viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Salomea – Wolica Etap I cz. 1 – część miejska węzeł Salomea

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7

Etapowanie:

 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 podzielona została na dwa etapy:

 • Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Opacz - Paszków
  • Część miejska: węzeł Salomea  zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy
  • Część pozamiejska: węzeł Opacz - węzeł Paszków
 • Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania

 

Etap I, Część miejska: węzeł Salomea  zlokalizowana w granicach m. st. Warszawy

 

Kategoria inwestycji: zrealizowane

 

Długość odcinka: 1,95 km

 

Przebieg odcinka

 

Realizowany odcinek  trasy S8 Salomea - Wolica znajduje się na gruntach dzielnicy Włochy w ciągu Al. Jerozolimskich, za węzłem „Łopuszańska" (skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską). Na włączeniu S8 w Al. Jerozolimskie został zaprojektowany dwupoziomowy węzeł drogowy (węzeł „Salomea"), który stanowi również skrzyżowanie z projektowaną ulicą Nowo-Lazurową. Węzeł znajduje się częściowo na terenach dzielnicy Ursus. Następnie trasa przebiega bezkolizyjnie nad linią kolejową WKD i dociera do granicy pomiędzy m.st. Warszawa (dzielnica Włochy) a gminą Michałowice.
Projekt ul. Nowo-Lazurowej i węzła „Łopuszańska" nie jest objęty przedmiotowym opracowaniem.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

m. st. Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnica Warszawa-Włochy, dzielnica Warszawa-Ursus)

 

Wykonawca:

 

EUROVIA POLSKA S.A; EUROVIA CS, a.s.; WARBUD S.A.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

188 mln zł

 

Źródła finansowania: KFD EBI

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 • Węzeł Salomea

Parametry techniczne:

 

•             czteropasowy: na odcinku od węzła „Opacz” do węzła „Salomea”

Pas ruchu                           2 x 4 x 3,5m

Pas dzielący                       5 m z opaskami

Pasy awaryjne  2 x 2,5m

Pobocza gruntowe         2 x 1,25m (3,0m w miejscach ekranów akustycznych)

 

•             trzypasowy: na odcinku od węzła „Salomea” do Al. Jerozolimskich

Pasy ruchu                         2 x 3 x 3,5m

Pas dzielący                       2,5 – 4,0m

Opaska wewnętrzna     2 x 0,5m

 

Obiekty inżynierskie:

 • 8 obiektów inzynierskich
 • odwodnienie dróg wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzenia ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne (2,8km) 
 • nasadzenia zieleni