viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Ostróda Północ - Ostróda Południe

Budowa drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, odcinek B - Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK16

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 18,4 km z czego 9,7 km (S7) i 8,7 km (DK16)

- obecny etap: w eksploatacji 

- lata realizacji: 2015 - 2018

- wartość projektu: 1,4 mld PLN

GDDKiA

1. Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach –  wydana 07.10.2009 (S7), 26.11.2009 (DK16)

- decyzja ZRID dla S7 - wydana 02.07.2012

- decyzja ZRID dla obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 - wydana 29. 07.2013

podpisanie umowy na realizację - 15 czerwca 2015 r.

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek odcinka drogi S7 znajduje się w km 144+106 istniejącej drogi nr 7 na wysokości skrzyżowania z droga wojewódzką nr 530, koniec w km 153+942 istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Górka.

Początek obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 znajduje się  na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 15 w km 361+040. Odcinek  drogi krajowej nr 16 biegnie nowym śladem aż do włączenia się w węzeł Ostróda Południe na przecięciu z projektowaną drogą S7.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S (S7), GP (DK16)
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

- Szerokość pasa rozdziału bez opasek wewnetrznych - dla S7 wynosi 11m, dla DK16 wynosi 4m

 

3. zakres inwestycji

- droga główna

- drogi dojazdowe i zbiorcze

- przebudowa dróg lokalnych w niezbędnym zakresie

- chodniki dla pieszych w przebudowanych ciągach dróg gminnych oraz nowo    

  wybudowanych dróg dojazdowych i zbiorczych

- ciąg pieszo-rowerowy wraz z przejściem pod S-7

- adaptacja istniejącej stacji paliw na MOP II „Ostróda”

 

4. obiekty inżynierskie

- 9 wiaduktów drogowych,
- 5 mostów,

- 1 przejście dla pieszych pod drogą S7,
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,

 

5. 2 węzły drogowe - „Ostróda Północ” i „Ostróda Południe” oraz jedno skrzyżowanie na przecięciu projektowanej DK16 z istniejącą DK15
 

6. MOP II „Ostróda” w km 13+700, strona lewa na kierunku Warszawa – Gdańsk. Adaptacja istniejącej stacji paliw z zapleczem handlowym.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

IV. Bezpieczeństwo

Na projektowanej drodze ekspresowej, węzłach, skrzyżowaniach i drogach dojazdowych projektuje się następujące urządzeni a bezpieczeństwa ruchu:

- bariery sprężyste  środkowe w pasie dzielącym

- bariery sprężyste skrajne, gdzie wysokość nasypu przekracza 2m dla drogi ekspresowej przy pochyleniu skarp większym od 1:3 oraz na pozostałych drogach  przy wysokości nasypu powyżej 3,5m, a także w miejscach, gdzie występują przeszkody boczne, przepusty pod drogą itp.

- słupki prowadzące

- słupki przeszkodowe aktywne U-5c wraz z aktywnym znakiem C-9, C-10 w obrębie wlotów skrzyżowań na węzłach

- ogrodzenie zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt i płazów na jezdnię