viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S74 Odcinek Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód

Droga ekspresowa S74 odcinek Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość  odcinka – ok. 16,4 km

Obecny etap – w przygotowaniu

 

I. Etapy inwestycji

 

Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

05.05.2008 – odebranie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego

19.09.2012 – złożenie wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

28.06.2018 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska

 

Etap realizowany – w trakcie opracowania koncepcji programowej

15.10.2018 – ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej

luty 2019 - podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji Programowej - wykonawca Mosty Katowice, termin realizacji 16 miesięcy, koszt ok. 4,5 mln zł

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 16,35 km, przebiegającej przez teren gminy: Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na odcinku ok. 400 m począwszy od miejscowości Przełom przebiega istniejącym śladem drogi krajowej nr 74, następnie odbija w kierunku południowo-zachodnim i po nowym śladzie biegnie do węzła Kielce Zachód, wybudowanego w ramach obwodnicy Kielc.

 

Znaczenie inwestycji 

 

To jedno z zadań inwestycyjnych mających kluczowe znaczenie dla rozwoju i zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu świętokrzyskiego, w tym stolicy województwa. Droga ekspresowa S74 skomunikuje Łódzkie, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź – Kielce – Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje problem komunikacji podmiejskiej w okolicach Kielc. Aktualnie droga krajowa nr 74 na wjeździe do Kielc i wyjedzie ze stolicy województwa w stronę Mniowa i Miedzianej Góry jest zakorkowana. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra  i Mniów nie tylko odetchną, ale dojadą błyskawicznie do Kielc. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi                                          S
 • obciążenie ruchem:                                              115 kN/oś
 • kategoria ruchu:                                                     KR6
 • prędkość projektowa                                           100 km/h
 • szerokość pasów ruchu                                       3,50 m
 • szerokość jezdni w I etapie                                2 x 7,0 m
 • szerokość pasa dzielącego w I etapie            12 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
 • szerokość pasa awaryjnego                               2 x 2,50 m
 • szerokość pobocza                                2 x 0,75 m
 • przekrój docelowy:                                               2 jezdnie po 3 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy

+ 2 pasy awaryjne o szerokości 2,5 m każdy

+ pas dzielący z opaskami o szerokości 5 m

+ 2 pobocza nieutwardzone o szerokości 0,75 m

 • szerokość korony drogi                                       32,5 m
 • szerokość w liniach rozgraniczających           min. 50 m (bez dróg serwisowych),

                                                                                      min. 65 m ( z drogami serwisowymi)

 

 •  Zakres inwestycji 

W ramach inwestycji przewidziano:

budowę 2 węzłów drogowych (węzeł „Mniów” na połączeniu S74 z istniejącą drogą krajową nr 74, węzeł „Bugaj” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748)

 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP II) w miejscu istniejącej stacji paliw w miejscowości Przełom,
 • przebudowę linii wysokiego napięcia
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę przejść dla zwierząt,
 • budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z drogą.
 • przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z planowaną drogą
 • budowę obiektów inżynierskich (2 mostów i 6 wiaduktów w ciągu drogi S74 oraz 6 wiaduktów nad drogą ekspresową).

4.Wariatowanie przebiegu drogi

 

Długość projektowanego odcinka drogi S74 dla poszczególnych wariantów wynosi:

 • wariant „I” – 18,04 km,
 • wariant „II” – 16,35 km,
 • wariant „IIA” – 16,063 km,
 • wariant „IIA1” – 16,063 km,
 • wariant „III” – 15,77 km,
 • wariant „IV” – 17,64 km.

Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach wybrano wariant II z fragmentem wariantu IIA1 (węzeł Mniów).

 

W ramach wariantu planowany jest odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około  16,4 km, biegnący po nowym śladzie na południowy-zachód od istniejącej trasy stanowiący obejście miejscowości Mniów, Miedziana Góra. Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 748), budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych (6 w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową),  2 mostów, 5 przejść dla zwierząt dużych, 28 przejść dla zwierząt małych; budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę dróg dojazdowych oraz miejsca obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.  

 

 Węzły i obiekty inżynierskie

 

Węzły drogowe – 2 (Mniów, Bugaj)

Obiekty inżynierskie:

Projektowane obiekty mostowe w ciągu drogi S74:

 • w km ok. 01+890 wiadukt nad drogą powiatową Nr 0450T Mniów – Węgrzynów –Borki,
 • w km ok. 05+350 most na rzece Ciemnicy i nad drogą dojazdową,
 • w km ok. 06+572 wiadukt nad drogą powiatową Nr 0469T Piaski – Pępice – Przyjmo,
 •  w km ok. 07+135 wiadukt nad drogą dojazdową,
 • w km ok. 09+655 most na rzece Bobrzy i nad drogą gminną Porzecze – Ciosowa,
 • w km ok. 12+825 wiadukt nad drogą dojazdową,
 • w km ok. 13+600 wiadukt nad drogą dojazdową,
 • w km ok. 16+330 wiadukt nad drogą dojazdową.

Projektowane wiadukty nad drogą S74:

 • w km ok. 01+240 w ciągu łącznic węzła „Mniów”,
 • w km ok. 02+640 w ciągu drogi powiatowej nr 0488T Mniów – Piaski,
 • w km ok. 03+740 w ciągu drogi dojazdowej i przejścia dla zwierząt,
 •  w km ok. 07+985 w ciągu drogi gminnej Doły Pępickie – Pępice,
 • w km ok. 08+860 w ciągu drogi powiatowej Nr 0286T Porzecze – Bobrza,
 • w km ok. 11+520 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 748 Kostomłoty – Strawczyn –Włoszczowa.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie jednego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii II w km ok. 0+200, zlokalizowanego po stronie zachodniej S74 w miejscu istniejącej stacji paliw. Powierzchnia MOP wynosić będzie ok. 5 ha, a na jego terenie znajdować się będą m.in. parkingi, stacja paliw oraz obiekty gastronomiczno – handlowe.

 

Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne:

W ramach inwestycji przewidziano budowę ekranów akustycznych pochłaniających (odbijające przeźroczyste na obiektach inżynierskich) o wysokości od 3,5 m do 5,0m o długości 1630 m po prawej stronie oraz 1535 m po stronie lewej.

Przejścia dla zwierząt:

W ramach inwestycji przewidziano budowę przejść dla zwierząt:

Dla zwierząt małych (przepusty) – 28 szt.

Górne przejście dla zwierząt – 1 szt.

Przejście dolne dla zwierząt dużych – 4 szt.