A6 Kołbaskowo - Klucz


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość: 13,8 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 1996-2001 (przebudowa poniemieckiej autostrady)

- wartość projektu: 19,3 mln Euro

 

harmonogram realizacji:

Zadania współfinansowane z programu PHARE:

Rozpoczęcie budowy mostu przez Odrę Wschodnią: 07.11.1996

Zakończenie budowy mostu przez Odrę Wschodnią: 09.10.1998

Rozpoczęcie budowy mostu przez Odrę Zachodnią: 07.11.1996

Zakończenie budowy mostu przez Odrę Zachodnią: 30.06.1998

Rozpoczęcie przebudowy km 0+000 do km 3+800: 22.03.1996

Zakończenie przebudowy km 0+000 do km 3+800: 02.10.1997

Rozpoczęcie przebudowy km 3+800 do km 9+400: 07.11.1996

Zakończenie przebudowy km 3+800 do km 9+400: 06.05.1998 

Rozpoczęcie przebudowy km 9+400 do km 12+600: 05.11.1997

Zakończenie przebudowy km 9+400 do km 12+600: 31.08.1999 

Zadanie finansowane ze środków budżetowych:

Przebudowa od km 12+600 do km 13+937 lata realizacji 2000-2001

 

II. Opis inwestycji:

Autostrada A6 łączy sieć drogową północno – zachodniej Polski z Niemcami. Trasa stanowi południową obwodnicę Szczecina, jest przedłużeniem niemieckiej autostrady A11. Droga została wybudowana w latach 30 XX wieku. W latach 1996-1999 z wykorzystaniem środków Funduszu Phare zrealizowano przebudowę odcinka Kołbaskowo – Klucz.

 

1. Przebieg drogi

         Autostrada A6 zaczyna się na granicy z Republiką Federalną Niemiec, następnie droga na węźle Kołbaskowo łączy się z drogą krajową nr 13 przez węzeł Kołbaskowo. Dalej trasa przebiega przez Odrę, następnie łączy się z DK nr 31 poprzez węzeł Radziszewo, w rejonie tego węzła droga skręca w kierunku północno wschodnim. Odcinek kończy się na wykonanym w ramach kontraktu budowy drogi S3 Szczecin - Gorzów w latach 2008-2010 węźle Klucz.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 klasa drogi: "A"

- prędkość projektowa: 100 km/h

- kategoria ruchu: KR 6

- obciążenie nawierzchni: 115 KN

- szerokość jezdni: 2 x (7,0 m jezdnia + 2,75 m pas awaryjnego postoju)

- klasa obciążenia obiektów: "A"

 

3. zakres inwestycji

Przebudowa dwóch jezdni autostrady A6 dostosowując je do parametrów autostradowych. Odprężenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i pokrycie jej nawierzchnią bitumiczną lub całkowitą wyminę nawierzchni betonowej na nową konstrukcję w miejscach najbardziej zniszczonych. Budowa nowych mostów przez Odrę.

 

4. obiekty inżynierskie

Most przez Odrę Wschodnią

         Budowa ustroju niosącego o konstrukcji trzyprzęsłowej złożonej z dźwigarów stalowych blachownicowych zespolonych z żelbetową płytą jezdni dla południowej jezdni autostrady A6 w km 8+352 o rozpiętości: 225 m = 63m + 99m + 63m. Długość zbudowanych i zmodernizowanych dróg: na jezdni południowej autostrady A-6 w km 8+352,00 wybudowano most o rozpiętości 225 m.

 

Most przez Odrę Zachodnią

         Budowa ustroju niosącego o konstrukcji trzyprzęsłowej złożonej z dźwigarów stalowych blachownicowych zespolonych z żelbetową płytą jezdni dla południowej jezdni autostrady A6 w km 6+078 o rozpiętości: 204 m = 60m + 84m + 60m. Długość zbudowanych i zmodernizowanych dróg: na jezdni południowej autostrady A-6 w km 6+078,00 wybudowano most o rozpiętości 204 m.

 

5. węzły:

Węzeł Kołbaskowo

Węzeł Radziszewo

 

zdjęcia odcinka:

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA