viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S17 Marki – w. Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-17 odcinek od węzła „Drewnica" do węzła „Lubelska" - Wschodnia Obwodnica Warszawy

 

S17 Marki – w. Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-17 odcinek od węzła „Drewnica" do węzła „Lubelska" - Wschodnia Obwodnica Warszawy

 

Długość odcinka:  18,3 km

 

Etapowanie:

 

Inwestycja podzielona jest na trzy odcinki – etapy:

 • etap 1 – odcinek drogi S17 węzeł „Drewnica” – węzeł „Zakręt” (bez węzła),
 • etap 2 – odcinek drogi S17 węzeł „Zakręt” – węzeł „Lubelska”
 • etap 3 - S17 węzeł Lubelska

 

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Projektowana trasa ekspresowa stanowi element północno–wschodni obwodnicy dróg ekspresowych Warszawy. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez tereny czterech powiatów:

- powiatu wołomińskiego (m. Marki, m. Ząbki i m. Zielonka),

- miasta stołecznego Warszawa (dzielnice: Warszawa-Rembertów i Warszawa-Wesoła),

- powiatu miński (gm. Sulejówek)

- powiatu otwockiego (gm. Wiązowna).

 

Celem budowy obwodnicy jest połączenie systemu dróg miejskich Warszawy z układem dróg krajowych, wyprowadzenie ruchu z centrum miasta oraz zapewnienie (wraz z obwodnicą miejską i śródmiejską, których realizację planuje m.st. Warszawa), sprawnych powiązań drogowych pomiędzy dzielnicami.

 

Projektowany odcinek od węzła „Drewnica” do węzła „Lubelska” będzie łączył się od zachodu z droga S8 Marki-Radzymin w węźle „Drewnica”, a od południa z autostradą A2 i drogą S2 (Południowa Obwodnica Warszawy).

 

 

Etap 1:

odc. Drewnica – Zakręt (bez węzła)

 

Kategoria inwestycji:  w przygotowaniu

 

Długość odcinka: 13,8 km

 

Przebieg odcinka

 

odcinek 1 –  węzeł "Drewnica" – węzeł "Ząbki"

odcinek 2 – od km ok 3+600 do węzła „Zakręt” ( bez węzła)

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • ,,Drewnica’’
 • ,,Ząbki’’ (dawniej Zielonka)
 • ,Poligon’’
 • ,Rembertów’’
 • „Zakręt” (obecnie realizowany w ramach innej inwestycji)

 

Parametry techniczne:

 • klasa drogi - S (trasa ekspresowa)
 • prędkość projektowa 100 km / godz.
 • prędkość miarodajna 110 km / godz.
 • nośność 115 kN / oś,
 • kategoria obciążenia ruchem KR7
 • ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły)
 • przekrój 2 x 3 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruchu 3,5m
 • szerokość pasa awaryjnego 2,5m
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami min. 5m

 

Etap 2

odc. w. Zakręt – w. Lubelska (bez węzła)

oddział: Warszawa

długość – 2,5 km

obecny etap – w realizacji

 

Etap zrealizowany:

2005-11-22 - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2007-10-19 – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu WIIIA, wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

2009-10-19 - podpisano umowę na opracowanie Koncepcji Programowej.

2013-10-10 - opracowano Koncepcję Programową.

2015-04-23 – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID

2015-08-14 – złożono wniosek o odstępstwo od przepisów

2015-11-30 – uzyskano postanowienie RDOŚ

2017-02-09 – uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

2018-03-13 – została wydana decyzja ZRID

2015-09-18 - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

etap w realizacji:

2017-11-22 - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

Wykonawca: Warbud S. A.

wartość kontraktu 224 861 772,38 PLN Brutto

 

Źródła finansowania: projekt współfinansowany w ramach POIiŚ zgodnie Umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0038/17-00

Strona internetowa kontraktu:

http://www.s17-zakret-lubelska.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

powiat otwocki, gmina Wiązowna, miasto Sulejówek, m.st. Warszawa dzielnica Wesoła

Budowa węzła Etap 2 – odcinek węzeł "Zakręt" ­– węzeł „Lubelska” (bez węzła) jest projektowany wg. wariantu WIIIA drogi ekspresowej S17, wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 przebiega częściowo po nowym śladzie oraz wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 17. 

