viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Obwodnica Radzymina

Obwodnica Radzymina w ciągu drogi krajowej nr 18 Warszawa - Białystok (od km 25+378 do km 33+530)

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Dromex S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Profil Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 1996r. - 1998r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wołomiński (Miasto i Gmina Radzymin)

Długość: 8,15 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogiObwodnica Radzymina omija miasto po wschodniej stronie, rozpoczynając się i kończąc w ciągu drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok od km 25+378 do km 33+530.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna - S droga ekspresowa
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku)
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa dzielącego - 4.0 m z opaskami wewnętrznymi
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • „Radzymin I"
 • „Radzymin II"

Obiekty inżynierskie

 • Most w ciągu drogi S7 nad rzeką Rządzą
 • 1 wiadukt w ciągu drogi S7 nad torami-kolejowymi PKP
 • 4 wiadukty nad obwodnicą w ciągu drogi krajowej Radzymin-Wołomin, drogi wojewódzkiej Radzymin-Wiktorów Kraszew, dróg gminnych: Radzymin-Ciemne i Radzymin-Dybów
 • 1 przepust gospodarczy pod trasą dla ruchu pieszego i przepędu bydła

Obsługa terenów sąsiadujących

 Dla ruchu lokalnego zaprojektowano ciągi dróg zbiorczych wzdłuż obwodnicy uzupełniając istniejący układ dróg gruntowych. Drogi te podłączone są z drogami gminnymi i wojewódzkimi. Drogi zbiorcze leżące wciągach komunikacyjnych mają szerokość 6,5 m, w tym nawierzchnia bitumiczna szerokość 3,5 m. Drogi zbiorcze stanowiące dojazdy do pól i pojedynczych posesji mają szerokość 5,0 m i nawierzchnię żwirową.
Obsługę ruchu pieszego poprzecznie do drogi krajowej nr 8 zapewniają ciągi piesze zlokalizowane wzdłuż dróg przebiegających nad trasą główną. Na obwodnicy nie ma przystanków komunikacji publicznej.

 

Kładka dla pieszych w m. Cegielnia nad drogą krajową nr 8 Warszawa-Białystok

 

 GDDKiA

 

Podstawowe informacje o inwestycj

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Oddanie do użytku w 2004r.

Wykonawca robót budowlanych: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe "MOSTY" S.A. (Wykonanie konstrukcji stalowej kładki dla pieszych Gotowski BKiP Sp.z o.o.)

Lokalizacja: powiat wołomiński (Gmina Radzymin)


Opis inwestycji
W 2003r. Burmistrz Miasta i Gminy Radzymina zawarł porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr.8 polegającym na budowie kładki dla pieszych.
Kładkę wybudowano w 2004r. w m. Cegielnia w nad drogą krajową nr 8, w km 479+605.

 

Typ i rodzaj konstrukcji:

Kładka stalowa z pomostem z dwóch rur D508/12,5 połączonych blachą wzmocnioną żebrami, podwieszona do pylonu za pomocą 6 par lin

 

Charakterystyka geometryczna:

 • szerokość: b = 3,608 m
 • rozpiętości przęseł: 42,0 + 58,0 m
 • długość całkowita (z pochylniami): Lc=140,0 m

 

Rehabilitacja istniejącej, dwujezdniowej Obwodnicy Radzymina. Dostosowanie parametrów technicznych do przenoszenia ruchu bardzo ciężkiego o nacisku na os 115 kN (od km 25+378 do km 31+844)

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: DHV Polska Sp. z o.o
 • Wykonawca robót budowlanych: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum Egis Route - Scetauroute S.A. / Egis Poland Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2007r.

 • Data zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych:14.07.2006r.
 • Przekazanie Placu Budowy: 19.07.2006r.
 • Oddanie do ruchy prawej jezdni obwodnicy Radzymina (do km 485,00): 23.10.2006r.
 • Dopuszczenie do ruchu jezdni lewej (ruch dwujezdniowy): 27.04.2007r.
 • Wykonawca wystawił oświadczenie o ukończeniu robót: 25.09.2007r.

Wartość Kontraktu Wykonawcy (netto): 5,7 mln €

Źródło finansowania: Projekt Funduszu Spójności nr: 2004/PL/16/C/PT/002
Udział Funduszu Spójności: 83% kosztów kwalifikowanych

Lokalizacja: powiat wołomiński (Miasto i Gmina Radzymin)

Długość: 6,4 km

Opis inwestycji

 Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina, stanowiła część większego przedsięwzięcia, które obejmowało budowę drogi ekspresowej S8 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od Radzymina do Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu. Przedsięwzięcie to składało się z trzech odrębnych zadań:

 • Zadanie 1 Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina
 • Zadanie 2 Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej
 • Zadanie 3 Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa nowym śladem z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu

Wszystkie w/w zadania zostały zrealizowane.

Zakres prac

 • wymiana warstw bitumicznych nawierzchni i ułożenie nowej górnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na dolnym podkładzie
 • regulacja barier drogowych
 • regulacja poboczy do podwyższonej niwelety drogi
 • korekta odwodnienia itp.