viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Obwodnica Grójca

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Grójca od km 410+260 do km 418+546

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o. 

Wykonawca robót budowlanych: WPRD /PPRM /Mosty-Łódź /Bilfinger Berger

Nadzór Inwestorski: Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 206 778 835,06 PLN
Inwestycja finansowana w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport)

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2008r.

Podpisanie umowy kontraktowej: 18.10.2006r.

Przekazanie placu budowy: 02.11.2006r.

Rozpoczęcie robót: 06.11.2006r.

Data zakończenia robót budowlanych: 15.08.2008r.

Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Obwodnicy Grójca: 19.09.2008r.

Okres zgłaszania wad i usterek: 10.09.2008r. - 09.09.2009r.

Lokalizacja: powiat grójecki (Miasto i Gmina Grójec)

Długość: 8,3 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogi

 Obwodnica Grójca omija miasto po zachodniej stronie, rozpoczynając się i kończąc w ciągu drogi krajowej nr 7 Warszawa - Kraków.
Początek rozbudowy obwodnicy przyjęto (od strony Warszawy) w km 410+260, przed skrzyżowaniem drogi nr 7 z drogami lokalnymi w Głuchowie. Koniec rozbudowy od strony Radomia w km 418+546.
Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku obwodnicy Grójca z dostosowaniem jej do parametrów drogi ekspresowej nie przewidywał zmiany osi drogi nr 7 w planie.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi - S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m
 • ilość pasów ruchu - 2x2
 • szerokość pasa dzielącego - 5,0 m(w tym opaski 2x0,5 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • skrajnia pionowa - 4,7 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN
 • kategoria ruchu - KR6

Węzły i skrzyżowania

Zmiana klasy drogi krajowej nr 7 i przystosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej ograniczyło dostępność do niej jedynie przez skrzyżowanie w km 410+ 550 i węzły. Na początkowym fragmencie rozbudowywanego odcinka drogi nr 7, w km 410+550 w m. Głuchów, przebudowano istniejące skrzyżowanie ze zwykłego na skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną.

 • Węzeł „Mszczonowska"

Rozbudowano istniejący węzeł na skrzyżowaniu drogi S7 z drogą krajową nr 50 poprzez:
dobudowę drugiego wiaduktu wraz z jezdnia w ciągu drogi nr 50
dobudowę dwóch dwukierunkowych łącznic zlokalizowanych po północnej stronie drogi nr 50 i podłączonych do projektowanej drugiej jezdni, co zapewni wszystkie relacje ruchowe w węźle.
Funkcjonująca w węźle stacja paliw obsługuje drogę ekspresowa.

 • Węzeł „Mogielnicka"

Rozbudowano istniejący węzeł zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi nr 7 z droga wojewódzką nr 728 Grójec - Końskie poprzez przebudowę istniejących łącznic jednokierunkowych na dwukierunkowe z częściową zmianą ich przebiegu.


Ze względu na bliską odległość miedzy węzłami „Mszczonowska" i „Mogielnicka" zostały one po stronie zachodniej obwodnicy połączone jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą.

 

Obiekty inżynierskie

 • zbudowano przejazd gospodarczy dla ruchu lokalnego pod drogą S7 WS-1
 • rozebrano istniejący most na rzece Jeziorce i zbudowano nowy most - obiekt MS-2
 • zbudowano nowe mosty w ciągu dróg dojazdowych na rzece Jeziorce - obiekt MD-3 i MD-4
 • zbudowano nowy wiadukt w ciągu drogi gminnej - obiekt WD-5
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi powiatowej nr 34151 - obiekt WD-6
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi powiatowej nr 34104 - obiekt WD-7
 • rozebrano istniejącego most na rzece Molnicy i zbudowano nowy most - obiekt MS-8
 • zbudowano nowy wiadukt w ciągu drogi krajowej Nr 50 - obiekt WD-9N
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi krajowej Nr 50 - obiekt WD-9S
 • zbudowano kładkę dla pieszych - obiekt KŁ-10
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 - obiekt WD-11
 • zbudowano trzy kładki dla pieszych - obiekt KŁ-12
 • rozebrano istniejący wiadukt i zbudowano nowy - obiekt WS-13
 • zbudowano kładkę dla pieszych - obiekt KŁ-14

 

Urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowanej drogi na środowisko

 

Ochrona wód

W celu zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z drogi wraz z wodami opadowymi, zbudowano system odwadniajaco - oczyszczający

Ochrona przed hałasem

W celu ochrony zabudowy mieszkaniowej wybudowano ok 6,5 km ekranów akustycznych. Dla pojedynczej zabudowy mieszkaniowej (zgodnie z raportem sporządzonym do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi z września 2004 r.) indywidualne środki ochrony akustycznej zostaną zastosowane na podstawie analizy porealizacyjnej.

