viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Grójec - Białobrzegi

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: Mosty Katowice Sp. z o.o.
Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum Spółek: "DROGBUD - Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. "Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB - Podbeskidzie" Sp. z o.o.
Nadzór Inwestorski w okresie budowy: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.
Zarządzanie i nadzór nad projektem w okresie Zgłaszania Wad i Rozliczenia Końcowego robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami niezbędnymi do wykonania w tym okresie: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej mgr inż. Włodzimierz Walerych

Cena kontraktowa brutto: 494 088 211 PLN
Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Lata realizacji robót budowlanych: 2007r. - 2009r.

 • 26.10.2007r. podpisano umowę kontraktową
 • 13.11.2007r. przekazano plac budowy
 • 14.11.2007r. rozpoczęto roboty budowlane
 • 14.06.2009r. data zakończenia umowy kontraktowej
 • 30.07.2009r. zawarto porozumienie o przedłużeniu czasu ukończenia robót do 15.11.2009r.
 • 16.12.2009r. dopuszczono do ruchu jezdnię główną, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
 • 04.05.2010r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie

Okres zgłaszania wad i usterek: do 14.11.2010r.
Rozliczenie końcowe robót i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami niezbędnymi do wykonania w tym okresie - do 31.01.2011r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat grójecki (Miasto i Gmina Grójec, Gmina Belsk Duży), powiat białobrzeski (Gmina Goszczyn, Gmina Promna)

Długość: 17,8 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogi

Przebudowany do parametrów drogi ekspresowej odcinek drogi krajowej nr 7 od km 418+546 do km 436+380 znajduje się między miejscowościami Grójec i Białobrzegi. Kilometr 418+546 stanowi kontynuację przebudowanej do parametrów drogi ekspresowej obwodnicy Grójca. W km 436+380 nastąpiło włączenie w nowo wybudowaną obwodnicę miasta Białobrzegi, spełniającą parametry drogi ekspresowej.

 

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi - S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • dopuszczalny nacisk na oś (nośność) - 115 kN/oś
 • przekrój - 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)
 • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego - 4,00 m
 • pobocza - 1,25 m
 • szerokość dróg dojazdowych - 3,50, 6,00 m
 • szerokość dróg poprzecznych - 7,00, 6,00 m

Węzły drogowe

 • Węzeł „Skurów"

Łączy drogę ekspresową S7 z drogą wojewódzką nr 730 i drogą powiatową nr 34126. Drogi połączone są za pośrednictwem jezdni zbierająco - rozprowadzających, łącznic P1 (jednokierunkowych) oraz P4 (dwukierunkowych).

 • Węzeł „Józefów"

Łączący drogę ekspresową z drogą powiatową nr 34147 oraz drogą powiatową nr 34172. Połączenie dróg następuje za pomocą łącznic P1 oraz P4 obsługujących wszystkie relacje ruchu.

 • Węzeł „Broniszew"

Łączy drogę ekspresową z drogą powiatową nr 34116, za pomocą łącznic typu P1 oraz P4, zapewniając obsługę wszystkich relacji ruchu.

Obiekty inżynierskie

 • 9 mostów
 • 6 wiaduktów
 • 6 kładek dla pieszych
 • 24 przepusty
 • mur oporowy i ściana przeciwpożarowa

Zapewnienie ciągłości połączeń komunikacyjnych

W celu zapewnienia ciągłości połączeń komunikacyjnych położonych po obu stronach drogi ekspresowej wybudowano trzy dodatkowe przejazdy:

 • Przejazd „Zaborów" - łączy drogę powiatową nr 34143 z drogą powiatową nr 34169, na kierunku Bodzew - Gosniewice
 • Przejazd „Zaborów II" - łączy drogi gminne
 • Przejazd „Stanisławów" - łączy drogę powiatową nr 34173 z drogą gminną

W celu zapewnienia dojazdów do indywidualnych działek, pól uprawnych i sadów wybudowano systemem dróg dojazdowych, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej.

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne
 • ogrodzenie drogi ekspresowej
 • zbiorniki retencyjno - infiltracyjne, separatory oleju, odstojniki szlamowe
 • zieleń ochronna