S7 Obwodnica Płońska
Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 do parametrów drogi ekspresowejna odcinku obwodnicy Płońska od km 275+700 do km 280+400 wraz z przebudową lokalnej sieci komunikacyjnej

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
Wykonawca robót budowlanych: TEERAG-ASDAG Polska Sp. z o.o.
Nadzór Inwestorski: Arcadis Profil Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2007r. - 2009r.

Rozpoczęcie robót 28.09.2007r.
Data zakończenia robót budowlanych: 31.05.2009r.
Oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S7 na odcinku Obwodnicy Płońska 03.06.2009r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat płoński (gmina Płońsk i miasto Płońsk)

Długość: 4,7 km

 

Opis Inwestycji

Przebieg

Obwodnica Płońska omija miasto po jego wschodniej stronie. Obwodnica na całej swojej długości przebiega na terenie miasta i gminy Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Parametry techniczne drogi ekspresowej

 • klasa funkcjonalno-techniczna S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa Vp = 80 km/h
 • ilość pasów ruchu 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego 5 m (w tym opaski wewnętrzne)
 • szerokość opasek wewnętrznych 0,5 m
 • szerokość pasów ruchu 3,50 m
 • szerokość pasów awaryjnego postoju 2,5 m
 • szerokość poboczy nieutwardzonych 1,25 m

Węzły drogowe

 • Węzeł „Poświętne"
 • Węzeł „Płońsk"

Obiekty inżynierskie

 • 5 obiektów w ciągu drogi krajowej nr7, w tym most nad rzeka Płonką
 • wiadukt nad drogą krajową nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 619
 • most w ciągu łącznika drogi wojewódzkiej nr 619 i węzła „Poświetne"
 • 4 kładki dla pieszych

Urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowanej drogi na środowisko

W celu ograniczenia uciążliwości ruchu drogowego dla przyległego środowiska zbudowano:

 • ekrany akustyczne o łącznej długości 5794 m
 • szczelny system odwodnienia na odcinkach rowów przydrożnych o łącznej długości 9,6 km (na pozostałych odcinkach występują szczelne warstwy geologiczne, które w sposób naturalny izolują zbiorniki wód podziemnych od powierzchni terenu)
 • 11 urządzeń oczyszczających dla ochrony wód powierzchniowych
 • odwodnienie powierzchniowe i wgłębne drogi krajowej nr 7 z zastosowaniem systemu kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego

 

Wprowadzono też pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej