viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Klucz - Pyrzyce

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 28,2 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2008-2010

- wartość projektu: 686 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 02.06.2005

decyzja środowiskowa: 30.05.2006

pozwolenia na budowę: 11.10.2007

rozpoczęcie budowy: 18.02.2008

zakończenie budowy: 17.02.2010

otwarcie drogi: 26.05.2010


04a42dbea0c6b7205ac4314464ca304e.gif

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Droga krajowa nr 3 stanowi główną magistralę południkową zachodniej Polski. Trasa ta łączy porty morskie Szczecin – Świnoujście z granicą czeską, jest częścią ważnej trasy międzynarodowej E65. Droga docelowo na całym swoim przebiegu będzie posiadać parametry drogi ekspresowej. Odcinek Szczecin – Gorzów Wielkopolski drogi S3 został poprowadzony po nowym śladzie, w oddaleniu od obecnej DK nr 3. Droga powstała w korytarzu przewidzianym wcześniej dla autostrady A3. Trasa została podzielona na 3 odcinki realizowane przez 3 różnych wykonawców. Całkowity koszt inwestycji łącznie z przygotowaniem sięgnął 2,3 miliarda złotych.

 

1. Przebieg drogi

         Inwestycja rozpoczyna się dwupoziomowym węzłem Klucz na wyłączeniu z autostrady A6 w szczecińskiej dzielnicy Klucz. Od węzła Klucz droga ekspresowa biegnie obrzeżami Szczecińskiego Parku Krajobrazowego oraz przez teren nieużytków, wykorzystywany jako poligon wojskowy. Na terenie miasta Szczecina trasa S3 narusza granice obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe. W granicach administracyjnych gminy Gryfino droga ekspresowa przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo, jedynie odcinek o długości 700m (od km 14+800 do km 15+500) poprowadzony został przez tereny leśne. Nowobudowana droga ekspresowa po swojej zachodniej stronie mija miejscowości Gardno oraz Sobiemyśl, natomiast po stronie wschodniej Radziszewo i Sobieradz. Realizacja inwestycji na odcinku od węzła Klucz do węzła Pyrzyce nie wymagała żadnych wyburzeń. Na terenie gminy Gryfino droga S3 narusza granice obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie. Na obszarze gminy Bielice droga ekspresowa przebiega w trzech odcinkach o łącznej długości 2,970 km. Trasa drogi S3 przebiega głównie przez tereny użytkowane rolniczo, jedynie końcowy odcinek na długości 350m przechodzi przez tereny leśne. W odległości 500m po swojej wschodniej stronie droga ekspresowa omija zabudowę miejscowości Swochowo. Następne obszary przez które poprowadzona została droga ekspresowa należą do gminy Banie. Początkowy odcinek o długości około 600m przechodzi przez tereny zalesione, natomiast pozostały odcinek 4470m to tereny użytkowane rolniczo. Ostatni odcinek drogi S3 tj. od km 27+960 do km 28+200 poprowadzony został przez teren gminy Kozielice wyłącznie po terenach rolnych.

 


mapaff.jpg

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Klasa techniczna S

• dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę

• szerokość pasa ruchu 3.50 m;

• szerokość pasa awaryjnego postoju 2.5 m;

• szerokość pasa dzielącego 4.0 m;

• szerokość opaski wewnętrznej 0.5 m;

• szerokość pobocza gruntowego zmienna 0.75 do 2.9 m (w zależności od występowania

barier ochronnych, ekranów przeciwhałasowych;

• najmniejszy promień łuku w planie R = 1500m;

• kategoria ruchu R6 (bardzo ciężki).

