viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A6 Kołbaskowo - Klucz

02-02-2011

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 13,8 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 1996-2001 (przebudowa poniemieckiej autostrady)

- wartość projektu: 19,3 mln Euro

 

harmonogram realizacji:

Zadania współfinansowane z programu PHARE:

Rozpoczęcie budowy mostu przez Odrę Wschodnią: 07.11.1996

Zakończenie budowy mostu przez Odrę Wschodnią: 09.10.1998

Rozpoczęcie budowy mostu przez Odrę Zachodnią: 07.11.1996

Zakończenie budowy mostu przez Odrę Zachodnią: 30.06.1998

Rozpoczęcie przebudowy km 0+000 do km 3+800: 22.03.1996

Zakończenie przebudowy km 0+000 do km 3+800: 02.10.1997

Rozpoczęcie przebudowy km 3+800 do km 9+400: 07.11.1996

Zakończenie przebudowy km 3+800 do km 9+400: 06.05.1998 

Rozpoczęcie przebudowy km 9+400 do km 12+600: 05.11.1997

Zakończenie przebudowy km 9+400 do km 12+600: 31.08.1999 

Zadanie finansowane ze środków budżetowych:

Przebudowa od km 12+600 do km 13+937 lata realizacji 2000-2001

 

II. Opis inwestycji:

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. W latach 1996-1999 z wykorzystaniem środków Funduszu Phare zrealizowano przebudowę odcinka Kołbaskowo – Klucz.

 

1. Przebieg drogi

         Autostrada A6 zaczyna się na granicy z Republiką Federalną Niemiec, następnie droga na węźle Kołbaskowo łączy się z drogą krajową nr 13 przez węzeł Kołbaskowo. Dalej trasa przebiega przez Odrę, następnie łączy się z DK nr 31 poprzez węzeł Radziszewo, w rejonie tego węzła droga skręca w kierunku północno wschodnim. Odcinek kończy się na wykonanym w ramach kontraktu budowy drogi S3 Szczecin - Gorzów w latach 2008-2010 węźle Klucz.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 klasa drogi: "A"

- prędkość projektowa: 100 km/h

- kategoria ruchu: KR 6

- obciążenie nawierzchni: 115 KN

- szerokość jezdni: 2 x (7,0 m jezdnia + 2,75 m pas awaryjnego postoju)

- klasa obciążenia obiektów: "A"

 

3. zakres inwestycji

Przebudowa dwóch jezdni autostrady A6 dostosowując je do parametrów autostradowych. Odprężenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i pokrycie jej nawierzchnią bitumiczną lub całkowitą wyminę nawierzchni betonowej na nową konstrukcję w miejscach najbardziej zniszczonych. Budowa nowych mostów przez Odrę.

 

4. obiekty inżynierskie

Most przez Odrę Wschodnią

         Budowa ustroju niosącego o konstrukcji trzyprzęsłowej złożonej z dźwigarów stalowych blachownicowych zespolonych z żelbetową płytą jezdni dla południowej jezdni autostrady A6 w km 8+352 o rozpiętości: 225 m = 63m + 99m + 63m. Długość zbudowanych i zmodernizowanych dróg: na jezdni południowej autostrady A-6 w km 8+352,00 wybudowano most o rozpiętości 225 m.

 

Most przez Odrę Zachodnią

         Budowa ustroju niosącego o konstrukcji trzyprzęsłowej złożonej z dźwigarów stalowych blachownicowych zespolonych z żelbetową płytą jezdni dla południowej jezdni autostrady A6 w km 6+078 o rozpiętości: 204 m = 60m + 84m + 60m. Długość zbudowanych i zmodernizowanych dróg: na jezdni południowej autostrady A-6 w km 6+078,00 wybudowano most o rozpiętości 204 m.

 

5. węzły:

Węzeł Kołbaskowo

Węzeł Radziszewo

 

zdjęcia odcinka:

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA