S7 Miłomłyn - Ostróda Północ
Budowa drogi krajowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek. Pododcinek A (Miłomłyn – Ostróda Północ)

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość:9,2 km

- obecny etap: w eksploatacji

  

1. Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 07.10.2009

- decyzja ZRID – wydana 07.10.2010

- podpisanie umowy na budowę - 05.11.2014

- udostępnienie do ruchu obu jezdni - 19. 12.2016 - zobacz: S7 Miłomłyn-Ostróda udostepniona do ruchu. Prace porządkowe i wykończeniowe poza drogą będą toczyć zgodnie z kontraktem do 22 marca 2017 r.

 

 II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek budowy odcinka drogi S7 znajduje się w miejscowości Miłomłyn w ciągu istniejącej obwodnicy Miłomłyna. Koniec odcinka znajduje się na wysokości skrzyzowania istniejącej drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 530. 

2. Podstawowe parametry techniczne

- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa dzielącego/bez opasek/ – 11,00 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

3. zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn – Ostróda Północ, wraz z przebudową dwóch istniejących węzłów drogowych „Miłomłyn Północ” (obecnie „Winiec”)  i „Miłomłyn Południe” (obecnie „Tarda”).

W ramach inwestycji zostaną przebudowane lub wyremontowane odcinki dróg innych kategorii w obrębie skrzyżowań z drogą ekspresową, przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe obiekty inżynierskie. Droga zostanie wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska.

4. obiekty inżynierskie

- 2 wiadukty (w tym 1 istniejący)
- 2 przejazdy gospodarcze

- 3 mosty

- 1 estakada nad terenem bagiennym
- 18 przejść dla zwierząt (3 dla zwierząt dużych i 15 dla płazów i małych zwierząt)

5. węzły

- węzeł  „Miłomłyn Północ” (obecna nazwa „Winiec”) zlokalizowany na w km 0+464 na przecięciu z drogą gminną nr 2643001 Winiec – Miłomłyn (ul. Mazurska). Po przebudowie węzeł ten będzie zaliczany do grupy węzłów  WB (częściowo kolizyjny), a pod względem geometrycznym  zaliczany do węzłów karo ze skrzyżowaniami w formie małego ronda na drodze poprzecznej. Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu do miejscowości Miłomłyn od strony północno-zachodniej. Węzeł po przebudowie umożliwiał będzie wszystkie relacje skrętne.

- węzeł „Miłomłyn Południe” (obecna nazwa „Tarda”) zlokalizowany w km 3+041 na przecięciu z drogą powiatową nr 1219N Tarda – Miłomłyn (ul. Twarda). Zakres robót w obrębie tego węzła obejmuje dopasowanie istniejących łącznic węzła do projektowanego przekroju drogi ekspresowej. Węzeł ten zaliczany jest do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny), a pod względem geometrycznym zaliczany jest do węzłów półkoniczynka. Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu do miejscowości Miłomłyn od strony południowo-wschodniej oraz realizacja dostępności do drogi ekspresowej poprzez drogę powiatową. Węzeł po przebudowie umożliwiał będzie wszystkie relacje skrętne.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

 IV. Podpisanie umowy na budowę S7 Miłomłyn – Ostróda Północ

 W siedzibie olsztyńskiego Oddziału GDDKiA podpisano  umowę na budowę drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Ostróda Północ. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm Budimex SA z siedzibą w Warszawie oraz Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie. Konsorcjum zamierza wybudować  9,2 km drogi ekspresowej w 20 miesięcy za 292,3 mln zł, co oznacza że kierowcy skorzystają z niej za 26 miesięcy (do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). 

 

W ramach inwestycji powstanie 9,2 km  dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostaną drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska.  Wykonany zostanie remont wybranych dróg lokalnych. Do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zostaną przebudowane dwa węzły drogowe - „Miłomłyn Północ”, „Miłomłyn Południe”.

 

Budowa odcinka Miłomłyn – Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi ekspresowej  S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już 80 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Pasłęk (13,7 km), Pasłęk – Miłomłyn (36,5 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), dzięki czemu czas podróży pomiędzy Elblągiem a Warszawą skrócił się o  ok. 20 minut. Dwujezdniowy przekrój drogi przyczynił się też do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Dzięki dostępności do drogi jedynie poprzez węzły wyeliminowano ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu takich jak, np. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.