viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Warszawa - Grójec

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Oddział: Warszawa
Długość: 29,3 km
Obecny etap – w realizacji
Wartość Projektu: 1.458.451,18028 PLN

 

Inwestycja został podzielona na następujące odcinki:

 

 • Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem)
 • Odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem)
 • Odcinek C od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7

 

Opis inwestycji

Początek zakresu budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest w km 00+468,48 i związany jest z budową węzła Warszawa Lotnisko odcinka dróg ekspresowych S2 (węzeł Konotopa – węzeł Lotnisko) i S79 (węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska). Projektowana droga przebiega w nowym korytarzu, głównie po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 7. Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 6 węzłów typu WB: węzeł Zamienie w m. Zamienie na skrzyżowaniu z ul. Karczunkowską, ul. Dawidowska/Starzyńskiego i planowaną trasą Janczewice-Zamienie-Mysiadło, węzeł Lesznowola za m. Nowa Wola na przecięciu z drogą nr 721, węzeł Antoninów w m. Wola Gołkowska za istniejącym skrzyżowaniem łączący drogę ekspresową S7 z drogą nr 01343, węzeł Złotokłos w m. Szczaki na przecięciu z drogą powiatową 2846W, węzeł Tarczyn Północ na wysokości m. Grzywaczówka na skrzyżowaniu z drogą nr 876 oraz węzeł Tarczyn Południe w m. Kopana będący połączeniem z istniejącą drogą krajową nr 7. Uzupełnienie infrastruktury drogowej stanowi budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. Koniec budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest w km 29+626,68, gdzie następuje włączenie w istniejącą obwodnicę Grójca w ciągu drogi ekspresowej S7.

 

Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem)

 

Długość – 6,64 km

Obecny etap – w realizacji

Wartość projektu: 457 327 407,33 zł brutto

 

Etap w realizacji:

 

17.08.2018 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj  i buduj" dla Odcinka A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem). Wykonawca – Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o (lider), Construcciones Rubau S.A., wartość kontraktu 221  395 096,61 zł brutto.

 

28.12.2018 r. – podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi ekspresowej S7  Warszawa – Grójec o długości ok. 29,2 km. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

 

16.05.2019r. – GDDKiA odstąpiła od  umowy na realizację Kontraktu z Konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o (lider), Construcciones Rubau S.A.

 

07.08.2019 r. - Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 100/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

14.02.2020r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "optymalizuj  i buduj" dla Odcinka A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem). Wykonawca – POLAQUA Sp. z o.o., wartość kontraktu 457 327 407,33 zł brutto.

 

14.02.2020 r. - Przekazanie Placu Budowy

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s7warszawa-grojec.pl/

 

Parametry techniczne drogi:

 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość pasów ruchu: 2 x 3 x 3,5 m oraz jezdnie zbierająco-rozprowadzające
 • pas dzielący wraz z opaskami, stanowiący rezerwę pod trzeci pas ruchu - min. 5 m
 • szerokość opaski - 0,5 m 
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu - 32,5m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

Węzły drogowe:

 • Zamienie
 • Lesznowola

 

Obiekty:

Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Zamienie z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi oraz infrastrukturą dla właściwego funkcjonowania OUD

 

Obiekty inżynierskie

Kolizje projektowanej drogi ekspresowej S7 z istniejącą na przedmiotowym terenie siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych rozwiązano poprzez wykonanie szeregu obiektów inżynierskich – wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową oraz przejazdów pod nią. Dla bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano kładkę dla pieszych. W przypadku sieci cieków wodnych znajdujących się na terenie, ich przekroczenie odbywać się będzie za pomocą mostów drogowych oraz przepustów. Na ich lokalizację miały wpływ warunki gruntowe, ukształtowanie terenu a także warunek jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze i istniejący krajobraz. W celu uzyskania komfortu migracji gatunków zwierząt po obu stronach drogi ekspresowej zaprojektowano wykonanie szeregu przejść dla zwierząt o różnej wielkości.

 

Ochrona środowiska. Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Budowa ekranów akustycznych oraz zaprojektowanie rezerw pod przyszłe ekrany akustyczne
 • Budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
 • Budowa urządzeń ochrony wód, tj. odcinków kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających i wylotów do odbiorników
 • Nasadzenia drzew i krzewów. 

 

Odcinek B od  węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem).

 

Długość - 14,8 km

Obecny etap – trwa procedura przetargowa

Wartość projektu: 388 680 000 zł brutto

 

Etap w realizacji:

 

17.08.2017 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj  i buduj" dla Odcinka B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem). Wykonawca – IDS-BUD S.A., wartość kontraktu 388 680 000  zł brutto

 

28.12.2018 r. – podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec o długości ok. 29,2 km. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

 

02.10.2019 r. - Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 122/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Zadanie 1.

 

07.10.2019 r. - Przekazanie Placu Budowy dla realizacji Zadania 1.

 

30.12.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 161/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Zadanie 2.

 

03.01.2020 r. - Przekazanie Placu Budowy dla realizacji Zadania 2

 

02.10.2020r. – GDDKiA odstąpiła od umowy na realizację Kontraktu z Wykonawcą IDS-BUD S.A.

