A1 Sójki – Węzeł Kotliska


Oddział - Łódź

Długość - 15,2 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2010 - 2012

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 542 185 331 PLN brutto.

 

10.05.2007 - Podpisanie umowy na projekt - wykonawca: konsorcjum;

  - Arcadis Profil Sp. z o.o. Lider

  - Mosty Katowice Sp. z o.o.

  - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

  - DHV Polska Sp. z o.o.

07.01.2010 - Złożenie wniosku na ZRID.

04.06.2010 - Uzyskanie ZRID.

18.06.2010 - podpisano umowę z wykonawcą; konsorcjum firm:  

- POLDIM S.A. – Polska – LIDER
- Bogl a Krysl k.s – Czechy
- Bogl a Krysl Polska Sp.z o.o

20.08.2010 - Podpisanie umowy z konsultantem: ZBM.

01.09.2010 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z POIiŚ dla całego odcinka Kowal - Stryków w wysokości - 3.261.883.690,00 PLN

 

Opis inwestycji

 

Odcinek autostrady A-1 Sójki – Kotliska (z węzłem) liczy 15,2 kilometra (od kilometra 245+800 do kilometra 261+000) i jest drugim wybudowanym przez łódzki Oddział GDDKiA odcinkiem tej trasy licząc od północy. Trasa ma połączyć północ Polski z południem a także być w przyszłości łącznikiem między polskim wybrzeżem, a Morzem Śródziemnym. Opisywany odcinek biegnie przez gminy; Strzelce, Oporów, Kutno i Krzyżanów w powiecie kutnowskim. Umowa z wykonawcą tego odcinka została podpisana 18.06.2010 roku, zaś termin zakończenia robót wyznaczono na koniec kwietnia 2012 roku. Nowa trasa ma parametry klasy „A”, co oznacza, że może przenosić obciążenia rzędu 11,5 tony na oś pojazdu. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, pas awaryjny ma 3 metry szerokości, a pobocze 1,25 m. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie waha się w granicach 11,0 – 11,5 metra, co oznacza, że istnieje możliwość dobudowania w przyszłości trzeciego (lewego) pasa ruchu. Po nowo wybudowanej drodze można jeździć z maksymalną prędkością 140 km/h. Na opisywanym odcinku został wybudowany węzeł "Kutno Wschód (d. nazwa„Kotliska”) wraz ze stacjami poboru opłat, powstały dwa miejsca obsługi podróżnych Krzyżanów Zachód i Krzyżanów Wschód. Ponadto na całej długości odcinka przebudowano drogi gminne, powiatowe i krajowe. Ogółem powstały 34  większe obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty i przepusty) i wiele mniejszych w tym liczne przejścia ekologiczne, a także kładka dla pieszych łącząca obydwa miejsca obsługi podróżnych. Podobnie, jak w przypadku innych pozostałych odcinków dbałość o środowisko jest niezwykle ważnie traktowanych aspektem tej inwestycji. Oprócz wspomnianych przejść ekologicznych w wielu miejscach pojawią się ekrany dźwiękochłonne służące ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Woda z deszczu i topniejącego śniegu jest wstępnie oczyszczana i trafia do specjalnych szczelnych zbiorników, skąd odparowuje do atmosfery. Warto też wspomnieć, że posadzono tysiące drzew i krzewów specjalnie wyselekcjonowanych odmian, a skarpy i tereny w pobliżu jezdni obsiane zostały trawą. Na nowej inwestycji znalazły się odpowiadające najwyższym standardom urządzenia bezpieczeństwa; m.in.
-       bariery ochronne,
-       telefony alarmowe,
-       elementy oznakowania poziomego i pionowego,
-       ogrodzenie drogi,
-       zjazdy awaryjne,
-       przejazdy awaryjne.

Nowoczesna autostrada wraz z infrastrukturą wymagała wybudowania skomplikowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, a także  sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadającej za odprowadzenie ścieków ze stacji poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych. Niezbędne było również zbudowanie systemu przeciwpożarowego na który składają się między innymi hydranty i zbiornik ppoż. Kolejny element nowoczesnej drogi, to oświetlenie, a co za tym idzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do; węzłów, miejsc obsługi podróżnych i stacji poboru opłat. Podobnie jak w przypadków pozostałych odcinków autostrady, niezbędne było wcześniejsze przebudowanie licznych instalacji kolidujących z inwestycją. Wymagały tego; linie energetyczne, kanalizacja deszczowa, linie teletechniczne, wodociągi, a także rurociąg naftowy

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - A

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,75 m.

Maksymalna dozwolona prędkość - 140 km/h

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 11,5 tony na oś pojazdu.

Nawierzchnia bitumiczna.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku Sójki - Kotliska powstały 34  większe obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty i przepusty) i wiele mniejszych.

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska będą odpowiadały liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (wszystkie dołem), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku powstały dwa MOP-y: "Krzyżanów Zachód" i "Krzyżanów Wschód".

 

Odcinek został oddany do użytku 13 listopada 2012 roku.

 

 UWAGA! W związku z bankructwem firmy POLDIM część zakresu prac wyłaczono do do dokończenia w póżniejszym terminie, a obowiązki lidera przejął dotychczasowy partner - firma Bogl a Krysl. 

 

27 listopada 2013 - ogłoszenie przetargu na dokończenie prac.

28 stycznia 2014 - otwarcie ofert.

22.04.2014 - podpisanie umowy z wykonawcą na dokończenie robót - firma Budimex - wartość kontraktu 61,1 mln PLN.

 

Zakres prac, jaki został do wykonania to, dokończenie budowy węzła Kutno Wschód (A1/DK92), czyli wykonanie łącznic, zbudowanie Stacji Poboru Opłat i dwóch MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych) Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód, oraz szereg prac związanych między innymi z dokończeniem budowy dróg lokalnych, wewnętrznych i dojazdowych do autostrady, infrastruktury technicznej, oświetlenia itp. Termin wykonania prac, to 13 miesięcy od podpisania umowy bez okresu zimowego (15.12 - 15.03).

 

Wykonawca prace zakończył w terminie i przekazał obiekty do użytkowania.