S3 Obwodnica Międzyzdrojów


I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 2,96 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2006-2008

- wartość projektu: 77,9 mln. złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 03.03.2006

pozwolenia na budowę: 17.10.2006

rozpoczęcie robót: 21.11.2006

zakończenie robót: 30.06.2008

oddanie drogi do ruchu: 31.08.2008

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Droga ekspresowa S3 jest magistralą drogową zachodniej Polski w układzie północ – południe. Droga łączy granicę czeską z portem w Świnoujściu. W rejonie Międzyzdrojów brak było przepustów dla zwierząt, co z kolei ze względu na duże natężenie ruchu, stanowiło istotna barierę ekologiczną. Ze względu na falisty teren istniejąca trasa była kręta, o małych promieniach łuków poziomych i pionowych, co powodowało ograniczenie widoczności, a w konsekwencji - dopuszczalnej prędkości nawet do 40 km/h. Dodatkowe utrudnienia w ruchu powodowały jednopoziomowe skrzyżowania z drogą powiatową do Wapnicy i drogą wojewódzką nr 102 do Międzyzdrojów. W efekcie, szczególnie w okresie wakacyjnym dojazd do kurortu Międzyzdroje był utrudniony. Problemy te rozwiązała obwodnica Międzydrojów. Droga została zrealizowana w parametrach jednojezdniowej drogi ekspresowej, zostanie oznaczona jako droga ekspresowa po budowie S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn.

 

1. Przebieg drogi

 

Węzeł „Międzyzdroje” zapewnił bezkolizyjny ruch na trasach: Świnoujście – Szczecin (droga krajowa nr 3), Świnoujście – Międzyzdroje (nad drogą krajową nr 3), Szczecin – Międzyzdroje. Na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 i drogi wojewódzkiej nr 102 powstało rondo czterowlotowe. Bezkolizyjny ruch lokalny na kierunku Międzyzdroje – Wapnica odbywa się od ronda po starej trasie drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińska) i dalej drogą powiatową nr 41101 (ul. Nadbrzeżna) pod estakadą w ciągu nowej trasy drogi krajowej nr 3. Z drogi głównej wyłączony został ruch obsługujący przyległe tereny poprzez zaprojektowanie dróg gospodarczych, z których jedna przebiega pod estakadą. Na odcinku drogi krajowej nr 3 przechodzącym przez Woliński Park Narodowy, nastąpiły korekty trasy polegające na zwiększeniu promieni łuków poziomych. Niewykorzystane odcinki drogi w tym rejonie przeznaczono do rekultywacji. Całkowita długość odcinka drogi krajowej nr 3 po nowej trasie wynosi 2964 m, w tym estakada długości 280.2 m oraz wiadukt ekologiczny długości 42,2 m. Łączna długość łącznic na węźle „Międzyzdroje” wnosi 1490,3 m, a długość dróg obsługującychto 1580,10 m. Przebudowane zostały również fragmenty dróg: wojewódzkiej nr 102 (ul. Nowomyśliwska) – 65,0 m, ul. Wolińska – 100,0 m, powiatowej nr 41101 (ul. Nadbrzeżna) – 150,0 m.

 

 GDDKiA

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

- klasa drogi: S

- prędkość projektowa: 80 km/h

- obciążenie nawierzchni: 115 KN/oś

- przekrój:

• liczba jezdni: 1

• ilość pasów ruchu na jezdni: 2

• szerokość pasa ruchu: 3,5 m

• szerokości nawierzchni: 7,0 + 2*2,0 m

 

3. zakres inwestycji

  • część drogowa

-     przebudowa drogi głównej na długości 2,964 km

-     budowa bezkolizyjnego węzła „Międzyzdroje”

-     budowa ronda czterowylotowego

-     budowa drogi gospodarczej

  • część mostowa

-     budowa estakady o dł. 280 m

-     budowa wiaduktu o dł. 40 m

  • część branżowa

-     przebudowa linii energetycznych

-     przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

-     przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

 

4. obiekty inżynierskie

- budowa estakady o dł. 280 m

- budowa wiaduktu o dł. 40 m

 

5. węzły:

Węzeł Międzyzdroje

 

III. Ochrona środowiska

Na terenie lasów Wolińskiego Parku Narodowego powstał budowę wiadukt ekologiczny oraz dwa przepusty jako przejścia dla zwierząt pod drogą krajową. Dostępność do drogi została ograniczona przez odpowiednie wygrodzenia.

Międzyzdroje - 2th.jpg 

 

GDDKiA

 

Zdjęcia odcinka:

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA