viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Pasłęk- Miłomłyn

Budowa drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, etap II na odcinku Kalsk (Pasłęk) - Miłomłyn

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 36,5 km

- obecny etap: inwestycja zakończona

- lata realizacji: 2010-2012

- wartość projektu: 1 090,7 mln PLN

 

 

 II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi

Początek odcinka umiejscowiony jest na drodze nr 7 na wysokości miejscowości Kalsk (Rzeczna ) przed Pasłękiem w km 97+866,50  istniejącej drogi krajowej nr 7,  zaś koniec przed obwodnicą Miłomłyna w km 134+903,50.     

2. Podstawowe parametry techniczne

- Dwujezdniowa droga ekspresowa długości 36,5 km
- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2/2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa dzielącego/bez opasek/ – 12,00 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Pochylenie poprzeczne jezdni – 2 %
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

3. zakres inwestycji

 • budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych;
 • budowa węzła " Pasłęk Południe " typ WB ( km 4+786,66);
 • budowa węzła " Marzewo " typ WB ( km 13+518,62 );
 • budowa węzła "Małdyty " typ WB ( km 21+235,54 );
 • budowa 10 obiektów umożliwiających przejazd nad drogą S7;
 • budowa 14 obiektów umożliwiających przejazd pod drogą S7;
 • przygotowanie terenu pod dwie pary MOP-ów ( kierunek Gdańsk km 22+800 - typu III, km 32+937 - typu I, kierunek Warszawa km 23+650 - typu I, km 33+660 - typu I );
 • budowa urządzeń ochrony środowiska;
 • roboty wyburzeniowe;
 • budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej, z systemem 63 zbiorników retencyjno-przepływowych;
 • przebudowa infrastruktury nadziemnej i podziemnej kolidującej z inwestycją;
 • przebudowa kolizji z linią kolejową wraz z przebudową elektroenergetyki i automatyki kolejowej.

 

4. obiekty inżynierskie

10 obiektów umożliwiających przejazd nad drogą S7;

1.      3+568,29       Droga wojewódzka nr 526 - Przezmark - Pasłęk

2.      4+786,66       Droga powiatowa nr 1181N - Nowa Wieś - Pasłęk

3.      8+603,11       Droga poprzeczna - połączenie z DK7

4.      13+518,62     Droga w ciągu łącznicy

5.      20+200,13     Droga w ciągu istniejącej drogi nr 7

6.      23+161,35     Droga gminna nr G8014N - Sople - Zajerzierze

7.      24+696,78     Droga gminna nr Klonowy Dwór - Linki

8.      26+115,19     Droga powiatowa nr 1190N - Błękity - Klonowy Dwór

9.      28+134,23     Droga gminna nr G8016N - Szymanowo - Bagnity

10.  30+365,51     Droga powiatowa nr 1227N - DK-7 - Jaśkowo

 

14 obiektów umożliwiających przejazd pod drogą S7;

1.      0+877,83 Droga wojewódzka nr 527 - Dzierzgoń - Olsztyn        4,6 m

2.      1+973,00 Droga gminna - Półko - Sakówko                            4,5 m

3.      6+742,52 Przejście dla zwierząt z możliwością przejazdu 4,5 m

4.      6+951,22 Droga poprzeczna - przejazd gospodarczy               4,5 m

5.      10+513,60 Droga powiatowa nr 1169N - Zielonka Pasłęcka       4,6 m

6.      12+373,68 Droga poprzeczna - przejazd gospodarczy             4,5 m

7.      14+051,42 Droga powiatowa nr 1179 N - Drulity - Sambród      4,6 m

8.      12+373,68 Droga powiatowa nr DP1004 oraz przejazd gospodarczy 4,6 m

9.      21+235,54 Droga wojewódzka nr 519 - St. Dzierzgoń - Morąg   4,6 m

10.    22+560,75 Przejście dla zwierząt z możliwością przejazdu         4,5 m

11.    31+655,21 Droga gminna - Surzyki Małe - Liksajny                  4,5 m

12.    34+262,88 Droga powiatowa nr 1188N - Kupin - Wólka Majdańska 4,6 m

13.    35+790,00 Przejście dla zwierząt z możliwością przejazdu         4,5 m

14.    36+021,68 Droga gminna - Wólka Majdańska - Miłomłyn  4,6 m 

  

5. Węzły

Węzeł " Pasłęk Południe " (km 4+786,66) - z drogą powiatową nr 1181N Nowa Wieś - Pasłęk, klasa Z

 • węzeł typu WB ("półkoniczyna");
 • przebieg jezdni głównej w poziomie "+1"
 • pozostałe relacje zapewnione w poziomie drogi powiatowej nr 1181N

Węzeł "Marzewo" (km 13+518,62) - połączenie z istniejącą DK 7

 • węzeł typu WB ("półkoniczyna");
 • przebieg jezdni głównych w poziomie "+1";
 • pozostałe relacje zapewnione w poziomie istniejącej drogi krajowej nr 7

Węzeł "Małdyty" (km 21+235,54) - z drogą wojewódzką nr 519 St. Dzierzgoń - Morąg, klasa G

 • węzeł typu WB ("półkoniczyna");
 • przebieg jezdni głównych w poziomie "+1";
 • pozostałe relacje zapewnione w poziomie drogi wojewódzkiej nr 519

 

6. Przewidziano dwie pary MOP-ów w odległości około 10 km.

       Odpowiednio:

dla kierunku w stronę Gdańska:

 • km 22+800 - MOP typu III
 • km 32+937 - MOP typu I

dla kierunku w stronę Warszawy:

 • km 23+650 - MOP typu I
 • km 33+660 - MOP typu I

Zgodnie z Instrukcją Zagospodarowania Dróg GDDKiA z dnia 12.03.1997 roku obliczone ilości miejsc parkingowych wynoszą 117 miejsc dla samochodów osobowych i 23 miejsca dla samochodów ciężarowych, przy założeniu średniego dobowego natężenia ruchu w obu kierunkach 44420 pojazdów rzeczywistych (wg prognozy ruchu na rok 2035 dla trasy S7). Taka ilość miejsc zapewniona jest na wszystkich MOP-ach.

 

Na MOP-ie typu III zapewnione są dwa miejsca postoju dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi, miejsce do ważenia pojazdów oraz połączenie z istniejącą stacją paliw w miejscowości Sople. Na wszystkich pozostałych MOP-ach typu I (plac z wymalowanymi miejscami postojowymi oraz toaletami typu "TOI TOI"), zarezerwowane jest miejsce aby w przyszłości móc je rozbudować do MOP III.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne