viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Obwodnica Augustowa

12-11-2010

Długość: 12,75 km (S); 21,48 km (GP), ogółem - 34,23 km. Budowana w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj". Umowa 11.03.2011. Decyzja zrid - 10.12.2012 r. Wartość kontraktu 659 mln. zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 470,58 mln zł.(umowa podpisana 24 lipca 2014). Lata realizacji: 2012-2014;

Obwodnica Augustowa udostępniona kierowcom późnym wieczorem 6 listopada 2014 r., na podstawie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót .

 

Opis zadania: Inwestycja polegała na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km:

 

1) Jednojezdniowej drogi krajowej nr 8 (klasa GP - główna przyspieszona) na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Raczki” (dawniej „Szkocja”) o długości 21,48 km.;

 

Charakterystyka jezdni: 1 jezdnia z 2 pasami ruchu (po jednym w każdym kierunku)

Prędkość projektowa 100 km/h

Szerokość pasa ruchu 3,5 m

Opaski bitumiczne 0,7 m

Skrajnia drogowa pionowa 5,0 m

Kategoria ruchu KR6 (największe natężenie ruchu)

Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Szerokość poboczy gruntowych min. 2,0 m wolne od przeszkód, takich jak bariery ochronne, podpory znaków, słupki prowadzące, itd. w celu zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze jednojezdniowej z przewidywanymi wysokimi prędkościami pojazdów

 

2) Dwujezdniowej drogi ekspresowej S - 61 na odcinku od węzła „Raczki” do węzła „Suwałki Południe” (dawniej „Lotnisko”) o długości 12,75 km.

 

Charakterystyka jezdni: 2 jezdnie z 2 pasami ruchu (+ rezerwa pod 3 pas)

Prędkość projektowa 100 km/h

Szerokość pasa ruchu 3,5 m

Szerokość pasów awaryjnych 2,5 m

Szerokość poboczy gruntowych min. 1,25 m

Szerokość pasa rozdziału min. 11,0 m i dodatkowo 0,5 m opaski bitumicznej

Skrajnia drogowa pionowa 5,0 m Kategoria ruchu KR6 (największe natężenia ruchu)

Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

 

Kalendarium:

• 11 marca 2011 - podpisanie umowy na realizację obwodnicy w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”

• 10 grudnia 2012 – wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obwodnica Augustowa wraz z klauzulą natychmiastowej wykonalności

• 20 grudnia 2012 – przekazanie placu budowy z wyłączeniem działek pozostających w zarządzie Lasów Państwowych oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na działkach zabudowanych; rozpoczęcie budowy – prace przygotowawcze: wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych w terenie, oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki

• 15 stycznia 2013 – rozpoczęcie wycinki drzew i krzewów kolidujących z zaplanowaną obwodnicą;

* 15 luty 2013 – decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej staje się ostateczna. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał decyzję o oddaleniu odwołań.

* 27 luty 2013 – koniec wycinki;

* marzec – ograniczone warunkami atmosferycznymi prace przygotowawcze w terenie

* kwiecień – roboty ziemne: zdjęcie humusu, wymiana gruntów, wykonanie nasypów, wykopy pod fundamenty; roboty branżowe (kolizje elektroenergetyczne, melioracje, wodociągi;

* czerwiec-wrzesień 2013 - kulminacyjny okres robót ziemnych - na budowie pracuje  około 150  jednostek transportowych , które dziennie przewożą około  60 tys. ton materiału z kopalń.

* 24 lipca 2014 -  zawarcie umowy o dofinansowaniu dla projektu pn. „Budowa obwodnicy Augustowa". Podpisy pod nią złożyli pani Ewa Tomala - p.o. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz pan Paweł Szaciłlo - p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Poziom dofinansowania 470,58 mln zł.

* Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2014 r.

* 6 listopada 2014 obwodnica udostępniona kierowcom