 

3. zakres inwestycji

 budowa:

•  trasy zasadniczej drogi ekspresowej wraz z terenem przeznaczonym na budowę miejsc obsługi podróżnych;

• obwodu utrzymania drogi ekspresowej;

• węzłów drogowych;

• przebudowy dróg poprzecznych;

• dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren;

• pasów zieleni ochronnej

• obiektów mostowych w ciągu i nad drogą ekspresową;

• urządzeń uzbrojenia terenu;

• urządzeń dla doprowadzenia mediów dla drogi ekspresowej;

• kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wodę;

• urządzeń ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

 

4. obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Klucz do węzła Pyrzyce wykonano 30 obiektów mostowych, w tym: 17 wiaduktów drogowych w ciągu dróg przecinanych przez trasę drogi ekspresowej oraz 13 wiaduktów drogowych w ciągu nowobudowanej drogi ekspresowej.

 

5. węzły:

Węzeł Klucz

Węzeł Gryfino

Węzeł Pyrzyce

 

III. Ochrona środowiska

 

Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające.

Generalnie odwodnienie z jezdni drogi ekspresowej, węzłów i dróg poprzecznych będzie się odbywało powierzchniowo do obustronnych rowów i urządzeń odwadniających (ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Dla odcinków drogi gdzie wody gruntowe sięgają do dna rowu lub stabilizują się powyżej dna zastosowano rowy umocnione elementami betonowymi z uszczelnieniem geomebraną. Dodatkowo ze względów środowiskowych dla ochrony wód podziemnych wprowadzono na dno rowu geowłókninę z 20-to centymetrową warstwą filtracyjną z gruntu piaszczystego. Na odcinkach gdzie przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej rowy będą pełniły funkcję rowów osadowo filtracyjnych i będą przeznaczone wyłącznie dla wód opadowych z terenów zielonych. Natomiast wody z nawierzchni drogi będą odprowadzone szczelną kanalizacją deszczową. Wody opadowe zostaną zebrane z korpusu drogi ekspresowej ciekami do wpustów drogowych i dalej przykanalikami do projektowanych w poboczu lub osi drogi kanałów deszczowych. Wody z obiektów mostowych przewodami podwieszonymi pod obiektem odprowadzane będą do studni kanalizacyjnych. Wody opadowe odprowadzane rowami przydrożnymi podczyszczone w studzience osadnikowej z piaskownikiem odprowadzane są przewodem kanalizacji deszczowej do zbiornika ekologicznego lub odbiornika naturalnego. Wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym, zostaną odprowadzone do odbiornika naturalnego lub zbiornika ekologicznego. Aby zabezpieczyć naturalne cieki przed zanieczyszczeniami na skutek sytuacji awaryjnych przed odbiornikiem wykonane zostaną zasuwy płytowe. W zależności od warunków gruntowo wodnych oraz uwarunkowań środowiskowych wykonane zostaną następujące zbiorniki ekologiczne, stanowiące odbiornik wód opadowych:

zbiorniki retencyjno infiltracyjne 7 szt.

zbiorniki retencyjno odparowujący 43 szt.

 

Nasadzenia drzew i krzewów.

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie nasadzeń 7033 drzew oraz 36140 krzewów jako zieleni izolacyjnej, osłonowej i ozdobnej. Dodatkowo pojawi się zieleń dogęszczająca w postaci krzewów w ilości 11979.

 

Przejścia dla zwierząt.

Na niniejszym odcinku drogi ekspresowej wykonanych zostanie 9 dużych obiektów umożliwiających migrację zwierząt. Obok dużych przejść umożliwiających migrację zwierząt dziko żyjących wykonane zostaną przejścia dla drobnych zwierząt. Będą to przepusty ze specjalnymi półkami naprowadzającymi.

 

IV. Bezpieczeństwo

  • bariery ochronne stalowe lub betonowe w pasie dzielącym i w poboczu,
  • przejazdy awaryjne przez pas dzielący drogi ekspresowej,
  • wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
  • platformy alarmowe przeznaczone na kolumny łączności alarmowej,
  • ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej,
  • znakowanie poziome i pionowe drogi ekspresowej, węzłów i dróg bocznych

 

Zdjęcia odcinka:

DSC_0315rrth.jpg  DSC_0228ddth.jpg 

 

DSC_0197th.jpg  DSC_0255th.jpg 

 

DSC_0239rrth.jpg  DSC_0248rrth.jpg