 

Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi - S (trasa ekspresowa)

prędkość projektowa 100 km / godz.

nośność 115 kN / oś,

kategoria obciążenia ruchem KR7

ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły)

przekrój 2 x 3 pasy ruchu

szerokość pasa ruchu 3,5m

szerokość pasa awaryjnego 2,5m

szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – min. 5m

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt - wezeł Lubelska (bez węzła) stanowić będzie element Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez teren dzielnicy Warszawa-Wesoła przez powiat miński i otwocki, na terenie gminy Sulejówek oraz Wiązowna. 

Obiekty inżynierskie: 

4 wiadukty

2 estakady

2 kładki dla pieszych

Węzły:

S17 w. „Zakręt’’

 

MOP-y:

 • brak

 

Bazy Materiałowe:

Brak.

 

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne

Urządzenia podczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi

System odprowadzenia wód opadowych

Zbiorniki retencyjne

Wygrodzenie drogi głównej

Przepusty ekologiczne

Zieleń 

 

Etap 3

odc. w. Lubelska

oddział: Warszawa

długość – 3,48 km (w tym S17 1,9 km i S2 1,6 km)

obecny etap – w realizacji

 

Etap zrealizowany:

2005-11-22 - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2007-10-19 – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu WIIIA, wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

2009-10-19 - podpisano umowę na opracowanie Koncepcji Programowej.

2013-10-10 - opracowano Koncepcję Programową.

2015-04-16 – złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID

2016-02-10 – uzyskano postanowienie RDOŚ

2016-08-19 – została wydana decyzja ZRID

2015-06-12 - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

etap w realizacji:

2017-07-25 - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

Wykonawca: PORR S.A.

wartość kontraktu 190 392 755,35 PLN Brutto

 

Źródła finansowania: projekt współfinansowany w ramach POIiŚ zgodnie Umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0038/17-00

Strona internetowa kontraktu:

http://www.s17-zakret-lubelska.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

powiat otwocki, gmina Wiązowna.

Węzeł Lubelska, łączący Południową Obwodnicę Warszawy (S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i z autostradą A2, będzie węzłem dwupoziomowym. Budowa węzła umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku krajową drogą krajową nr 8 (docelowo S8), Lublina drogą krajową nr 17 (docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2. 

Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi - S (trasa ekspresowa)

prędkość projektowa 100 km / godz.

nośność 115 kN / oś,

kategoria obciążenia ruchem KR7

ograniczona dostępność (wyłącznie poprzez węzły)

przekrój 2 x 3 pasy ruchu

szerokość pasa ruchu 3,5m

szerokość pasa awaryjnego 2,5m

szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – min. 5m

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Lubelska stanowić będzie element Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez powiat otwocki, na terenie gminy Wiązowna.

Obiekty inżynierskie: 

4 wiadukty w ciągu trasy S-2

2 wiadukty w ciągu łącznic węzła Lubelska

1 wiadukt w ciągu drogi dojazdowej nad trasą S-2

1 wiadukt w ciągu drogi dojazdowej nad trasą S-17

Kładka dla pieszych nad trasą S17

Węzły:

S17 w. „Lubelska’’

 

MOP-y:

 • brak

 

Bazy Materiałowe:

Brak.

 

III. Ochrona środowiska

•Ekrany akustyczne

•Urządzenia podczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi

•System odprowadzenia wód opadowych

•Zbiorniki retencyjne

•Wygrodzenie drogi głównej

•Przepusty ekologiczne

•Zieleń