viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Obwodnica Międzyzdrojów

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 2,96 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2006-2008

- wartość projektu: 77,9 mln. złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 03.03.2006

pozwolenia na budowę: 17.10.2006

rozpoczęcie robót: 21.11.2006

zakończenie robót: 30.06.2008

oddanie drogi do ruchu: 31.08.2008

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Droga ekspresowa S3 jest magistralą drogową zachodniej Polski w układzie północ – południe. Droga łączy granicę czeską z portem w Świnoujściu. W rejonie Międzyzdrojów brak było przepustów dla zwierząt, co z kolei ze względu na duże natężenie ruchu, stanowiło istotna barierę ekologiczną. Ze względu na falisty teren istniejąca trasa była kręta, o małych promieniach łuków poziomych i pionowych, co powodowało ograniczenie widoczności, a w konsekwencji - dopuszczalnej prędkości nawet do 40 km/h. Dodatkowe utrudnienia w ruchu powodowały jednopoziomowe skrzyżowania z drogą powiatową do Wapnicy i drogą wojewódzką nr 102 do Międzyzdrojów. W efekcie, szczególnie w okresie wakacyjnym dojazd do kurortu Międzyzdroje był utrudniony. Problemy te rozwiązała obwodnica Międzydrojów. Droga została zrealizowana w parametrach jednojezdniowej drogi ekspresowej, zostanie oznaczona jako droga ekspresowa po budowie S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn.

 

1. Przebieg drogi

 

Węzeł „Międzyzdroje” zapewnił bezkolizyjny ruch na trasach: Świnoujście – Szczecin (droga krajowa nr 3), Świnoujście – Międzyzdroje (nad drogą krajową nr 3), Szczecin – Międzyzdroje. Na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 102 powstało rondo czterowlotowe. Bezkolizyjny ruch lokalny na kierunku Międzyzdroje – Wapnica odbywa się od ronda po starej trasie drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińska) i dalej drogą powiatową nr 41101 (ul. Nadbrzeżna) pod estakadą w ciągu nowej trasy drogi krajowej nr 3. Z drogi głównej wyłączony został ruch obsługujący przyległe tereny poprzez zaprojektowanie dróg gospodarczych, z których jedna przebiega pod estakadą. Na odcinku drogi krajowej nr 3 przechodzącym przez Woliński Park Narodowy, nastąpiły korekty trasy polegające na zwiększeniu promieni łuków poziomych. Niewykorzystane odcinki drogi w tym rejonie przeznaczono do rekultywacji. Całkowita długość odcinka drogi krajowej nr 3 po nowej trasie wynosi 2964 m, w tym estakada długości 280.2 m oraz wiadukt ekologiczny długości 42,2 m. Łączna długość łącznic na węźle „Międzyzdroje” wnosi 1490,3 m, a długość dróg obsługującychto 1580,10 m. Przebudowane zostały również fragmenty dróg: wojewódzkiej nr 102 (ul. Nowomyśliwska) – 65,0 m, ul. Wolińska – 100,0 m, powiatowej nr 41101 (ul. Nadbrzeżna) – 150,0 m.

 

 GDDKiA

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

- klasa drogi: S

- prędkość projektowa: 80 km/h

- obciążenie nawierzchni: 115 KN/oś

- przekrój:

• liczba jezdni: 1

• ilość pasów ruchu na jezdni: 2

• szerokość pasa ruchu: 3,5 m

• szerokości nawierzchni: 7,0 + 2*2,0 m

 

3. zakres inwestycji

  • część drogowa

-     przebudowa drogi głównej na długości 2,964 km

-     budowa bezkolizyjnego węzła „Międzyzdroje”

-     budowa ronda czterowylotowego

-     budowa drogi gospodarczej

  • część mostowa

-     budowa estakady o dł. 280 m

-     budowa wiaduktu o dł. 40 m

  • część branżowa

-     przebudowa linii energetycznych

-     przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

-     przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

 

4. obiekty inżynierskie

- budowa estakady o dł. 280 m

- budowa wiaduktu o dł. 40 m

 

5. węzły:

Węzeł Międzyzdroje

 

III. Ochrona środowiska

Na terenie lasów Wolińskiego Parku Narodowego powstał budowę wiadukt ekologiczny oraz dwa przepusty jako przejścia dla zwierząt pod drogą krajową. Dostępność do drogi została ograniczona przez odpowiednie wygrodzenia.

Międzyzdroje - 2th.jpg 

 

GDDKiA

 

Zdjęcia odcinka:

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA