viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK 46/DK 41 Obwodnica Nysy

Obwodnica Nysa w ciągu drogi krajowej nr 46 i 41

 

oddział: Opole

długość – 16,494 km

obecny etap – zrealizowane

wartość projektu – 367,8 mln zł

 

I. Realizacja

1. Etap zrealizowany:

 

14 października 2009 - wydanie decyzji środowiskowej

6 sierpnia 2014 - podpisanie Umowy na roboty budowlane

8 kwietnia 2015 - wydanie decyzji ZRID

27 kwietnia 2016 - zmiana decyzji ZRID

2 czerwca 2016 - podpisanie umowy o dofinansowanie                             

5 czerwca 2017 - dopuszczenie do ruchu obwodnicy w śladzie DK 46       

6 października 2017 - dopuszczenie do ruchu obwodnicy w śladzie DK 41       

 

II. Opis inwestycji

 

1.      Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa Opolskiego, powiat Nyski (gmina Nysa)

 

GDDKiA

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

2.      Podstawowe parametry techniczne:

  • klasa drogi  - GP
  • prędkość projektowa - 80 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - brak
  • podstawowa szerokość pasa dzielącego - dla przekroju 2+1: 3,0 m, dla przekroju 2x2: 4.00 m
  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego– 1.5 m, dla przekroju
  • kategoria ruchu – KR6
  • obciążenie -115 kN/oś

 

3.      Zakres inwestycji:

Budowa obwodnicy o długości ok. 16,5 km z węzłami drogowymi, przebudowa dróg bocznych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych), budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

 

4.      Wariantowanie przebiegu drogi:

·      Wariant I - zgodny z istniejącymi studiami uwarunkowań zagospodarowania miasta i gminy Nysa, na przeważającym odcinku pokrywający się z korytarzem przedstawionym w MPZP Nysy. W przypadku podwariantu min przewidziano budowę 5 skrzyżowań i 1 węzła typu WA, natomiast w podwariancie max założono budowę 4 skrzyżowań oraz 2 węzłów typu WA i WB. Zakładana długość realizowanych odcinków tras to: DK41–6,41 km, DK46–7,45 km (dł. całkowita 13,86 km),

·      Wariant IV – na początkowym fragmencie (ok. 4,5 km) jego przebieg jest zbliżony do przebiegu wariantu I, z tą różnicą, że zastosowano promienie łuków poziomych o większych wartościach, umożliwiających płynny przebieg oraz mniejsze pochylenia poprzeczne. Przekroczenie rzeki Nysa Kłodzka w miejscu jej połączenia z projektowanym kanałem ULGI zaprojektowano w formie estakady. Dla podwariantu min przewidziano budowę 4 skrzyżowań i 1 węzła typu WA, natomiast w przypadku podwariantu max zaprojektowano 3 skrzyżowania i 2 węzły typu WA i WB. Zakładana długość realizowanych odcinków tras to: DK41–11,05 km, DK46–7,35 km (dł. całkowita 18,4 km),

·      Wariant V – stanowi modyfikację wariantu IV polegającą na skróceniu trasy o ok. 0,5 km kosztem przekraczania cieków wodnych (rzeka Nysa Kłodzka, potok Kamienica i projektowany kanał ULGI) za pomocą dwóch estakad i mostu. Przebieg wariantu na początkowym fragmencie w ciągu DK46 jest identyczny jak w wariancie IV. W podwariancie min przewidziano budowę 4 skrzyżowań i 1 węzła typu WA, natomiast dla podwariantu max zaprojektowano 3 skrzyżowania i 2 węzły typu WA i WB. Zakładana długość realizowanych odcinków tras to: DK41–10,42 km, DK46–7,35 km (dł. całkowita 17,77 km),

·      Wariant VI - na początkowym fragmencie (ok. 4,5 km) jego przebieg jest zbliżony do przebiegu wariantu I, z tą różnicą, że zastosowano promienie łuków poziomych o większych wartościach, umożliwiających płynny przebieg oraz mniejsze pochylenia poprzeczne. Trasa wariantu biegnąca w ciągu DK41 częściowo pokrywa się z wariantem V, następnie odgina się w kierunku południowym omijając kompleksy leśne. W podwariancie min przewidziano budowę 4 skrzyżowań i 1 węzła typu WA, natomiast dla podwariantu max zaprojektowano 3 skrzyżowania i 2 węzły typu WB. Zakładana długość realizowanych odcinków tras to: DK41–9,13 km, DK46–7,36 km (dł. całkowita 16,495 km).

Po analizie uzyskanych wyników, na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, które odbyło się w dniu 07.05.2009 r., przyjęto, przebieg trasy wg wariantu VI. Przebieg ten był rekomendowany we wniosku o uzyskanie Decyzji Środowiskowej.

 

5.      Obiekty inżynierskie:

Obiekty inżynierskie –14 szt.

Najważniejsze obiekty inżynierskie:

·         M1 most nad rzeką Nysą Kłodzką - długość całkowita  383,5 m

·         M3 most nad przyszłym kanałem Ulgi – długość całkowita 303,8 m

·         WC2 wiadukt w diągu DK 46 nad liniami kolejowymi - długość całkowita 115,3 m

 

6.      Węzły:

 

·      węzeł „NYSA” – na skrzyżowaniu realizowanej obwodnicy ze starodrożem drogi krajowej nr 46

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt średnich i małych (przejścia dla zwierząt zintegrowane).

 

Obwodnica znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Lata realizacji: 2014-2017. Długość: 16,495 km. W dniu 05.06.2017 r. otwarto część obwodnicy Nysy w śladzie DK 46 tj. od węzła Nysa w rejonie tzw. "Górki Hanuszowskiej" w kierunku Kłodzka o długości 7,4 km. Przekazanie do ruchu odcinka w ciągu DK 41 nastąpiło w dniu 6 października 2017 r.