Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa


fl1.jpg

 

Nr Projektu: 2004/PL/16/C/PT/002 „Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Radzymin-Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa”

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 168,9 mln EUR ( w tym grant FS: 140,2 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2010

 

abradzymin-wyszkow1.JPG Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę ok. 38 km odcinka istniejącej, w większości jednojezdniowej drogi krajowej Nr 8, bez kontroli dostępu, o dużym obciążeniu ruchem na dwujezdniową drogę ekspresową z dostępem jedynie w węzłach. Ta część drogi krajowej Nr 8 (DK8) (przyszłej S-8) jest częścią międzynarodowej drogi E67. Droga ta leży także w I Korytarzu Transeuropejskim.
 

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia była poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Przedsięwzięcie to obejmowało budowę drogi ekspresowej S-8 po śladzie istniejącej DK Nr 8 na odcinku od Radzymina (koniec obwodnicy Radzymina) do  Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu.

 

 

Przedsięwzięcie to składało się z trzech oddzielnych zadań:
• Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa (ok.12,8 km) po nowym śladzie z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu (ok.600m)
• Przebudowa istniejącej DK Nr 8 na odcinku od końca obwodnicy Radzymina do początku  projektowanej  obwodnicy  Wyszkowa na jezdnię  drogi ekspresowej wraz z dobudową nowej drugiej jezdni (17,2 km), budowa nowego dwujezdniowego mostu na rzece Fiszor.
• Remont generalny konstrukcji drogi istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Radzymina (m.in. wymiana warstw bitumicznych nawierzchni i ułożenie nowej górnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na dolnym podkładzie) oraz podniesienie poziom bezpieczeństwa ruchu przez wymianę odpowiednich wymiana elementów drogi.


Projekt przewidywał m.in. budowę 2 mostów, 6 wiaduktów, 7 przejazdów nad drogą ekspresową, 8 przejść pod drogą ekspresową dla dróg lokalnych i dzikich zwierząt, 2 przejścia ekologiczne nad drogą ekspresową, 2 kładki dla pieszych na terenie wsi, budowę/przebudowę sąsiadujących dróg krajowych, lokalnych i gminnych, budowę dróg dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej, przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń ochrony środowiska.
 
W ramach projektu podpisano są następujące kontrakty:
2004/PL/16/C/PT/002-1 Budowa obwodnicy Wyszkowa

 

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - konsorcjum Budimex S.A./ PRM "Mosty Łódź" SA
 • wartośc kontraktu - 67,5 mln EUR
 • zasadnicze prace zakończono w grudniu 2008 r., ostateczne rozliczenie kontraktu jest planowane na 2010 rok

2004/PL/16/C/PT/002-2 Wzmocnienie drogi S-8 na odcinku Radzymin - Wyszków

 • kontrakt podpisano 08.12.2006 r.
 • wykonawca - Bilfinger Berger SA i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty–Łódź" SA
 • wartość kontraktu - 115,6 mln EUR
 • zasadnicze prace zakończono w lipcu 2009 r., ostateczne rozliczenie kontraktu jest planowane na 2010 rok

2004/PL/16/C/PT/002-3 Wzmocnienie nawierzchni obwodnicy Radzymina

 • Kontrakt podpisano 14.07.2006 r.
 • wykonawca - Bilfinger Berger SA
 • wartośc kontraktu - 7,0 mln EUR
 • Zasadnicze prace zakończono w kwietniu 2007 r., kontrakt został ostateczne rozliczony

2004/PL/16/C/PT/002-4 Zarządzanie i nadzór nad projektem

 • kontrakt podpisano 27.02.2006 r.
 • wykonawca - Egis Router-Scetauroute SA, Egis Poland Sp. z o.o.
 • wartość kontraktu - 4,4 mln EUR
 • zakończenie działalności Planowany termin zakończenia pracy nadzoru – październik 2010

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii