viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa

fl1.jpg

 

Nr Projektu: 2004/PL/16/C/PT/002 „Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa”

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 168,9 mln EUR ( w tym grant FS: 140,2 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2010

 

abradzymin-wyszkow1.JPG Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę ok. 38 km odcinka istniejącej, w większości jednojezdniowej drogi krajowej Nr 8, bez kontroli dostępu, o dużym obciążeniu ruchem na dwujezdniową drogę ekspresową z dostępem jedynie w węzłach. Ta część drogi krajowej Nr 8 (DK8) (przyszłej S-8) jest częścią międzynarodowej drogi E67. Droga ta leży także w I Korytarzu Transeuropejskim.
 

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia była poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Przedsięwzięcie to obejmowało budowę drogi ekspresowej S-8 po śladzie istniejącej DK Nr 8 na odcinku od Radzymina (koniec obwodnicy Radzymina) do  Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu.

 

 

Przedsięwzięcie to składało się z trzech oddzielnych zadań:
• Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa (ok.12,8 km) po nowym śladzie z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu (ok.600m)
• Przebudowa istniejącej DK Nr 8 na odcinku od końca obwodnicy Radzymina do początku  projektowanej  obwodnicy  Wyszkowa na jezdnię  drogi ekspresowej wraz z dobudową nowej drugiej jezdni (17,2 km), budowa nowego dwujezdniowego mostu na rzece Fiszor.
• Remont generalny konstrukcji drogi istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Radzymina (m.in. wymiana warstw bitumicznych nawierzchni i ułożenie nowej górnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na dolnym podkładzie) oraz podniesienie poziom bezpieczeństwa ruchu przez wymianę odpowiednich wymiana elementów drogi.


Projekt przewidywał m.in. budowę 2 mostów, 6 wiaduktów, 7 przejazdów nad drogą ekspresową, 8 przejść pod drogą ekspresową dla dróg lokalnych i dzikich zwierząt, 2 przejścia ekologiczne nad drogą ekspresową, 2 kładki dla pieszych na terenie wsi, budowę/przebudowę sąsiadujących dróg krajowych, lokalnych i gminnych, budowę dróg dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej, przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń ochrony środowiska.
 
W ramach projektu podpisano są następujące kontrakty:
2004/PL/16/C/PT/002-1 Budowa obwodnicy Wyszkowa

 

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - konsorcjum Budimex S.A./ PRM "Mosty Łódź" SA
 • wartośc kontraktu - 67,5 mln EUR
 • zasadnicze prace zakończono w grudniu 2008 r., ostateczne rozliczenie kontraktu jest planowane na 2010 rok

2004/PL/16/C/PT/002-2 Wzmocnienie drogi S-8 na odcinku Radzymin - Wyszków

 • kontrakt podpisano 08.12.2006 r.
 • wykonawca - Bilfinger Berger SA i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty–Łódź" SA
 • wartość kontraktu - 115,6 mln EUR
 • zasadnicze prace zakończono w lipcu 2009 r., ostateczne rozliczenie kontraktu jest planowane na 2010 rok

2004/PL/16/C/PT/002-3 Wzmocnienie nawierzchni obwodnicy Radzymina

 • Kontrakt podpisano 14.07.2006 r.
 • wykonawca - Bilfinger Berger SA
 • wartośc kontraktu - 7,0 mln EUR
 • Zasadnicze prace zakończono w kwietniu 2007 r., kontrakt został ostateczne rozliczony

2004/PL/16/C/PT/002-4 Zarządzanie i nadzór nad projektem

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - Egis Router-Scetauroute SA, Egis Poland Sp. z o.o.
 • wartość kontraktu - 4,4 mln EUR
 • zakończenie działalności Planowany termin zakończenia pracy nadzoru – październik 2010

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii