viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Miłomłyn - Ostróda Północ

Budowa drogi krajowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek. Pododcinek A (Miłomłyn – Ostróda Północ)

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość:9,2 km

- obecny etap: w eksploatacji

  

1. Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 07.10.2009

- decyzja ZRID – wydana 07.10.2010

- podpisanie umowy na budowę - 05.11.2014

- udostępnienie do ruchu obu jezdni - 19. 12.2016 - zobacz: S7 Miłomłyn-Ostróda udostepniona do ruchu. Prace porządkowe i wykończeniowe poza drogą będą toczyć zgodnie z kontraktem do 22 marca 2017 r.

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek budowy odcinka drogi S7 znajduje się w miejscowości Miłomłyn w ciągu istniejącej obwodnicy Miłomłyna. Koniec odcinka znajduje się na wysokości skrzyzowania istniejącej drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 530. 

2. Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa dzielącego/bez opasek/ – 11,00 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

3. zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn – Ostróda Północ, wraz z przebudową dwóch istniejących węzłów drogowych „Miłomłyn Północ” (obecnie „Winiec”)  i „Miłomłyn Południe” (obecnie „Tarda”).

W ramach inwestycji zostaną przebudowane lub wyremontowane odcinki dróg innych kategorii w obrębie skrzyżowań z drogą ekspresową, przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe obiekty inżynierskie. Droga zostanie wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska.

4. obiekty inżynierskie

- 2 wiadukty (w tym 1 istniejący)
- 2 przejazdy gospodarcze

- 3 mosty

- 1 estakada nad terenem bagiennym
- 18 przejść dla zwierząt (3 dla zwierząt dużych i 15 dla płazów i małych zwierząt)

5. węzły

- węzeł  „Miłomłyn Północ” (obecna nazwa „Winiec”) zlokalizowany na w km 0+464 na przecięciu z drogą gminną nr 2643001 Winiec – Miłomłyn (ul. Mazurska). Po przebudowie węzeł ten będzie zaliczany do grupy węzłów  WB (częściowo kolizyjny), a pod względem geometrycznym  zaliczany do węzłów karo ze skrzyżowaniami w formie małego ronda na drodze poprzecznej. Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu do miejscowości Miłomłyn od strony północno-zachodniej. Węzeł po przebudowie umożliwiał będzie wszystkie relacje skrętne.

- węzeł „Miłomłyn Południe” (obecna nazwa „Tarda”) zlokalizowany w km 3+041 na przecięciu z drogą powiatową nr 1219N Tarda – Miłomłyn (ul. Twarda). Zakres robót w obrębie tego węzła obejmuje dopasowanie istniejących łącznic węzła do projektowanego przekroju drogi ekspresowej. Węzeł ten zaliczany jest do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny), a pod względem geometrycznym zaliczany jest do węzłów półkoniczynka. Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu do miejscowości Miłomłyn od strony południowo-wschodniej oraz realizacja dostępności do drogi ekspresowej poprzez drogę powiatową. Węzeł po przebudowie umożliwiał będzie wszystkie relacje skrętne.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

 IV. Podpisanie umowy na budowę S7 Miłomłyn – Ostróda Północ

 W siedzibie olsztyńskiego Oddziału GDDKiA podpisano  umowę na budowę drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Ostróda Północ. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm Budimex SA z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie. Konsorcjum zamierza wybudować  9,2 km drogi ekspresowej w 20 miesięcy za 292,3 mln zł, co oznacza że kierowcy skorzystają z niej za 26 miesięcy (do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). 

 

W ramach inwestycji powstanie 9,2 km  dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostaną drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska.  Wykonany zostanie remont wybranych dróg lokalnych. Do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zostaną przebudowane dwa węzły drogowe - „Miłomłyn Północ”, „Miłomłyn Południe”.

 

Budowa odcinka Miłomłyn – Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi ekspresowej  S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już 80 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Pasłęk (13,7 km), Pasłęk – Miłomłyn (36,5 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), dzięki czemu czas podróży pomiędzy Elblągiem a Warszawą skrócił się o  ok. 20 minut. Dwujezdniowy przekrój drogi przyczynił się też do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Dzięki dostępności do drogi jedynie poprzez węzły wyeliminowano ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu takich jak, np. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.