viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2 na parametrach autostrady na odcinku Choszczówka-Węzeł Ryczołek od km 520+400 do 541+249

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Stan przygotowania i realizacji na dzień 03.10.2012

Wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY" S.A.
Nadzór Inwestorski: konsorcjum firm : EGIS Poland Sp. z o. o. / Egis Route - Secetauroute S.A. Oddział w Polsce

Lata realizacji inwestycji: III kw.2009r. - III kw.2012r.

Czas realizacji robót: 27 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając trzech 3-miesięcznych okresów zimowych)
Data rozpoczęcia robót budowlanych: 24.08.2009r.
Planowana data zakończenia robót budowlanych: 29.07.2012r.

Oddanie do ruchu ciągu głównego: 30.08.2012r.

Wartość Kontraktu Wykonawcy: 567,4 mln zł

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat miński (gmina Dębe Wielkie, gmina Mińsk Mazowiecki, miasto Mińsk Mazowiecki, gmina Jakubów, miasto i gmina Kałuszyn)

Długość: 20,85 km

Opis inwestycji

Przebieg drogi

Początek budowanej obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest w km 512+060 na rondzie łączącym obwodnicę z drogą krajową nr 2 natomiast jej koniec znajduje się na km 541+380 w „Węźle Ryczołek", gdzie obwodnica znów krzyżuje się z drogą krajową nr 2.


Zakres inwestycji

Zaplanowano wykonanie następujących robót:

 • budowa korpusu i jezdni autostrady A2 na odcinku od km 520+400 do 541+249
 • budowa pasów technologicznych służących do konserwacji korpusu i urządzeń autostradowych na odcinku od km 520+400 do 541+249, w liniach rozgraniczających
 • budowa dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego i gospodarczego w liniach rozgraniczających (budowa 46 km dróg serwisowych)
 • budowa pasów włączenia i wyłączenia dla Miejsc Obsługi Podróżnych ( MOP II i MOP III ) w liniach rozgraniczających
 • budowa węzłów „Arynów", „Lotnisko" i „Ryczołek"
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych typ II i III
 • budowa i przebudowa dróg poprzecznych (krzyżujących się z projektowana autostradą, w liniach rozgraniczających
 • budowa wiaduktów, przejazdów gospodarczych, kładki dla pieszych i mostu
 • budowa przepustów drogowych wraz z przejściami dla zwierząt w liniach rozgraniczających
 • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
 • budowa urządzeń ochrony środowiska
 • budowa urządzeń infrastruktury drogowej:
 • przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej
 • przebudowa i budowa sieci teletechnicznej
 • przebudowa i budowa sieci wodociągowej
 • przebudowa i budowa sieci kanalizacyjnej
 • przebudowa i budowa urządzeń melioracyjnych
 • budowa ekranów akustycznych
 • budowa oświetlenia

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - autostrada „A"
 • prędkość projektowa - 120 km/h
 • kategoria ruchu - KR 6
 • obciążenie -115 kN/oś
 • szerokość pasa ruchu - 3,75 m
 • ilość pasów ruchu - 2 x 3,75 dla I etapu budowy, 3x3,75 m - dla etapu docelowego
 • szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - zmienna od 1,25 do 3,70 m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami 0,5 m - 12,5 m dla I etapu budowy, 5 m dla etapu docelowego

Węzły

 • „Arynów"
 • „Lotnisko"
 • „Ryczołek"

Obiekty inżynierskieNa projektowanej obwodnicy Mińska Mazowieckiego zaprojektowano 19 obiektów inżynierskich z czego:

 • 5 wiaduktów zlokalizowano w ciągu obwodnicy
 • 9 wiaduktów zlokalizowano w ciągu dróg gminnych i powiatowych
 • 2 przejazdy gospodarcze w ciągu dróg gminnych
 • 1 most na rzece Mieni
 • 1 kładka dla pieszych zlokalizowana pomiędzy MOP-em typu II i III
 • 1 przejście gopodarcze dla zwierząt hodowlanych

Miejsca Obsługi Podróżnych MOP

 • MOP II zlokalizowany po stronie północnej projektowanej obwodnicy.
 • MOP III po stronie południowej.

Na terenie MOP-ów, dla podróżnych, zaprojektowano I etapie zadaszenia ze stolikami i ławkami. sanitariaty, budki telefoniczne.
Stacje Poboru Opłat

Stacje Poboru Opłat (SPO) projektuje się na węzłach „Arynów", „Lotnisko" i „Ryczołek". Projektowane są one tylko w zakresie nawierzchni drogowej. Infrastruktura dotycząca urządzeń do pobierania opłat oraz budynek do obsługi nie leżą w zakresie niniejszej inwestycji.

Obsługa terenów sąsiadujących z autostradą

Na całej długości obwodnicy zapewniona będzie obsługa i komunikacja przyległych terenów poprzez drogi serwisowe, dojazdowe i wiadukty nad trasą.
Dla obsługi ruchu lokalnego, rolniczego zostaną wybudowane drogi dojazdowe o szerokości 3,5 i 5,0 m zlokalizowane równolegle do autostrady. Do każdej działki zostanie zapewniony zjazd z drogi dojazdowej. Łączna długość dróg serwisowych i dojazdowych wynosi 46,67 km