 

23.06.2021r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "optymalizuj i buduj" dla Odcinka B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem). Wykonawca – PUT Intercor, wartość kontraktu 510 533 942,16  zł brutto

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s7warszawa-grojec.pl/

 

 

Parametry techniczne drogi:

 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość pasów ruchu: 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami, stanowiący rezerwę pod trzeci pas ruchu - min. 12 m
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu - 32,5m (0,75 + 2,5 + 2 x 3,5 + 0,5 + 11,0 + 0,5 + 2 x 3,5 + 2,5 + 0,75) lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

Węzły drogowe:

 • Antoninów;
 • Złotokłos;
 • Tarczyn Północ

 

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 • MOP kategorii II – km 13+150 (po obu stronach drogi)

 

Obiekty inżynierskie

Kolizje projektowanej drogi ekspresowej S7 z istniejącą na przedmiotowym terenie siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych rozwiązano poprzez wykonanie szeregu obiektów inżynierskich – wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową oraz przejazdów pod nią. Dla bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano kładkę dla pieszych. W przypadku sieci cieków wodnych znajdujących się na terenie, ich przekroczenie odbywać się będzie za pomocą mostów drogowych oraz przepustów. Na ich lokalizację miały wpływ warunki gruntowe, ukształtowanie terenu a także warunek jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze i istniejący krajobraz. W celu uzyskania komfortu migracji gatunków zwierząt po obu stronach drogi ekspresowej zaprojektowano wykonanie szeregu przejść dla zwierząt o różnej wielkości.

 

Ochrona środowiska. Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Budowa ekranów akustycznych oraz zaprojektowanie rezerw pod przyszłe ekrany akustyczne
 • Budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
 • Budowa urządzeń ochrony wód, tj. odcinków kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających i wylotów do odbiorników
 • Nasadzenia drzew i krzewów. 

 

W ramach Kontraktu zostanie wykonany remont istniejącej drogi krajowej nr 7 oraz remont obiektów mostowych na odcinku od km 388 + 700 do km 405 + 300.

 

 

Odcinek C od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7

 

Długość - 7,9 km

Obecny etap – w realizacji

Wartość projektu: 203 449 067,60 zł brutto

 

Etap w realizacji:

 

17.08.2018 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj  i buduj" dla Odcinka C od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Wykonawca – Mota-Engil Central Europe S. A., wartość kontraktu ok. 203 449 067,60 zł brutto.

 

28.12.2018 r. – podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec o długości ok. 29,2 km. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

 

13.11.2018 r. - Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 44/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Zadanie 4.

03.12.2018 r. - Przekazanie Placu Budowy dla realizacji Zadania 4.

21.12.2018 r. - Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 52/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Zadanie 2.

27.12.2018 r. - Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 54/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Zadanie 1.

07.01.2019 r. - Wojewoda Mazowiecki wydaje Decyzję NR 1/II/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Zadanie 3.

18.01.2019 r. - Przekazanie Placu Budowy dla realizacji Zadań 1 i 2.

31.01.2019 r. - Przekazanie Placu Budowy dla realizacji Zadania 3.

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.s7warszawa-grojec.pl/

 

Parametry techniczne drogi:

 • klasa techniczna - S
 • prędkość projektowa Vp - 100 km/h
 • ilość pasów ruchu: 2 x 2 x 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami, stanowiący rezerwę pod trzeci pas ruchu - min. 12 m
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • pas awaryjny - 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu - 32,5m (0,75 + 2,5 + 2 x 3,5 + 0,5 + 11,0 + 0,5 + 2 x 3,5 + 2,5 + 0,75) lub większa (w zależności od lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
 • kategoria ruchu – KR 7
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa - 5,0 m
 • pochylenie poprzeczne - 2,5 %

Węzły drogowe:

 • Tarczyn Południe

 

Obiekty inżynierskie

Kolizje projektowanej drogi ekspresowej S7 z istniejącą na przedmiotowym terenie siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych rozwiązano poprzez wykonanie szeregu obiektów inżynierskich – wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową oraz przejazdów pod nią. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przejazdów kolejowych zaprojektowano wiadukt kolejowy. Dla bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano kładkę dla pieszych. W przypadku sieci cieków wodnych znajdujących się na terenie, ich przekroczenie odbywać się będzie za pomocą mostów drogowych oraz przepustów. Na ich lokalizację miały wpływ warunki gruntowe, ukształtowanie terenu a także warunek jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze i istniejący krajobraz. W celu uzyskania komfortu migracji gatunków zwierząt po obu stronach drogi ekspresowej zaprojektowano wykonanie szeregu przejść dla zwierząt o różnej wielkości.

 

Ochrona środowiska. Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Budowa ekranów akustycznych oraz zaprojektowanie rezerw pod przyszłe ekrany akustyczne
 • Budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
 • Budowa urządzeń ochrony wód, tj. odcinków kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających i wylotów do odbiorników
 • Nasadzenia drzew i krzewów.