viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S10 Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (II jezdnia)

 I. Podstawowe informacje o inwestycji


- długość: 6,4 km

- obecny etap: w użytkowaniu

- lata realizacji: I jezdnia 2005-2007/ II jezdnia 2017 - 2020

 

harmonogram realizacji II jezdnia:

decyzja środowiskowa dla II jezdni: 05.03.2007

decyzja lokalizacyjna dla II jezdni: 14.12.2007

ponowna decyzja srodowiskowa dla II jezdni (po utracie ważności poprzedniej): 28.02.2014

przetarg na zaprojektowanie i budowę ogłoszony: 12.10.2015

podpisanie umowy na realziację inwestycji: 12.09.2017

wydanie decyzji ZRID: 07.12.2018

oddanie drogi do użytkowania: 28.11.2020

 

Opis budowy obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (I jezdnia): http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/27084/Budowa-Obwodnicy-Kobylanki-Morzyczyna-i-Zieleniwa-w-ciagu-DK10-jedna-jezdnia

 

 

II. Opis inwestycji:

 

W latach 2005 - 2007 została wybudowana obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajwoej nr 10. Obwodnica powstała jako jednojezdniowa na szlaku i dwujezdniowa w rejonie węzłów drogowych Kobylanka (Motaniec) i Stargard Zachód. Na jednojezdnowym odcinku międzywęzłowym przewidziano rezerwę pod drugą (północną jezdnię). Ze wzgledu na wzmożony ruch drogowy i częste wypadki drogowe na tej obwodnicy (zderzenia czołowe) stała się konieczna dobudowa II jezdni. Jako rozwiązanie tymczasowe na istniejącej obwodnicy zastosowano od końca 2014 roku barierę linową rozszielajacą pasy ruchu, która zapobiega wjazdowi na przeciwny pas ruchu, a co za tym idzie zderzeniom czołowym.

W ramach projektu zostanie również wybudowana łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Kobylanka, która zsatąpi obecny zjazd umiejscowiony przed węzłem, zmniejszy to ryzyko wjazdu "pod prąd" na drogę. Powstanie również droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo, która zapewni alternatywę dla pojazdów wolnobieżnych na odcinku Szczecin - Stargard. Umożliwi to likwidację skrzyżowania do miejscowości Niedźiwedź na DK10. Wszystkie te zmiany pozwolą na oznakowanie jako droga ekspresowa zarówno samej obwodnicy Kobylanki, jak i wcześniejszego odcinka Szczecin (od granicy miasta) - węzeł Kobylanka (Motaniec).

 

1. Przebieg drogi

Odcinek II jezdni rozpoczyna się około 600 metrów na wschód od węzła Kobylanka (Motaniec) w miejscu zmiany przekrtoju drogi na jednojezdniowy i kończy na węźle Stargard Zachód. Na trasie zostanie wybudowany jeden wiadukt w ciągu drugiej jezdni, zostaną również przedłużone przepusty. Wiadukty nad drogą posiadają rezerwę na drugą jezdnię. W ramach zadania powstanie również droga wspomagająca Niedźwiedź - Zdunowo o długości 3,2 km. Droga ta zostanie wybudowana w miejscu istniejącej drogi leśnej (gruntowej). Rozpocznie się od skrzyżowania z ulicą Profesora Tomasza Żuka na południe od szpitala w Zdunowie, a zakończy na początku miejscowości Niedźwiedź.
 

Plan orientacyjny:

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: "S"
- prędkość projektowa: 100 km/h
- przewidywany ruch: KR 6
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- przekrój II jezdni: 7,0 m jezdnia + 2,5 m pas awaryjny


3. zakres inwestycji

Zakres robót:
część drogowa
- budowa II jezdni na odcinku o długości 6,5 km

- remont jezdni istniejącej
- budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo o długości 3,2 km

część mostowa
- budowa wiaduktu WD4 w ciągu II jezdni
- przedłużenie przepustów

 

4. obiekty inżynierskie

wiadukt - WD4 (w km 38+946 drogi krajowej nr 10) - budowa wiaduktu w ciagu II jezdni

 

5. węzły:

Węzeł Kobylanka (Motaniec) - dobudowa łącznicy w relacji Szczecin - Kobylanka

 

 

III. Podział zadania inwestycyjnego na etapy

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa powstała w I etapie jako jednojezdniowa droga ekspresowa. Docelowo droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, miejsce na drugą jezdnię jest już zarezerwowane. Po roku 2013 roku będzie mogła rozpocząć się dobudowa drugiej jezdni na tej obwodnicy. Zadanie to będzie obejmowało również budowę drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo.

 

IV. Bezpieczeństwo


bariery ochronne na poboczu i w pasie rozdziału,

oznakowanie poziome i pionowe

 

 

Powiązane informacje:

Nowa organizacja ruchu na obwodnicy Kobylanki i remonty – utrudnienia w ruchu na „dziesiątce” między Szczecinem, a Stargardem Szczecińskim (14-11-2014)

Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa ponownie otwarta (01-12-2014)

44 kilometry dróg w przetargu – powstaną kluczowe odcinki A6, S3, S10 i DK 13 (12-10-2015)

Wszystkie październikowe przetargi już po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania  (26-11-2015)

Pierwszy rok barier linowych – na obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa bez ofiar (01-12-2015)

Ruszył II etap przetargu na realizację drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu S10 (13-09-2016)