viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Obwodnica Płońska

Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowejna odcinku obwodnicy Płońska od km 275+700 do km 280+400 wraz z przebudową lokalnej sieci komunikacyjnej

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Wykonawca robót budowlanych: TEERAG-ASDAG Polska Sp. z o.o.
Nadzór Inwestorski: Arcadis Profil Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2007r. - 2009r.

Rozpoczęcie robót 28.09.2007r.
Data zakończenia robót budowlanych: 31.05.2009r.
Oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S7 na odcinku Obwodnicy Płońska 03.06.2009r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat płoński (gmina Płońsk i miasto Płońsk)

Długość: 4,7 km

 

Opis Inwestycji

Przebieg

Obwodnica Płońska omija miasto po jego wschodniej stronie. Obwodnica na całej swojej długości przebiega na terenie miasta i gminy Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Parametry techniczne drogi ekspresowej

 • klasa funkcjonalno-techniczna S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa Vp = 80 km/h
 • ilość pasów ruchu 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego 5 m (w tym opaski wewnętrzne)
 • szerokość opasek wewnętrznych 0,5 m
 • szerokość pasów ruchu 3,50 m
 • szerokość pasów awaryjnego postoju 2,5 m
 • szerokość poboczy nieutwardzonych 1,25 m

Węzły drogowe

 • Węzeł „Poświętne"
 • Węzeł „Płońsk"

Obiekty inżynierskie

 • 5 obiektów w ciągu drogi krajowej nr7, w tym most nad rzeka Płonką
 • wiadukt nad drogą krajową nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 619
 • most w ciągu łącznika drogi wojewódzkiej nr 619 i węzła „Poświetne"
 • 4 kładki dla pieszych

Urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowanej drogi na środowisko

W celu ograniczenia uciążliwości ruchu drogowego dla przyległego środowiska zbudowano:

 • ekrany akustyczne o łącznej długości 5794 m
 • szczelny system odwodnienia na odcinkach rowów przydrożnych o łącznej długości 9,6 km (na pozostałych odcinkach występują szczelne warstwy geologiczne, które w sposób naturalny izolują zbiorniki wód podziemnych od powierzchni terenu)
 • 11 urządzeń oczyszczających dla ochrony wód powierzchniowych
 • odwodnienie powierzchniowe i wgłębne drogi krajowej nr 7 z zastosowaniem systemu kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego

 

Wprowadzono też pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej