viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S10 Szczecin - Motaniec

I. Podstawowe informacje o inwestycji

długość – 6 km

obecny etap – istniejące

lata realizacji – 2002-2004

wartość projektu – 38 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

rozpoczęcie budowy: 06.09.2002

zakończenie robót: 11.2004

oddanie drogi do ruchu: 10.12.2004

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebudowywany odcinek (ok. 6 km) drogi krajowej nr 10 stanowił najbardziej obciążony w regionie fragment drogi krajowej. Małe promienie łuków poziomych na terenie miejskim powodowały ograniczenie prędkości pojazdów do 50 km/h. Katastrofalny stan istniejącego mostu łukowego na rzece Płoni stanowił stałe zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych. Duża wypadkowość na odcinku poza miejskim uzasadniała w poważnym stopniu konieczność budowy II jezdni na tym odcinku drogi nr 10. Na odcinku miejskim inwestycja była finansowana przez Urząd Miasta Szczecina, na odcinku zamiejskim przez GDDKiA. Odcinek ten został oznaczony jako droga ekspresowa 28.11.2020 - po oddaniu do ruchu II jezdni obwodnicy Kobylanki, wraz z funkcjonowaniem drogi wspomagającą Niedźwiedź – Zdunowo, która stanowi drogę alternatywną dla pojazdów wolnobieżnych.

 

1. Przebieg drogi

 

Zadanie obejmowało budowę drugiej jezdni wraz z budową mostu na rzece Płoni oraz budowę wiaduktu drogowego pod drogą nr 10 w rejonie skrzyżowania do m. Niedźwiedź. Przebudowane zostały urządzenia infrastruktury technicznej (sieć energetyczna i teletechniczna). Dokonano również nasadzeń zieleni oraz przebudowy kolidujących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: droga ekspresowa dwujezdniowa

- prędkość projektowa: 60 km/h (odcinek miejski) i 100 km/h (odcinek pozamiejski)

- obciążenie nawierzchni: 115 KN/oś

- szerokość jezdni: 7,0 m jezdnia + 2,5 m pas awaryjnego postoju + 0,5 m opaska wewnętrzna

 

3. zakres inwestycji

 

Zakres wykonanych robót:

- przebudowa dwujezdniowej ulicy szer. 2 x 7,00 m z chodnikami szerokości minimum 2,0 m na długości 0,6 km,

- budowa drugiej jezdni szerokości 7,0 m z krawężnikami na długości 0,4 km,

- budowa drugiej jezdni szerokości 7,0 m oraz pasa awaryjnego postoju szerokości 2,5 m na długości 5,0 km,

- budowa dwóch czteroprzęsłowych mostów nad rzeką Płonią (pod każdą jezdnią osobny),

- budowa wiaduktu w ciagu drogi nr 10 nad przejazdem gospodarczym (światło 8,0 m z belek typu "Kujan"),

- budowa kanalizacji deszczowej na długości 1,0 km,

- przebudowa oświetlenia ulicznego na długości 0,6 km,

- budowa oświetlenia ulicznego na długości 0,4 km wraz z budową kabla zasilającego na długości 1,6 km,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej miejscowej na długości 0,6 km,

- przebudowa kabla telekomunikacji międzymiastowej na długości 6,0 km,

- budowa wodociągu na długości 0,8 km,

- budowa zbiorników odparowujących szt. 6,

- montaż 9 separatorów,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi dwujezdniowej na długości 6,0 km.

 

4. obiekty inżynierskie

 

most przez rzekę Płonia

- klasa obciążenia: "A"

- szerokość: 2x3,5 m jezdnia

- długość: 68,0 m

- konstrukcja: czteroprzęsłowa z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN"

- posadowienie: pale wilkośrednicowe

 

wiadukt nad przejazdem gospodarczym w km 4+950,40

- klasa obciążenia: "A"

- szerokość: 2x3,5 m jezdnia + 2,5 m pas awaryjnego postoju + 1,0 m opaska wewnętrzna

- długość: 9,6 m

- konstrukcja: jednoprzęsłowa z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN"

- posadowienie: bezpośrednie

 

zdjęcia odcinka:

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA