”, co oznacza, że może przenosić obciążenia rzędu 11,5 tony na oś pojazdu. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, pas awaryjny ma 3 metry szerokości, a pobocze 1,25 m. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie waha się w granicach 11,0 – 11,5 metra, co oznacza, że istnieje możliwość dobudowania w przyszłości trzeciego (lewego) pasa ruchu. Po nowo wybudowanej drodze można jeździć z maksymalną prędkością 140 km/h. Na opisywanym odcinku został wybudowany węzeł "Kutno Wschód (d. nazwa„Kotliska”) wraz ze stacjami poboru opłat, powstały dwa miejsca obsługi podróżnych Krzyżanów Zachód i Krzyżanów Wschód. Ponadto na całej długości odcinka przebudowano drogi gminne, powiatowe i krajowe. Ogółem powstały 34  większe obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty i przepusty) i wiele mniejszych w tym liczne przejścia ekologiczne, a także kładka dla pieszych łącząca obydwa miejsca obsługi podróżnych. Podobnie, jak w przypadku innych pozostałych odcinków dbałość o środowisko jest niezwykle ważnie traktowanych aspektem tej inwestycji. Oprócz wspomnianych przejść ekologicznych w wielu miejscach pojawią się ekrany dźwiękochłonne służące ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Woda z deszczu i topniejącego śniegu jest wstępnie oczyszczana i trafia do specjalnych szczelnych zbiorników, skąd odparowuje do atmosfery. Warto też wspomnieć, że posadzono tysiące drzew i krzewów specjalnie wyselekcjonowanych odmian, a skarpy i tereny w pobliżu jezdni obsiane zostały trawą. Na nowej inwestycji znalazły się odpowiadające najwyższym standardom urządzenia bezpieczeństwa; m.in.
-       bariery ochronne,
-       telefony alarmowe,
-       elementy oznakowania poziomego i pionowego,
-       ogrodzenie drogi,
-       zjazdy awaryjne,
-       przejazdy awaryjne.

Nowoczesna autostrada wraz z infrastrukturą wymagała wybudowania skomplikowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, a także  sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadającej za odprowadzenie ścieków ze stacji poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych. Niezbędne było również zbudowanie systemu przeciwpożarowego na który składają się między innymi hydranty i zbiornik ppoż. Kolejny element nowoczesnej drogi, to oświetlenie, a co za tym idzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do; węzłów, miejsc obsługi podróżnych i stacji poboru opłat. Podobnie jak w przypadków pozostałych odcinków autostrady, niezbędne było wcześniejsze przebudowanie licznych instalacji kolidujących z inwestycją. Wymagały tego; linie energetyczne, kanalizacja deszczowa, linie teletechniczne, wodociągi, a także rurociąg naftowy

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - A

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,75 m.

Maksymalna dozwolona prędkość - 140 km/h

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 11,5 tony na oś pojazdu.

Nawierzchnia bitumiczna.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku Sójki - Kotliska powstały 34  większe obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty i przepusty) i wiele mniejszych.

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska będą odpowiadały liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (wszystkie dołem), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku powstały dwa MOP-y: "Krzyżanów Zachód" i "Krzyżanów Wschód".

 

Odcinek został oddany do użytku 13 listopada 2012 roku.

 

 UWAGA! W związku z bankructwem firmy POLDIM część zakresu prac wyłaczono do do dokończenia w póżniejszym terminie, a obowiązki lidera przejął dotychczasowy partner - firma Bogl a Krysl. 

 

27 listopada 2013 - ogłoszenie przetargu na dokończenie prac.

28 stycznia 2014 - otwarcie ofert.

22.04.2014 - podpisanie umowy z wykonawcą na dokończenie robót - firma Budimex - wartość kontraktu 61,1 mln PLN.

 

Zakres prac, jaki został do wykonania to, dokończenie budowy węzła Kutno Wschód (A1/DK92), czyli wykonanie łącznic, zbudowanie Stacji Poboru Opłat i dwóch MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych) Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód, oraz szereg prac związanych między innymi z dokończeniem budowy dróg lokalnych, wewnętrznych i dojazdowych do autostrady, infrastruktury technicznej, oświetlenia itp. Termin wykonania prac, to 13 miesięcy od podpisania umowy bez okresu zimowego (15.12 - 15.03).

 

Wykonawca prace zakończył w terminie i przekazał obiekty do użytkowania.