viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo"): odcinek I Czachurki-Kleszczewo

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gniezno - Poznań

oddział: Poznań

długość – etap I – 14,9 km;

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2009-2013

wartość projektu: 707  mln zł

                      

etap zrealizowany:

25.07.2005 r. – zawarcie umowy z biurem projektowym DHV Polska Sp. z o.o.;

Czerwiec  2006 r. - opracowanie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko;

10.06.2009 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Wojewody Wielkopolskiego;

24.10.2007 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu A ;

27.07.2009 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji nr 200/09 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań;

30.10.2009 r. – zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań odcinek Czachurki-Kleszczewo: Wykonawca: Eurovia Polska S.A.;

10.11.2009 r. – zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań odcinek Gniezno-Czachurki: Wykonawca: DRAGADOS S.A.;

02.06.2012 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego drogi ekspresowej S5 na odcinku Czachurki-Kleszczewo;

02.06.2012 r. – wydanie przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji pozwolenia na użytkowanie ciągu głównego drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno-Czachurki;

21.10.2013 r. - podpisanie protokołu odbioru dla odcinka Czachurki-Kleszczewo;

06.12.2013 r. – podpisanie protokołu odbioru dla odcinka Gniezno-Czachurki;

 

 

II. Opis inwestycji: 

1. Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S5 Gniezno-Poznań jest zlokalizowana na terenie województwa wielkopolskiego i  stanowi tzw. Wschodnią Obwodnicę Poznania.

Pierwszy odcinek Gniezno-Czachurki jest usytuowany na terenie gmin Gniezno, Łubowo, Pobiedziska.

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu o szerokości (2 x 2 x 3,5m)

- pas awaryjny 2 x 2,5m

- pas dzielący 4,0m + 2 x 0,5 m

- pobocze nieutwardzone 2 x 1,25m

3. zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań była podzielona na dwa odcinki:

- odcinek I Czachurki-Kleszczewo, od km 0+420 do km 14+475

- odcinek II Czachurki-Kleszczewo, od km 14+475 do km 34+615

o łącznej długości 35,035 km.

Inwestycja obejmowała m.in. budowę siedmiu węzłów drogowych, 41 obiektów inżynierskich, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych: Łubowo Pn, Łubowo Pd, Wagowo Pn, Wagowo Pd, Czerlejnko Pn, Czerlejnko Płd., przebudowie dróg publicznych i budowie dróg serwisowych  łącznie ponad 66 km, ekranów akustycznych łącznie ok 14 km, oświetlenia  1780 szt. Lamp, barier sprężystych o łącznej długości 141 km, nasadzeń zieleni  w ilości ok. 800 000 szt., trawników typu łąka w ilości ponad  1 mln  m², wykopów: 430 tys. m3  i nasypów: 5, 2 mln m3.

Nadzór Inwestorski nad realizacja zadania pełniła firma Lafrentz - Polska Sp. z o.o.

 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi 

Wariant A

Początek wariantu I na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej z dk 5, gdzie planowany jest węzeł. W ramach budowy przewiduje się rozbudowę dk5 do 2 jezdni na odcinku długości około 4,7 km. Węzeł znajduje się pomiędzy Łubowem a Woźnikami. Dalj droga S5 biegnie w kierunku południowo-zachodnim mijając zachodnią stroną wieś Pierzyska, gdzie zaplanowano obustronny MOP kategorii II. Dalej w rejonie wsi Fałkowo  w pobliżu przecięcia DW 434 zaprojektowano w km 7+034 węzeł Fałkowo. Za węzłem Fałkowo droga ekspresowa wykorzystuje korytarz dw 434, mijając po drodze miejscowości Chwałkówko, Wierzyce gdzie w km 11+614 zaprojektowano węzeł. Na dalszym odcinku S5 mija Czachurki. Przed Wagowem z uwagi na zabudowę droga ekspresowa schodzi z korytarza dw 434 mijając Wagowo od strony wschodnie i Sanniki od strony zachodniej. Na wysokości Wagowa zaprojektowano obustronny MOP kat I. Za Sannikami na krótkim odcinku droga ponownie biegnie korytarzem, by za węzłem Chorzałki w km 19+926 minąć Iwno wschodnią stroną. Następnie droga skręca na południe i pod kątem zbliżonym do prostego przecina dk 92 gdzie zaplanowano węzeł Iwno w km 22+798. Mijając wschodnią stroną miasto Kostrzyn pomiędzy Kostrzynem a Strumianami zaprojektowano kolejny węzeł Kostrzyn w km 24+835. Dalej droga biegnie w kierunku południowo zachodnim, stroną zachodnią mijając wsie Czerlejnko i Czerlejno, gdzie zaprojektowano obustronny MOP kat. II. Następnie droga S5 mija wschodnią stroną Trzek Duży i zachodnią stroną Kleszczewo, gdzie zaprojektowana węzeł Kleszczewo w km 32+089. Za węzłem po wschodniej strony wsi Nagradowice droga wpina się w węzeł z A2.

Wariant B

Do Kostrzyna wariant A i B mają identyczny przebieg. Na wysokości wsi Strumiany ok km 23+500 wariant B odbija w kierunku wschodnim, przebiegając wschodnią stroną wsie Czerlejnko i Czerlejno. Dalej przebiegając pomiędzy wsiami Mikuszyn i Poklatki wpina się w A2 po wschodniej stronie Nagradowic pomiędzy wsiami Lipowice i Markowice.

Dodatkowe wariantowanie

W związku z utworzeniem w 2009 r. obszarów N2000 Ostoja koło Promna i Dolina Cybiny, rozważano kolejne warianty w rejonie przecięcia z Doliną Cybiny. W przypadku Ostoi koło Promna zrezygnowano z wariantowania, gdy droga przebiegała istniejącym śladem dw 434, a każde inne obejście wwiązałby się z większą wycinką lasów i znaczącym wydłużeniem trasy. Wariantowanie miało miejsce na etapie pozwolenia na budowę.

Dodatkowe warianty obejmowały odcinek od km 16+904 do km 26+118.

Wariant I zgodny z wariantem A

Wariant II stanowi próbę przecięcia Doliny Cybiny od strony wschodniej., omijając stawy w Iwnie oraz Wiktorowo od strony wschodniej, następnie między J. Iwno i stawem we wsi Siedlec przecina dk 92. Mijając zachodnią stroną wieś Libartowo, przecina wieś Strumiany i włącza się w wariant A.

Wariant III jest zachodnim obejściem Doliny Cybiny. Jest to znacznie krótsza korekta wariantu A, która mija Chorzałki zachodnią stroną, następnie Buszkówiec i Glinkę Duchowną by na przecięciu z dw 434 między Iwnem a Kostrzynem włączyć się   w wariant A

 

5. Obiekty inżynierskie:

Na odcinku Gniezno-Czachurki wybudowano łącznie 25 obiektów inżynierskich, w tym:

− 9 wiaduktów nad S5 

− 2 wiadukty nad drogą krajową nr 5

− 3 wiadukty w ciągu drogi S5 w tym 1 wiadukt nad PKP

− 7 przepustów ekologicznych

− 3 przepusty mostowe (2 na drodze krajowej nr 5, 1 na drodze S5)

− 1 wiadukt ekologiczny dla zwierząt nad drogą S5

 

6. Węzły:

1) odcinek Gniezno-Czachurki:

- węzeł „Woźniki”

- węzeł „Fałkowo”

- węzeł „Wierzyce”

 

 

7. MOPy :

1) odcinek Gniezno-Czachurki:

- MOP  „Wagowo Płn.” i „Wagowo Płd.”

- MOP „Czerlejnko Płn.” i „Czerlejnko Płd.”

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych, nasadzenia drzew i krzewów, nasadzenia ok 12 ha lasu na terenach porolnych - tylko odc. II, , płotki herpetologiczne, wykonanie oczyszczalni stokowej jako minimalizacja oddziaływań skumulowanych.

Ekrany akustyczne odc. I ok 8,9 km

 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Budowa drogi ekspresowej S5 Gniezno-Poznań była podzielona na dwa odcinki:

- odcinek I Czachurki-Kleszczewo, od km 0+420 do km 14+475

- odcinek II Czachurki-Kleszczewo, od km 14+475 do km 34+615

o łącznej długości 35,035 km.

S5 Gniezno-Poznań odcinek Gniezno-Czachurki:

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

10.11.2009 r. – zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej

16.11.2012 r. – zakończenie robót wg Świadectwa Przejęcia całości robót z dn. 14.12.2012 r.