Ochrona flory i fauny

Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego obejmuje grupowe nasadzenia roślinne z drzew i krzewów poza koroną drogi, grupy krzewów na skarpach, trawniki oraz pnącza przy ekranach akustycznych.
Gatunki drzew i krzewów dostosowano do warunków siedliskowych i charakteru istniejącej zieleni. Ze względu na przebieg drogi w granicach miasta ważnym kryterium były również walory estetyczne roślin. Zastosowane nasadzenia roślinne z czasem zrekompensują straty spowodowane wycinką i przyczynią sie do przywrócenia równowagi przyrodniczej.

Przejścia dla zwierząt
Ze względu na wskazana przez Nadleśnictwo Grójec nasilona migracje zwierząt w sąsiedztwie rzeki Jeziorki, zwłaszcza takich gatunków jak: sarna, dzik, lis, obiekt mostowy na tej rzece dostosowano tak, aby zapewnić bezkolizyjne przemieszczania sie dzikich zwierząt dużych z jednej na drugą stronę obwodnicy.
Drugim miejscem, w którym zwierzyna będzie mogła sie swobodnie przedostać na drugą stronę obwodnicy będzie sąsiedztwo rzeki Molnicy. Obiekt mostowy nad rzeką Molnicą jest dostosowany do wielkości zwierząt średnich.

Ogrodzenie drogi
W celu uniemożliwienia wejścia zwierząt na drogę w miejscach najbardziej narażonych na wystąpienie wypadków z udziałem zwierzyny, zaprojektowano wygrodzenie obwodnicy za pomocą ogrodzenia z siatki drucianej o zróżnicowanych wielkościach oczek i wysokości 2,25 m.

Ochrona małej architektury sakralnej

W celu ochrony kapliczek i krzyży przydrożnych zostały one przeniesione na bezpieczną odległość od drogi.

 

Budowa kładki dla pieszych nad drogą S7 w km 414+714,33 wraz z ciągiem pieszym do ul. Worowskiej w m. Grójec

Podstawowe informacje o inwestycji 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o. o.

Wykonawca robót budowlanych: Lider: INTOP Warszawa Sp. z o.o., Partner: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Nadzór: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej mgr inż. Włodzimierz Walerych 

Realizacja robót budowlanych: 2009r.

16.12.2008r. - rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pieszych nad drogą S 7 w km. 414 + 714,33 wraz z ciągiem pieszym do ul. Worowskiej w Grójcu

31.08.2009r. - termin zakończenia robót budowlanych

14.09.2009r. - decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie dla kładki w Grójcu

Lokalizacja: powiat grójecki (Miasto Grójec)

 

Opis inwestycji
Zakres robót związanych z budową kładki dla pieszych obejmował m. in.:
Roboty poprzedzające:

 • przebudowa kolidującej kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału
 • demontaż i przebudowa barier ochronnych w pasie rozdziału
 • demontaż i przebudowa ekranów akustycznych

 

Na całość inwestycji związanej z budową kładki składają się następujące roboty branżowe:

 • przebudowa kanalizacji w pasie rozdziału
 • budowa ciągu pieszego od ul. Worowskiej do kładki
 • budowa muru oporowego wzdłuż chodnika
 • budowa kładki
 • oświetlenie chodnika i kładki

 

Wykonanie analizy porealizacyjnej klimatu akustycznego dla obwodnicy Grójca w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku od km 410+260 do km 418+546I.

Podstawowe informacje 

10.02.2010 ogłoszono przetarg na wykonanie analizy porealizacyjnej klimatu akustycznego

16.03.2010r. udzielono zamówienia. Wykonawca: EKKOM Sp. z o.o.

Termin realizacji: 31.03.2010r.

Cel opracowania

 Dokonanie porównania ustaleń i wniosków zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w decyzjach zezwalających na realizację przedsięwzięcia z jego rzeczywistym oddziaływaniem, zbadanym po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania.