viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym

fl1.jpg

 

„Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym

 

Projekt nr: 2003/PL/16/P/PA/014

 

Tytuł: „Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym

 

Wartość projektu z Decyzji KE: 5,2 mln EUR

Wartość współfinansowania FS: 3,9 mln EUR

Data zakończenia projektu: 31/12/2010

 

Projekt przewidywał trzy następujące kontrakty:

Kontrakt 1

„Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projektu budowlanego, wykonawczego i dokumentacji przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy węzła "Sośnica" na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 "Sośnica - Maciejów" (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34”,

kontrakt nr 2003/PL/16/P/PA/014-4

 • Data podpisania: 19 lipca 2006 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Mosty Katowice Sp. z o.o. i Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2,46 mln EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: wraz z nadzorem autorskim: 66 miesięcy od daty podpisania umowy

Kontrakt przewidywał następujące działania:

 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
 • Mapa do celów projektowania dróg,
 • Projekt Budowlany dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Projekt wykonawczy dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Dokumentacja przetargowa dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Kosztorys inwestorski dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Projekt prac geologicznych dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Docelowy projekt organizacji ruchu dla węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 oraz dla odcinka autostrady A-1 „Sośnica” (bez węzła” – „Maciejów” (z węzłem),
 • Nadzory autorskie w trakcie realizacji robót wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową oraz w okresie gwarancyjnym

Prace projektowe stanowiły koszt kwalifikowany.

 

Kontrakt 2

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Autostrady A-18 na odcinku Węzeł „Olszyna” – Węzeł „Golnice” od km 0+633 do km 71+533 oraz pełnienie nadzoru autorskiego” Zamówienie obejmuje opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”,

kontrakt nr 2003/PL/16/P/PA/014-1

 • Data podpisania: 02 października 2006 roku
 • Wykonawca: Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – Warszawa Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 3,0 mln EUR
 • Planowany czas realizacji: wraz z nadzorem autorskim: 39 miesięcy od daty uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 07.06.2010 r.

Kontrakt obejmował wykonanie następujących zadań:

 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
 • Mapa do celów projektowania dróg,
 • Koncepcje,
 • Projekt budowlany, w tym: obiektów drogowych, obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady), dróg powiatowych, rozbiórki obiektów inżynierskich, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,
 • Projekt wykonawczy, w tym: obiektów drogowych, obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady), dróg powiatowych, rozbiórki obiektów inżynierskich,
 • Dokumentacja przetargowa,
 • Kosztorys inwestorski,
 • Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,
 • Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
 • Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji WZiZT lub lokalizacji celu publicznego,
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości,
 • Studium geologiczno-inżynierskie,
 • Projekt prac geologicznych,
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska,
 • Dokumentacja hydrogeologiczna,
 • Materiały dodatkowe, w tym: dokumentacja projektowa w wersji multimedialnej, zdjęcia lotnicze z naniesionym przebiegiem autostrady,
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • Nadzory autorskie (koszt niekwalifikowany).

W ramach kontraktu zostały podpisane następujące umowy:

 

„Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o zgodzie na  realizację inwestycji drogowej dla zadania: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633 do km 71+533” – w ramach zamówienia uzupełniającego

 • Data podpisania umowy: 08.07.2009 r.
 • Wartość umowy: 369 660,00 PLN brutto (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 23.03.2010 r.)
 • Termin realizacji: 09.04.2010 r. (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 23.03.2010 r.)

Raport o oddziaływaniu autostrady na środowisko został sporządzony i w całości odebrany. Stanowił on załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

 

„Uzupełnienie dokumentacji o elementy minimalizujące oddziaływanie autostrady A-18 na środowisko w ramach dokumentacji projektowej dla budowy autostrady A-18 na odcinku węzeł Olszyna – węzeł Golnice od km 0+633 do km 71+533” - w ramach zamówienia dodatkowego

 • Data podpisania umowy: 10.05.2010 r.
 • Wartość umowy: 731 037,42 EUR brutto
 • Termin realizacji: 29.10.2010 r.

Dokumentacja projektowa została zrealizowana i odebrana w całości. Umowa została zakończona
i rozliczona.

 

Kontrakt 3

„Wsparcie w procesie przygotowania i implementacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym”, kontrakt nr FS 2003/PL/16/P/PA/014-03

 • Data podpisania: 17 listopada 2005 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: EC Harris Sp. z o.o., Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 719 256 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 24 miesiące licząc od daty rozpoczęcia realizacji Umowy

 

Kontrakt przewidywał wykonanie następujących prac:

Kompleksowe usługi polegające na doradztwie w sprawach związanych z przygotowaniem
i implementacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w sektorze drogowym, w tym:

 • Przygotowanie od strony formalno – kontraktowej i weryfikacja dokumentów przetargowych dla umów na roboty budowlane i usługi,
 • Doradztwo w sprawach technicznych i kontraktowych dla kontraktów realizowanych w ramach Funduszu Spójności,
 • Doradztwo w zakresie systemy zarządzania projektami Funduszu Spójności ze szczególnym uwzględnieniem etapów przygotowania projektów, procesu przetargowego oraz realizacji kontraktu, w tym w zakresie kontroli kosztów, planowania finansowego i tworzenia harmonogramów finansowych.