S2 Puławska – Lubelska
Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"


Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: oddana do użytku/w budowie

Odcinek A: w budowie

Odcinek B: 10.12.2020 r., 22.12.2020 r. oddana do użytku

Odcinek C: 21.12.2020 r. oddana do użytku.

 

Zarządzanie projektem: projekt i budowa drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska – węzeł Lubelska z podziałem na trzy zadania, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz dostawą sprzętu laboratoryjnego:  Egis Poland Sp. z o.o.

 

Wykonawcy (projekt i budowa) oraz wartość poszczególnych kontraktów:

 

 • Odcinek A o długości 4,6 km, kontrakt o wartości 1,22 mld zł zawarty z Astaldi S.p.A.

 

 • Odcinek B o długości 6,5 km, kontrakt o wartości 757,6 mln zł zawarty z konsorcjum firm: Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhut, A.Ş; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

 

 • Odcinek C o długości 7,5 km, kontrakt o wartości 561,7 mln zł zawarty z Warbud S.A.

 

Planowane lata realizacji inwestycji: 12.2015r. – II kw. 2021 r.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Ursynów, Wilanów, Wawer), powiat otwocki (gmina Wiązowna)

 

Długość: ok. 18,5 km

 

Odcinek A

 

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 4,6 km

 

Przebieg odcinka: węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie w węzłach drogowych: Puławska i Warszawa Ursynów

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego bez opasek: 4,0m (na odcinku od węzła „Ursynów Wschód” tj. km około 3+800 do km około 3+900 zmienna szerokość pasa dzielącego –zmiana szerokości pasa dzielącego z minimum 4,0m na minimum 11,0m, na odcinku od km około 3+900 do końca opracowania tj. km około 5+050,00 pas dzielący o szerokości minimum 11m)
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50m (w tunelu pod Ursynowem - 3,75 m)
 • Szerokość w liniach rozgraniczających na trasie: od 80 m do 120 m (z wyjątkiem rejonu węzłów oraz lokalizacji zbiorników retencyjnych związanych z odwodnieniem trasy)
 • Pobocza gruntowe: 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

Obiekty inżynierskie (9 wiaduktów; 1 tunel; 1 wanna; 2 konstrukcje oporowe):

 • Obiekt WL 01-01 przeprowadzać ma ruch samochodów z drogi ekspresowej S2 nad łącznicą węzła w kierunku skrzyżowania z ul. Indiry Gandhi
 • Obiekt WL 01-02 przeprowadzać ma ruch samochodów z ul. Indiry Gandhi na projektowaną drogę ekspresową S2 nad projektowaną łącznicą Ł1 węzła
 • Obiekt WL 01-03 przeprowadzać ma ruch samochodów z projektowanej drogi ekspresowej S2, drogą ekspresową S2 w kierunku skrzyżowania z ul. Indiry Gandhi
 • Obiekt KO 01-04 – konstrukcje oporowe
 • Tunel drogowy - długość całkowita około 2335 m
 • Obiekt WD 03-02 przeprowadzać ma ruch samochodowy z ul. Płaskowickiej nad drogą dojazdową oraz ścieżką rowerową
 • Obiekt WL 03-03 przeprowadzać ma ruch samochodowy z ul. Płaskowickiej na Południową Obwodnicę Warszawy
 • Obiekt WG 03-04 przeprowadzać ma ruch samochodowy projektowanej drogi ekspresowej S2 nad projektowaną drogą dojazdową DD5 i ścieżką rowerową
 • Obiekt WG 03-05 przeprowadza ruch samochodów projektowanej drogi ekspresowej S2 nad projektowaną ulicą Zdrową
 • Obiekt WG 03-06 przeprowadzać ma ruch samochodów dla projektowanej drogi ekspresowej S2 nad planowaną ul. Sobieskiego – Bis (Rzeczypospolitej)
 • Obiekt WS 01-05 – konstrukcja oporowa w ciągu drogi ekspresowej S2
 • Obiekt KO 01-06 – konstrukcja oporowa w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S2
 • Obiekt WL-03-12 przeprowadzać ma ruch samochodowy z S-2 na ul. Płaskowickiej

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • System odprowadzenia wód opadowych
 • Zbiorniki retencyjne
 • Wygrodzenie drogi głównej
 • Przepusty ekologiczne
 • Przejścia dla zwierząt
 • Zieleń

 

Odcinek B

 

Kategoria inwestycji: oddana do użytku

 

Długość odcinka: 6,5 km

 

Przebieg odcinka: węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Wał Miedzeszyński

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie w węzłach drogowych: Warszawa Wilanów i Wał Miedzeszyński

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Dwie jezdnie po minimum 3 prasy ruchu, bez pasów awaryjnych ( 2x3x3,50m)
 • Pas dzielący (bez opasek): do węzła rejonu planowanego węzła „Czerniakowska bis”: 11,0m; na pozostałym odcinku 4,0m
 • Szerokość opaski: 0,50m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
 • Pobocza gruntowe: 0,75m

Obiekty inżynierskie (2 mosty; 7 wiaduktów; 3 kładki pieszo-rowerowe; 2 przejścia dla małych zwierząt; 6 przepustów):

 • Wiadukt w ciągu trasy głównej drogi ekspresowej;
 • Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy;
 • Wiadukt drogowy w ciągu drogi nad trasą główną lub w ciągu drogi lokalnej;
 • Most w ciągu trasy głównej drogi ekspresowej;
 • Kładka pieszo-rowerowa.
 • Przejście dla małych zwierząt
 • Przepust ekologiczny z półką
 • Przepust

Urządzenia ochrony środowiska

 • Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego
 • Ekrany akustyczne
 • System odprowadzenia wód opadowych
 • Urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej
 • Przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno naprowadzającym

 

Odcinek C

 

Kategoria inwestycji: oddana do użytku

 

Długość odcinka: 7,5 km

 

Przebieg odcinka: węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie przez węzeł drogowy Patriotów

 

Parametry techniczne:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km / h
 • Prędkość miarodajna: 100 km / h
 • Dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, pasy awaryjne
 • Obciążenie nawierzchni 115 kN / oś, KR6
 • Całkowicie ograniczona dostępność
 • Jezdnie główne :
  • Szerokość pasa ruchu                   3,5m
  • Szerokość pasa awaryjnego           2,5m
  • Szerokość opasek wewnętrznych    0,5m
  • Szerokość pasa dzielącego             4,0m (bez opasek)

Pas awaryjny występuje wzdłuż całej trasy za wyjątkiem estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie zastosowane są opaski zewnętrzne o szerokości 1,0m (ze ściekiem)

Obiekty inżynierskie (10 wiaduktów; 1 przejście 1 wanna szczelna; 2 przepusty; 1 mur oporowy; 1 przejazd gospodarczy):

 • Wiadukty w Węźle Patriotów
 • Estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym x4
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Mozaikowej
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Patriotów (klasa tech. G)
 • Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej Warszawa – Dorohusk
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Patriotów (klasa tech. Z)
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Izbickiej
 • Wanna szczelna
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Tawułkowej
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Zabawnej

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • Zbiorniki retencyjne
 • Tunele ekologiczne
 • Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego