viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Radzymin - Wyszków

Rehabilitacja istniejącej i budowa drugiej jezdni na odcinku Radzymin - Wyszków na parametrach drogi ekspresowej z ograniczonym dostępem do drogi głównej (od km 31+844 do km 50+500)

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: DHV POLSKA Sp. z o.o.

Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum spółek: Bilfinger Berger Polska S.A. / Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A.

Nadzór Inwestorski: Konsorcjum Egis Route - Scetauroute S.A. / Egis Poland Sp. z o.o. 

Lata realizacji robót budowlanych: 2007r. - 2009r.

 • Data zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych: 08.12.2006r.
 • Przekazanie Placu Budowy: 05.01.2007r.
 • Czas trwania umowy: 15.01.2007r - 15.07.2009r.
 • Oddanie drogi do użytkowania: 31.07.2009r.

Źródło finansowania: Projekt Funduszu Spójności nr: 2004/PL/16/C/PT/002
Udział Funduszu Spójności: 83% kosztów kwalifikowanych

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat wołomiński (Miasto i Gmina Radzymin, Gmina Klembów, Gmina Dąbrówka), powiat wyszkowski (Miasto i Gmina Wyszków, Gmina Zabrodzie)

Długość: 17,3 km

 

Opis inwestycji

 Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej, stanowiła część większego przedsięwzięcia, które obejmowało budowę drogi ekspresowej S8 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od Radzymina do Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu.

 

Przedsięwzięcie to składało się z trzech odrębnych zadań:

 • Zadanie 1 Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina
 • Zadanie 2 Przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 8 na odcinku od końca istniejącej obwodnicy Radzymina do początku projektowanej obwodnicy Wyszkowa polegająca na dobudowie drugiej jezdni i remoncie istniejącej
 • Zadanie 3 Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa nowym śladem z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu

Wszystkie w/w zadania zostały zrealizowane

 

Cel inwestycji

Celem przebudowy było przekształcenie istniejącej drogi krajowej nr 8 w drogę ekspresową nr S-8, w tym przede wszystkim:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych
 • dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu (w tym szczególnie poprzez dobudowę drugiej jezdni oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni istniejącej)
 • dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • rozwiązaniu obsługi przyległego terenu, w tym w szczególności przez budowę równoległych dróg dojazdowych gospodarczych

Przebieg drogi

Droga ekspresowa S-8 prowadzona jest przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni jezdni drogi nr 8. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na wybudowaniu drugiej jezdni drogi ekspresowej po stronie północnej lub południowej istniejącej jezdni z zachowaniem pasa rozdziału o szerokości 4,0m.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna - S droga ekspresowa
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2 pasy (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku rozdzielone)
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość gruntowego pasa dzielącego: 4,00 m
 • szerokości pasów awaryjnych: 2,50 m (przy nowej jezdni) i 2,50 m (przy istniejącej jezdni)
 • szerokość pobocza: 0,75 m (przy braku barier ochronnych) lub 1,25 m (z barierami)
 • pochylenie skarp drogowych: 1:3 lub 1:1,5
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR 6

Węzły

 • Radzymin II
 • Wola Rasztowska
 • Trojany
 • Niegów
 • Mostówka

Obiekty inżynierskie

 • Most na rzece Fiszor: cztery obiekty, pod projektowanym mostem przejście dla pieszych
 • Wiadukt nad linią kolejową (łącznica na węźle Radzymin II)
 • Wiadukty nad drogą S-8 w miejscach węzłów: 4 obiekty
 • Wiadukty na drogą S-8, przejazdy: 3 obiekty dla drogi klasy L z możliwością przekroczenia obiektu dla pieszych
 • Wiadukty ekologiczne nad drogą S-8: 2 przejście dla dużych zwierząt, jedno połączone z drogą gminną
 • Kładki dla pieszych: 2 kładki dla pieszych nad drogą S8

Ochrona środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne i wały ziemne przeciwhałasowe
 • Osłony izolacyjne z drzew i krzewów
 • Przejścia dla zwierząt wraz z wygrodzeniem drogi
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne i separatory, oczyszczające wody spływające z drogi

Projektowana zieleń
W celu zrekompensowania strat w środowisku roślinnym w otoczeniu drogi oraz w celu stworzenia bariery izolacyjnej zostały wykonane uzupełniające nasadzenia z drzew i krzewów w formie nasadzeń rzędowych nieciągłych albo nasadzeń grupowych. Nasadzenia te będą pełniły rolę zarówno przyrodniczo-krajobrazową jak i izolacyjną przed hałasem i zanieczyszczeniami.