viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Myślibórz - Gorzów

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 26,7 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2008-2010

- wartość projektu: 577 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna woj. zachodniopomorskie: 02.06.2005

decyzja lokalizacyjna woj. lubuskie: 27.07.2005

decyzja środowiskowa woj. zachodniopomorskie: 30.05.2006

decyzja środowiskowa woj. lubuskie: 28.06.2006

pozwolenia na budowę woj. zachodniopomorskie: 11.10.2007

pozwolenia na budowę woj. lubuskie: 10.04.2008

rozpoczęcie budowy: 12.01.2010

zakończenie budowy woj. zachodniopomorskie: 11.01.2010

zakończenie budowy woj. lubuskie (poza odcinkami wyłączonymi): 15.07.2010

zakończenie budowy na trasie głównej woj. lubuskie: 30.11.2010

otwarcie drogi: 30.12.2010

04a42dbea0c6b7205ac4314464ca304e.gif

 

II. Opis inwestycji:

 

Droga krajowa nr 3 stanowi główną magistralę południkową zachodniej Polski. Trasa ta łączy porty morskie Szczecin – Świnoujście z granicą czeską, jest częścią ważnej trasy międzynarodowej E65. Droga docelowo na całym swoim przebiegu będzie posiadać parametry drogi ekspresowej. Odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski drogi S3 został poprowadzony po nowym śladzie, w oddaleniu od obecnej DK nr 3. Droga powstała w korytarzu przewidzianym wcześniej dla autostrady A3. Trasa została podzielona na 3 odcinki realizowane przez 3 różnych wykonawców. Całkowity koszt inwestycji łącznie z przygotowaniem sięgnął 2,3 miliarda złotych.

 

1. Przebieg drogi

Odcinek rozpoczyna się na południe od węzła Myślibórz, do km 55+980 podstawową formą użytkowania terenu są uprawy rolne. Następnie droga ekspresowa przebiega przez teren gminy Nowogródek Pomorski, gdzie dominującą formą użytkowania gruntu są pola uprawne oraz łąki częściowo podmokłe. Tereny leśne są zlokalizowane na początkowym oraz końcowym odcinku i stanowią łącznie długość 3,9 km. Trasa drogi S3 przebiega w pobliżu dwóch miejscowości w km 60+500 po swojej wschodniej stronie zbliża się na odległość 400 m do zabudowy Nowogródka Pomorskiego a w km 63+560 po stronie zachodniej na odległość 100 m do rozproszonej zabudowy Trzciny. Następnie droga ekspresowa poprowadzona będzie w granicach administracyjnych gminy Lubiszyn. Pierwsze dwa odcinki przebiegają przez kompleks Puszczy Gorzowskiej. Ostatni odcinek od km 76+660 do km 80+590 położony jest na terenach użytkowanych rolniczo. W km 68+500 po swojej zachodniej stronie w odległości około 800m droga S3 omija Rezerwat Bagno Chłopiny. W km 67+000 - 69+900 przewidziano przełożenie istniejącej drogi krajowej nr 3 na długości ponad 3,0 km. W km 79+800 trasa S3 koliduje z zabudową gospodarstwa rolnego, która będzie wymagała wyburzenia. Na terenie gminy Lubiszyn przebieg drogi ekspresowej spowoduje wyburzenie obiektu gastronomicznego w km 72+000 oraz stacji paliw w km 80+200. Na obszarze gminy Lubiszyn trasa S3 narusza granice obszaru Natura 2000 Torfowisko Chłopiny.  W granicach administracyjnych gminy Kłodawa droga ekspresowa w całości przebiega przez obszar Puszczy Gorzowskiej. Przebieg drogi S3 na terenie gminy Kłodawa będzie związany z koniecznością wyburzenia budynku gastronomicznego oraz gospodarczego. Na obszarze miasta Gorzów Wlkp. cały odcinek położony jest na terenach użytkowanych rolniczo. W rejonie węzła Gorzów Północ zrealizowanego w ramach zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. przewidziano korektę istniejącej drogi krajowej nr 3.

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Klasa techniczna S

• dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę

• szerokość pasa ruchu 3.50 m;

• szerokość pasa awaryjnego postoju 2.5 m;

• szerokość pasa dzielącego 4.0 m;

• szerokość opaski wewnętrznej 0.5 m;

• szerokość pobocza gruntowego zmienna 0.75 do 2.9 m (w zależności od występowania

barier ochronnych, ekranów przeciwhałasowych;

• najmniejszy promień łuku w planie R = 1500m;

• kategoria ruchu R6 (bardzo ciężki).

 

3. zakres inwestycji

•  trasy zasadniczej drogi ekspresowej wraz z terenem przeznaczonym na budowę miejsc obsługi podróżnych;

• obwodu utrzymania drogi ekspresowej;

• przebudowy dróg poprzecznych;

• dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren;

• pasów zieleni ochronnej

• obiektów mostowych w ciągu i nad drogą ekspresową;

• urządzeń uzbrojenia terenu;

• urządzeń dla doprowadzenia mediów dla drogi ekspresowej;

• kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wodę;

• urządzeń ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

 

4. obiekty inżynierskie

         W ramach inwestycji na odcinku od węzła Klucz do węzła Pyrzyce wykonano 28 obiektów mostowych, w tym: 11 wiaduktów drogowych w ciągu dróg przecinanych przez trasę drogi ekspresowej oraz 11 wiaduktów drogowych w ciągu nowobudowanej drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad dawnym przebiegiem DK nr 3 oraz 2 wiadukty w ciągu przełożenia dawnego przebiegu DK nr 3.

 

III. Ochrona środowiska

 

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające.

Generalnie odwodnienie z jezdni drogi ekspresowej, węzłów i dróg poprzecznych będzie się odbywało powierzchniowo do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Dla odcinków drogi gdzie wody gruntowe sięgają do dna rowu lub stabilizują się powyżej dna zastosowano rowy umocnione elementami betonowymi z uszczelnieniem geomebraną. Dodatkowo ze względów środowiskowych dla ochrony wód podziemnych wprowadzono na dno rowu geowłókninę z 20-to centymetrową warstwą filtracyjną z gruntu piaszczystego. Na odcinkach gdzie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej rowy będą pełniły funkcję rowów osadowo filtracyjnych i będą przeznaczone wyłącznie dla wód opadowych z terenów zielonych. Natomiast wody z nawierzchni drogi będą odprowadzone szczelną kanalizacją deszczową. Wody opadowe zostaną zebrane z korpusu drogi ekspresowej ciekami do wpustów drogowych i dalej przykanalikami do projektowanych w poboczu lub osi drogi kanałów deszczowych. Wody z obiektów mostowych przewodami podwieszonymi pod obiektem odprowadzane będą do studni kanalizacyjnych. Wody opadowe odprowadzane rowami przydrożnymi podczyszczone w studzience osadnikowej z piaskownikiem odprowadzane są przewodem kanalizacji deszczowej do zbiornika ekologicznego lub odbiornika naturalnego. Wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym, zostaną odprowadzone do odbiornika naturalnego lub zbiornika ekologicznego. Aby zabezpieczyć naturalne cieki przed zanieczyszczeniami na skutek sytuacji awaryjnych przed odbiornikiem wykonane zostaną zasuwy płytowe. W zależności od warunków gruntowo wodnych oraz uwarunkowań środowiskowych wykonane zostaną następujące zbiorniki ekologiczne, stanowiące odbiornik wód opadowych:

zbiorniki retencyjno infiltracyjne 8 szt.

zbiorniki retencyjno odparowujący 11 szt.

 

Nasadzenia drzew i krzewów.

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie nasadzeń 4527 drzew oraz 28366 krzewów jako zieleni izolacyjnej, osłonowej i ozdobnej. Dodatkowo pojawi się zieleń dogęszczająca w postaci krzewów w ilości 45570.

 

Przejścia dla zwierząt.

Na niniejszym odcinku drogi ekspresowej wykonanych zostanie 10 dużych obiektów umożliwiających migrację zwierząt. Obok dużych przejść umożliwiających migrację zwierząt dziko żyjących wykonane zostaną przejścia dla drobnych zwierząt. Będą to przepusty ze specjalnymi półkami naprowadzającymi.

 

IV. Bezpieczeństwo

  • bariery ochronne stalowe lub betonowe w pasie dzielącym i w poboczu,
  • przejazdy awaryjne przez pas dzielący drogi ekspresowej,
  • wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
  • platformy alarmowe przeznaczone na kolumny łączności alarmowej,
  • ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej,
  • znakowanie poziome i pionowe drogi ekspresowej, węzłów i dróg bocznych

 

zdjęcia odcinka:

_DSC0632th.jpg  GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

 zdjęcia lotnicze Cezary Skórka - 4D Foto