viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Obwodnica Kielc / Odcinek Wiśniówka - Chęciny

Droga Ekspresowa S7 Obwodnica Kielc/odcinek Wiśniówka - Chęciny

GDDkiA Oddział w Kielcach

Długość – 22,7 km

Obecny etap - inwestycja zrealizowana

Lata realizacji 2010-2013

Koszt projektu - 837,3  mln złotych

 

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

Etap zrealizowany

29.08.2013 - oddanie do użytkowania

 

 

Opis inwestycji

 Budowa ekspresowej obwodnicy rozpoczęła się w 2010 roku. Prace budowlane zakończyły się 22 lipca 2013 roku. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróżowania na trasie Warszawa – Kraków. Obwodnica Kielc to także jeden z najistotniejszych odcinków drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Kraków - Chyżne łączącej północne obszary Polski z południową granica państwa. Dwujezdniowa ekspresowa obwodnica uwolniła stolicę województwa świętokrzyskiego od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwiła sprawną i bezpieczną podróż. Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z drogą krajową 74 oraz z drogami innych kategorii poprzez przebudowane węzły drogowe. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem obiektów inżynierskich typu wiadukty czy kładki dla pieszych. Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłuży fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów. Jednojezdniowa obwodnica Kielc została oddana do użytku już w latach 80. ubiegłego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostały węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni (węzeł Kielce Zachód) jest pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewnia nie tylko skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem, ale i z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstało ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów, 4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostały dwa profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstały nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie m.in. zbiorniki retencyjno-odparowujące. 

 

Podstawowe parametry

- budowa odcinka drogi krajowej dwujezdniowej na długości 22.731,49 km

- prędkość projektowa- Vp= 100 km/h

- nowoczesna konstrukcja nawierzchni zapewniająca przenoszenie dużych obciążeń ruchu pojazdów- (podbudowa i warstwa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej o wysokim module sztywności, warstwa ścieralna  SMA)

- ekologiczny aspekt przebudowy- wykorzystanie materiału z rozbiórek do wykonania nowej S-7- m.in. nasypów , warstwy podbudowy MCE, nawierzchni dróg serwisowych)

- liczba jezdni- 2

- liczba pasów ruchu jezdni – 2 (docelowo 3- zarezerwowany teren w pasie rozdziału)

- pasy awaryjne

- przemieszczenie mas ziemnych- 1,9 mln m3

- skrzyżowania wielopoziomowe:

* z drogami krajowymi- 1 szt (węzeł Kostomłoty (Niewachlów)- zintegrowany- posiadający dwupoziomowy układ komunikacyjny tranzytowy z dotychczasowym przebiegiem DK 74 poprzez wyodrębnione połączenie dróg krajowych jako węzeł typu „kończyna” i wielopoziomowym dojazdem do Targów Kielce,  zapewnieniem ruchu lokalnego poprzez dodatkowe jezdnie oraz rozprowadzenie tegoż ruchu za pomocą dwóch rond. Ponadto zlokalizowano bezkolizyjny dwupoziomowy węzeł typu „trąbka”  S-7 a nowym śladem DK 74 w kierunku Łodzi)

* z drogami wojewódzkimi- 3 szt. ( węzeł Jaworznia- dwupoziomowy węzeł  z drogą nr 761 Kielce- Częstochowa, wraz z rozprowadzeniem ruchu poprzez dwa ronda;

Węzeł Chęciny- dwupoziomowy, zmodernizowany węzeł komunikacyjny obsługujący połączenie drogi ekspresowej z dwujezdniową drogą wojewódzką nr 762 Kielce- Małogoszcz;

Dwupoziomowe skrzyżowania z drogą nr. 768 Kielce- Włoszczowa)

* z drogami powiatowymi (Kielce- Zagnańsk)

* liniami kolejowymi ( relacji Kraków- Warszawa, Kielce- Częstochowa)

- budowa obiektów inżynierskich  (mosty, wiadukty, przejścia podziemne dla pieszych, )– 31 sztuk

- przejścia dla zwierząt: 3 szt, a także przepusty dla małych zwierząt

- ekrany dźwiękochłonne (typ „zielona ściana”, plexiglass)- 60.000 m2

- bariery ochronne- 85.600 mb

- mury oporowe

- regulacja cieków wodnych i rzek (Bobrza, Sufraganiec)

- wycinka drzew i krzewów - ok. 24 ha

- rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich- 37.000 m3 betonu

- przestawienie kapliczek – 3 szt

- przebudowa i budowa linii teletechnicznych, energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- ogrodzenie pasa drogowego, w tym zabezpieczenie odcinków leśnych- 47.700 mb

- wykonanie odwodnienia ( rowy , sączki, drenaże, przepusty)- 72.100 mb

-  zbiorniki retencyjne

- zagospodarowanie – tereny zielone- (humusowanie i obsianie trawą- 1,72 mln m2; nasadzenia drzew i krzewów- 21.470 szt)

- oznakowanie pionowe i poziome w tym wielkoformatowe tablice aktywne ( „znaki zmiennej treści”)- 13 szt. , podające informacje o temperaturze, warunkach na drogach, utrudnieniach itp.)

- analiza warunków pogodowych na całym odcinku drogi - stacje meteorologiczne- 3 szt

- miejsca obsługi podróżnych – MOP- 2 szt. z infrastrukturą rekreacyjną (ławki, huśtawki, stoliki itp.)- powierzchnia każdego – 0,65 ha