viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Wyszków – gr. woj.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego

S8 Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – gr. woj. podlaskiego

Odcinek od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa, o łącznej długości 9,4 km. Dwuetapowy przetarg zotał ogłoszony 30 stycznia 2015 r., umowę na realizację podpisano 2 lutego 2016 roku. Ten fragment wybuduje firma POLAQUA za niespełna 250 milionów złotych (wartość kontraktu budowlanego) .

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: w realizacji - trwa wycinka drzew, roboty budowlane od wiosny 2016 r.

Lata realizacji 2016-2018. Długość: ok. 9,4 km

 

Zakres planowanej inwestycji

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej Nr 8 i dostosowaniu jej do parametrów drogi ekspresowej. Przebieg istniejącej trasy drogi krajowej Nr 8 na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego znajduje się w ciągu europejskiego korytarza transportowego łączącego Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz Helsinki.
Istniejąca droga ma parametry drogi klasy głównej (G) o przekroju jednojezdniowym, o szerokości 7,0 m, na odcinku pomiędzy Wyszkowem i Ostrowią Mazowiecką oraz o szerokości 7,0 m z poboczami utwardzanymi 2x2,0 m na odcinku Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego. Istnieje pilna konieczność wykonania planowanych robót ze względu na zły stan techniczny drogi.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje drogę krajową Nr 8 od Wyszkowa do granicy województwa podlaskiego z wyłączeniem obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.

Przedsięwzięcie składa się z następujących odcinków:

 • Odcinek od końca obwodnicy Wyszkowa do początku obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej,  tj. od ok km 516+483 do ok km 545+582 (odcinek długości 29,1 km), z podziałem na pododcinki:
 • Wyszków - węzeł "Poręba" i węzeł "Poręba" - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej 
 • Odcinek od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy woj. podlaskiego tj. od km ok 553+145 do km ok 562+542 (odcinek długości ok. 9,4 km).

Etapowanie inwestycji:

GDDKiA zakłada możliwość podziału przedmiotowej inwestycji na następujące etapy:

 • budowa drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, przejazdów drogowych, gospodarczych, budową nowych odcinków dróg równoległych, przebudową i budową infrastruktury technicznej
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych MOP
 • dobudowanie w przyszłości trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz" przy wykorzystaniu dodatkowej rezerwy terenu pozostawionej w pasie dzielącym

Przebieg drogi

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w korytarzu 1 - prowadzonym wzdłuż drogi istniejącej, wg wariantu 1. Trasa drogi ekspresowej w korytarzu 1 przebiega w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi Nr 8 na odcinku Wyszków - granica woj. podlaskiego. Łączna długość odcinka wynosi 38,5 km, z czego ponad 93,10 % trasy przebiega po istniejącym śladzie, a odcinki nowobudowane stanowią 6,9 %. Droga ta przebiega w linii prostej, dzięki czemu przebiega po najkrótszej trasie. Niecałe 70,00 % przechodzi przez tereny leśne, 4,30% przez tereny zabudowane oraz 26,20 % przez tereny rolnicze. W wariancie 1 rozbudowywana droga przebiega po śladzie istniejącej drogi z wyłączeniem obejścia miejscowości Ojcowizna i Dybki.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • nośność - 115 kN/oś
 • szerokość jezdni etap I - 2x7,0 m
 • szerokość jezdni etap docelowy - 2x10,5 m
 • szerokość pasa dzielącego etap I - 12,0 (w tym opaski 2x0,50 m)
 • szerokość pasa dzielącego etap docelowy - 5,0 m (w tym opaski 2x0,50 m)
 • szerokość pobocza nieutwardzonego - 1,25 m
 • szerokość w liniach rozgraniczających - min. 40 m

Węzły drogowe:

- na odc. I Wyszków – Ostrów Maz.:

 • Węzeł „Trzcianka"
 • Węzeł „Knurowiec"
 • Węzeł „Poręba"
 • Węzeł „Dybki"
 • Węzeł „Nagoszewo"

- na odc. II Ostrów Maz. – granica woj. podlaskiego

 • Węzeł „Podborze"
 • Węzeł „Prosienica"

Obiekty inżynierskie

Zaprojektowano 25 szt. obiektów inżynierskich nad drogą S8 jak i w ciągu drogi. Należą do nich m.in.: wiadukty, mosty i kładki dla pieszych.

Ochrona środowiska

W celu ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko i zdrowie ludzi przewiduje się podjęcie następujących działań:

 • Budowa ekranów akustycznych
 • Wykonanie urządzeń do ochrony wód
 • Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej
 • Budowa przejść dla zwierząt dużych i małych (przejścia górne duże oraz przejścia dolne duże, średnie, i małe)
 • Wygrodzenie drogi na całej jej długości