viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S2 Puławska – Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: oddana do użytku/w budowie

Odcinek A: w budowie

Odcinek B: 10.12.2020 r., 22.12.2020 r. oddana do użytku

Odcinek C: 21.12.2020 r. oddana do użytku.

 

Zarządzanie projektem: projekt i budowa drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska – węzeł Lubelska z podziałem na trzy zadania, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz dostawą sprzętu laboratoryjnego:  Egis Poland Sp. z o.o.

 

Wykonawcy (projekt i budowa) oraz wartość poszczególnych kontraktów:

 

 • Odcinek A o długości 4,6 km, kontrakt o wartości 1,22 mld zł zawarty z Astaldi S.p.A.

 

 • Odcinek B o długości 6,5 km, kontrakt o wartości 757,6 mln zł zawarty z konsorcjum firm: Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhut, A.Ş; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

 

 • Odcinek C o długości 7,5 km, kontrakt o wartości 561,7 mln zł zawarty z Warbud S.A.

 

Planowane lata realizacji inwestycji: 12.2015r. – II kw. 2021 r.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Ursynów, Wilanów, Wawer), powiat otwocki (gmina Wiązowna)

 

Długość: ok. 18,5 km

 

Odcinek A

 

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 4,6 km

 

Przebieg odcinka: węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie w węzłach drogowych: Puławska i Warszawa Ursynów

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego bez opasek: 4,0m (na odcinku od węzła „Ursynów Wschód” tj. km około 3+800 do km około 3+900 zmienna szerokość pasa dzielącego –zmiana szerokości pasa dzielącego z minimum 4,0m na minimum 11,0m, na odcinku od km około 3+900 do końca opracowania tj. km około 5+050,00 pas dzielący o szerokości minimum 11m)
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50m (w tunelu pod Ursynowem - 3,75 m)
 • Szerokość w liniach rozgraniczających na trasie: od 80 m do 120 m (z wyjątkiem rejonu węzłów oraz lokalizacji zbiorników retencyjnych związanych z odwodnieniem trasy)
 • Pobocza gruntowe: 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

Obiekty inżynierskie (9 wiaduktów; 1 tunel; 1 wanna; 2 konstrukcje oporowe):

 • Obiekt WL 01-01 przeprowadzać ma ruch samochodów z drogi ekspresowej S2 nad łącznicą węzła w kierunku skrzyżowania z ul. Indiry Gandhi
 • Obiekt WL 01-02 przeprowadzać ma ruch samochodów z ul. Indiry Gandhi na projektowaną drogę ekspresową S2 nad projektowaną łącznicą Ł1 węzła
 • Obiekt WL 01-03 przeprowadzać ma ruch samochodów z projektowanej drogi ekspresowej S2, drogą ekspresową S2 w kierunku skrzyżowania z ul. Indiry Gandhi
 • Obiekt KO 01-04 – konstrukcje oporowe
 • Tunel drogowy - długość całkowita około 2335 m
 • Obiekt WD 03-02 przeprowadzać ma ruch samochodowy z ul. Płaskowickiej nad drogą dojazdową oraz ścieżką rowerową
 • Obiekt WL 03-03 przeprowadzać ma ruch samochodowy z ul. Płaskowickiej na Południową Obwodnicę Warszawy
 • Obiekt WG 03-04 przeprowadzać ma ruch samochodowy projektowanej drogi ekspresowej S2 nad projektowaną drogą dojazdową DD5 i ścieżką rowerową
 • Obiekt WG 03-05 przeprowadza ruch samochodów projektowanej drogi ekspresowej S2 nad projektowaną ulicą Zdrową
 • Obiekt WG 03-06 przeprowadzać ma ruch samochodów dla projektowanej drogi ekspresowej S2 nad planowaną ul. Sobieskiego – Bis (Rzeczypospolitej)
 • Obiekt WS 01-05 – konstrukcja oporowa w ciągu drogi ekspresowej S2
 • Obiekt KO 01-06 – konstrukcja oporowa w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S2
 • Obiekt WL-03-12 przeprowadzać ma ruch samochodowy z S-2 na ul. Płaskowickiej

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • System odprowadzenia wód opadowych
 • Zbiorniki retencyjne
 • Wygrodzenie drogi głównej
 • Przepusty ekologiczne
 • Przejścia dla zwierząt
 • Zieleń

 

Odcinek B

 

Kategoria inwestycji: oddana do użytku

 

Długość odcinka: 6,5 km

 

Przebieg odcinka: węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Wał Miedzeszyński

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie w węzłach drogowych: Warszawa Wilanów i Wał Miedzeszyński

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Dwie jezdnie po minimum 3 prasy ruchu, bez pasów awaryjnych ( 2x3x3,50m)
 • Pas dzielący (bez opasek): do węzła rejonu planowanego węzła „Czerniakowska bis”: 11,0m; na pozostałym odcinku 4,0m
 • Szerokość opaski: 0,50m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
 • Pobocza gruntowe: 0,75m

Obiekty inżynierskie (2 mosty; 7 wiaduktów; 3 kładki pieszo-rowerowe; 2 przejścia dla małych zwierząt; 6 przepustów):

 • Wiadukt w ciągu trasy głównej drogi ekspresowej;
 • Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy;
 • Wiadukt drogowy w ciągu drogi nad trasą główną lub w ciągu drogi lokalnej;
 • Most w ciągu trasy głównej drogi ekspresowej;
 • Kładka pieszo-rowerowa.
 • Przejście dla małych zwierząt
 • Przepust ekologiczny z półką
 • Przepust

Urządzenia ochrony środowiska

 • Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego
 • Ekrany akustyczne
 • System odprowadzenia wód opadowych
 • Urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej
 • Przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno naprowadzającym

 

Odcinek C

 

Kategoria inwestycji: oddana do użytku

 

Długość odcinka: 7,5 km

 

Przebieg odcinka: węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie przez węzeł drogowy Patriotów

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km / h
 • Prędkość miarodajna: 100 km / h
 • Dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, pasy awaryjne
 • Obciążenie nawierzchni 115 kN / oś, KR6
 • Całkowicie ograniczona dostępność
 • Jezdnie główne :
  • Szerokość pasa ruchu                   3,5m
  • Szerokość pasa awaryjnego           2,5m
  • Szerokość opasek wewnętrznych    0,5m
  • Szerokość pasa dzielącego             4,0m (bez opasek)

Pas awaryjny występuje wzdłuż całej trasy za wyjątkiem estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie zastosowane są opaski zewnętrzne o szerokości 1,0m (ze ściekiem)

Obiekty inżynierskie (10 wiaduktów; 1 przejście 1 wanna szczelna; 2 przepusty; 1 mur oporowy; 1 przejazd gospodarczy):

 • Wiadukty w Węźle Patriotów
 • Estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym x4
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Mozaikowej
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Patriotów (klasa tech. G)
 • Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej Warszawa – Dorohusk
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Patriotów (klasa tech. Z)
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Izbickiej
 • Wanna szczelna
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Tawułkowej
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Zabawnej

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • Zbiorniki retencyjne
 • Tunele ekologiczne
 • Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego