viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S74 Wylot Wschodni z Kielc/odcinek Kielce - Cedzyna

Droga ekspresowa S74 Wylot Wschodni z  Kielc/odcinek Kielce – Cedzyna

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość  odcinka – 6,8 km

Obecny etap – inwestycja zrealizowana

Lata realizacji 2009-2011

Wartość projektu 354,7 mln złotych

 

 

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartość dofinansowania 266,6 mln zł

 

 1. Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

29.04.2009 – wydanie decyzji o Pozwoleniu  na budowę dla odcinka pozamiejskiego

26.07.2010 – wydanie decyzji Pozwolenie na budowę dla odcinka miejskiego przez Wojewodę Świętokrzyskiego

22.05.2009 – rozpoczęcie inwetycji  

24.11.2011 – zakończenie inwestycji

15.12.2011 – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

 

II. Opis inwestycji

 

 1. Przebieg drogi

Wschodni wylot drogi ekspresowej S74 z Kielc do Cedzyny  w kierunku Lublina i Rzeszowa ma blisko 7 kilometrów (w granicach miasta - 2,7 km, poza granicami Kielc – 4,2 km). Przedsięwzięcie zakładało budowę dwupoziomowego węzła z tunelem biegnącym w ciągu kieleckiej ulicy Świętokrzyskiej czyli w ciągu drogi 74 pod Aleją Solidarności czyli pod drogą krajową 73. W ramach inwestycji powstała również nowa dwujezdniowa droga ekspresowa będąca przedłużeniem ulicy Świętokrzyskiej w  kierunku Cedzyny oraz szereg dróg lokalnych stanowiących połączenie nowej trasy ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym  Kielc i  gmin, na terenie których realizowana była inwestycja.

Cały wylot wschodni ma parametry drogi ekspresowej, dlatego nie przewidziano na tym odcinku jednopoziomowych skrzyżowań. W ramach inwestycji powstała między innymi kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską na wysokości osiedla Bocianek, wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74.

Koszt robót to około 285 milionów złotych. Przetarg realizację inwestycji wygrało w roku 2009 konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”, Mosty-Łódź oraz Fardub Consulting. Budowa wylotu wschodniego trwała do grudnia 2011 roku.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się od budowy odcinka pozamiejskiego, ponieważ prace  przygotowawcze dotyczące tego fragmentu były bardziej zaawansowane. Odcinek posiadał w 2009 roku projekt budowlany. Natomiast odcinek miejski wylotu wschodniego realizowany był w systemie zaprojektuj i zbuduj co oznacza, że wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał projekt i  uzyskać pozwolenie na budowę. Decyzję tę uzyskał w drugiej połowie 2010 roku. Wtedy ruszyły prace wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej i jej przedłużenia od skrzyżowania z ulicą Warszawską do granicy miasta Kielce z gminą Masłów.

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi                                          S
 • obciążenie ruchem:                                              115 kN/oś
 • kategoria ruchu:                                                     KR5
 • prędkość projektowa                                           100 km/h na odcinku pozamiejskim/80km/h na odcinku miejskim
 • szerokość pasów ruchu                                       3,50 m
 • przekrój drogi 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego    4 m     
 • pas awaryjnego postoju 2,50 m
 •  

3.Zakres inwestycji 

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km
 • Budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przepustów itd.;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne,
 • Rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową;
 • Budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe, osłony przeciwolśnieniowe,
 • Budowę ciągów pieszo - rowerowych,
 • Budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,
 • Budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 1. 4. Węzły i obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji powstała między innymi kładka dla pieszych nad ulicą Świętokrzyską na wysokości osiedla Bocianek, wiadukt nad drogą 74 łączący ulicę Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt w ciągu drogi 74 nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej stanowiącej dojazd do pól nad drogą 74, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie w miejscu włączenia nowego wylotu do istniejącej drogi 74.

 

Węzły drogowe – 1 Kielce Bocianek na skrzyżowaniu drogi S74 z drogą krajową nr 73 z tunelem w ciągu drogi S74

 


5.  Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych i urządzeń podczyszczających

 

6.Etapy inwestycji

Etap I - realizacja odcinka miejskiego w systemie Projektuj i Buduj

Etap II – realizacja odcinka pozamiejskiego w systemie tradycyjnym