viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK 46 Obwodnica Myśliny

Budowa Obwodnicy m. Myślina w ciągu dk 46

 

 

Oddział: Opole

długość – 3,149 km

obecny etap – w użytkowaniu

wartość projektu: 51 293 265,00 zł

 

Etap zrealizowany:

Opracowanie koncepcji programowej: 20.02.2004 r.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej: 14.06.2006 r.

Wydanie decyzji środowiskowej: 31.01.2007 r.

Pozwolenie na budowę: 13.11.2008 r.

22.06.2018 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą Robót:

Konsorcjum Firm:

Bitum sp. Z o.o. – Lider Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

Drog-Bud sp. Z o.o. – partner, Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

Nowak-Mosty sp. Z o.o. – Partner, ul. Budowlanych 6/1a, 42-203 Dąbrowa Górnicza

Termin Wykonania Umowy: 05.11.2019 r.

 

Więcej na stronie internetowych inwestycji:

https://obwodnicamysliny.pl/

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. Opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Dobrodzień w miejscowości Myślina. Projektowana obwodnica m. Myślina realizowana jest na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 46 od km 129+570,68 do km 132+720,14. Droga krajowa nr 46 Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Częstochowa – Szczekociny łączy województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie.

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

OBWODNICA MYSLINY (DK46):

·         Klasa drogi                                          GP 1x2

·         Obciążenie                                          115 kN/oś

·         Prędkość projektowana       80 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 70 km/h)

·         Prędkość miarodajna          100 km/h (rejon projektowanych skrzyżowań 90 km/h)

·         Kategoria obciążania ruchem                  KR5

·         Szerokość pasa ruchu                           3,50 m

·         Szerokość pobocza utwardzonego           1,50 m

·         Szerokość opaski zewnętrznej                0,50 m

·         Szerokość pobocza gruntowego

Podstawowa                                        1,25 m

Na odcinkach z barierami ochronnymi      1,75 m

Na odcinkach ustawiania lamp oświetleniowych i ekranów akustycznych       2,75 m

Na dowiązaniu do stanu istniejącego        1,50 m

 

 Zakres inwestycji:

·         Budowa nowego odcinka drogi krajowej 46 Kłodzko-Opole-Szczekociny (obwodnicy miejscowości Myślina) o długości 3,149 km,

·         Rozbiórka budynków na planowanej trasie obwodnicy,

·         Budowa dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy obsługujących tereny przyległe,

·         Budowa chodników w rejonie projektowanego skrzyżowania z ul. Opolską,

·         Budowę zatoki autobusowej,

·         Budowa wiaduktu nad istniejącą linią kolejową,

·         Budowa wiaduktów stanowiących przejazdy nad drogami: gminną (ul. Nowa Kolonia) i wewnętrzną – dojazdową do gruntów rolnych,

·         Przebudowa dróg krzyżujących się z projektowaną obwodnicą,

·         Budowę skrzyżowania skanalizowanego na początku budowanej obwodnicy w rejonie ul. Opolskiej,

·         Budowa przepustów na istniejących ciekach wodnych,

·         Budowa oświetlenia,

·         Przebudowa sieci urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną drogą (sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej),

·         Przebudowa urządzeń branżowych PKP,

·         Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych ,

·         Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wariantowanie przebiegu drogi:

W ramach postępowania środowiskowego rozpatrywany był jeden wariant

 

Obiekty inżynierskie

WD 1 – WIADUKT NAD DWUTOROWĄ LINIĄ KOLEJOWĄ NR 75

PD 2 – PRZEJAZD DROGOWY NR 2

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 2 (Nowa Kolonia)

PD 3 – PRZEJAZD DROGOWY NR 3

Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 5 (droga transportu rolnego)

          

Węzły

 

Na początku realizowanej obwodnicy zostało wybudowane skrzyżowanie obwodnicy z drogą powiatową – ul. Parkingową w Myślinie. Na końcu zadania zrealizowane zostało rondo – w ramach podpisanej umowy z ZDW Opole. 

 

MOP-y

 

W ramach Inwestycji Miejsca Obsługi Podróżnych nie występują

 

III. Ochrona środowiska

Wykonanie ekranów akustycznych o łącznej długości ok. 1 km. Nasadzenie drzew.